Вие сте в: Начало // Всички публикации, Научно-приложни статии // Български принос в обучението по хомеопатия

Български принос в обучението по хомеопатия

Д-р Райна Томова е завършила Медицинския университет в София. Специалист е по вътрешни болести и е сертифициран клиничен хомеопат. Завършила е магистратура по здравен и социален мениджмънт в Университета в Нант, Франция. Практикува в Медицински хомеопатичен център „Фитолек“ в София. Преподава в Медико-биологичния департамент на Нов български университет и във Франкофонския институт по администрация и управление. Управител е на Европейската школа по клинична хомеопатия.

Пред „Форум Медикус” д-р Томова представя школата, разказва за успешното развитие на хомеопатията у нас, за нарастващия интерес на лекарите към метода.

- Наскоро съвместно с утвърдени български лекари – преподаватели по хомеопатия, реализирахме идеята за създаване на първата у нас Европейска школа по клинична хомеопатия. В голямата си част те са и университетски преподаватели по различни медицински дисциплини.

Клинична хомеопатия у нас се преподава от 10 години. Досега курсовете се провеждаха от френския Център за обучение и развитие на хомеопатията, като лектори бяха и български, и френски специалисти.

Програмата, по която се извършваше обучението, бе създадена по френска концепция и възможностите за модификация в нея бяха твърде малки. С времето се оказа, че теоретичната подготовка е на високо ниво, но практическата е недостатъчна. Потопени в морето от хомеопатични медикаменти, новозавършилите изпитваха затруднения при приложението им в практиката. Това бяха и основополагащите мотиви на българските преподаватели за създаване на нова школа, в която да се преподава по адаптирана, обогатена и допълнена с повече „български принос” програма.

Сега тя вече е факт. За да се компенсира недостигът на практическа подготовка, лекарите, преминалите задължителното обучение и получили сертификат, могат отново да запишат втората година, през която обучението по новата програма е с преобладаваща практическа насоченост. Във връзка с това д-р Мариян Иванов разработи методика, която бе представена на международно ниво и бе много добре приета. Тя представлява терапевтичен подход за предписване на хомеопатични медикаменти при хронични, често рецидивиращи заболявания. И други подобни разработки ще бъдат включени в учебния процес.

В преподавателския екип на школата са включени медицински специалисти, които освен основната си специалност имат и задълбочени теоретични и практически познания по хомеопатия. Сред тях са доц. Людмил Пейчев – ръководител на Катедрата по фармакология към МУ в Пловдив, д-р Слави Филчев – зав. педиатричното отделение в столичната болница „Св. Анна”, д-р Петко Загорчев – зав. ОАРИЛ към МБАЛ в Шумен, д-р Антоанета Пандурска от Катедрата по фармакология към МУ в Плевен, както и д-р Мариян Иванов, д-р Зорка Угринова, и аз – от Медицински център „Фитолек”.

Обучението в школата е двугодишно, както и досега, в рамките на 11 двудневни съботно-неделни семинара. Успешно завършилите получават сертификати, които се издават от Европейската школа по клинична хомеопатия и от съответните медицински университети – в София, Пловдив, Варна и Плевен, в които се провежда обучението. Учебните програми са одобрени от ръководствата и от БЛС, признават се за продължаваща квалификация и носят съответните точки. По същата схема по договор с БФС се обучават и фармацевти в рамките на първите 5 семинара. Допълнителна форма за усъвършенстване и за повишаване на квалификацията на лекарите хомеопати са други три двудневни семинари, които се организират всяка година. Тяхната цел е да бъдат анализирани в дълбочина определени теми, практически казуси и тяхното хомеопатично лечение. Освен това преподавателите от школата провеждат обучение и на студентите по медицина, предпочели хомеопатията за свободно избираема подготовка, което също е част от партньорството ни с медицинските университети.

Получаването на сертификат дава право на лекаря хомеопат да стане активен член на Българската медицинска хомеопатична организация (БМХО) – асоцииран член на БЛС. БМХО организира редица професионални срещи за обмяна на опит по „горещи точки” в патологията. Участват и лекари алопати – специалисти в съответната дискутирана област. Все по-голям интерес предизвиква и ежегодната конференция с международно участие в Албена.

Новост е издаването на собствено електронно издание – вестник „Acta homeopatica”, за който колегите могат безплатно да се абонират на сайта на школата: www. clinicalhomeopathy.eu. Известно е, че хомеопатията е законово регламентиран метод за лечение в над 80 страни, където има дългогодишни традиции и широко приложение. В „Acta homeopatica” освен за постижения на български специалисти ще публикуваме и новости за световната хомеопатична наука и практика.

През изминалите 10 години над 1500 лекари са сертифицирани да прилагат хомеопатично лечение. Част от тях практикуват само хомеопатия. Други са специалисти в дадена област и я прилагат като комплементарен метод.

Както е известно, преподаването и прилагането на клинична хомеопатия от лекари у нас е законово регламентирано и е съобразено с правилата за Добра медицинска практика.

Възникнал преди 250 години като експериментална медицина, днес хомеопатичният метод е утвърден на базата на многобройни клинични проучвания и научни публикации. Специфично е, че е изграден на основата на холистичния подход. Т.е. хомеопатичната анамнеза задължително включва цялостна информация за физическото и психологичното състояние на организма, а методиката се характеризира с индивидуализация на диагностичния и на терапевтичния подход. Това превръща хомеопатията в едно провокативно от интелектуална гледна точка занимание и много интересно за практикуване. Всеки лекар, който желае да разшири арсенала си от лечебни средства, може да усвои този безвреден метод с големи възможности, който изцяло отговаря на основния принцип на медицината „primum non nocere”.

Записа Снежана БОРИСЛАВОВА

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.