Вие сте в: Начало // Всички публикации // Европейски ден за информираност за инсулта

Европейски ден за информираност за инсулта

По данни на СЗО един от всеки четирима възрастни е застрашен от инсулт, който може да бъде смъртоносен или инвалидизиращ, който променя живота не само на пострадалия, а и на неговите близки. Хората, засегнати от инсулт, живеят с последствията – здравословни, социални и финансови. Затова е важно да се знае, че инсултът е предотвратим и лечим, а неговата тежест, включително и на дългосрочните последствия, може да бъде намалена.
В България всеки месец средно 4000 души получават инсулт. Тази диагноза е и сред най-честите причини за смъртност в страната – сърдечно-съдовите и мозъчно-съдовите заболявания представляват общо 59,8% от смъртните случаите за 2023 г. Затова с декларация, подписана през 2021 г. в МЗ, страната ни се присъедини към усилията на ЕС за предприемане на мерки, целящи постигане на четири основни цели до 2030 година:
- намаляване на броя на инсултите с 10%;
- над 90% от пациентите с инсулт да получават бързо и адекватно лечение в специализирано болнично звено;
- прилагане на национална политика за борба с инсулта, която обхваща цялата верига от медицински действия и грижи – от първичната превенция до живота след инсулт и създаването на политики за насърчаване на населението за здравословен начин на живот.
Мерки за всяка една от поставените цели и в изпълнение на поетите ангажименти са заложени в Националната здравна стратегия’2030. Стратегическият документ поставя акцент върху политиките за подобряване на възможностите за лечение на мозъчно-съдовите болести. Предвидени са и дейности по промоция на здраве, насърчаване на здравословното хранене и физическата активност, намаляване на рисковите фактори. Ключова мярка е и въвеждането на здравно образование на децата и учениците.
Друг основен фокус е осигуряването на достъп до съвременна диагностика и лечение в специализирани структури за лечение на инсулт и до персонализирана рехабилитация и вторична профилактика. За целта МЗ работи върху създаването на национална мрежа от високотехнологични мозъчно-съдови центрове за диагностика и лечение („stroke“ центрове) на територията на страната, които да осигурят интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на инсулти и други мозъчно-съдови заболявания, както и следдипломно обучение на специалисти в областта на ендоваскуларното лечение. Създаването на тази мрежа ще бъде подкрепено чрез механизмите за финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост.
Успехът в борбата с инсулта изисква съвместни действия на институциите, научните организации, медицинските специалисти, неправителствени и други организации. МЗ ще продължи да реализира и да подкрепя инициативи на Българското дружество по неврология и други научни дружества за повишаване информираността на населението относно превенцията и профилактиката на инсулта, симптомите и необходимостта от бърза реакция, като същевременно ще работи
за създаването на национална мрежа от високотехнологични мозъчно-съдови центрове за диагностика и лечение и за съвременни рехабилитационни грижи за пациентите.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.