Вие сте в: Начало // Всички публикации // Време е за действия по Националния план за борба с рака

Време е за действия по Националния план за борба с рака

Превенцията, прецизната диагностика и дигитализацията са ключовите дейности, в които държавата да инвестира усилия веднага, препоръчаха участниците в обществен форум, организиран от АПОЗ и ARPharM. Представители на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания, Европейската коалиция на пациентите с рак, Асоциацията на студентите-медици в България – София, Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители и партньори участваха във форума, посветен на Националния план за борба с рака. В събитието се включиха пациенти, медици, национални и международни здравни експерти, дипломати, политици, представители на из-
пълнителната власт и на индустрията. Събитието постави ак-
цент върху стълбовете на приетия от Министерския съвет на
4 януари 2023 г. план за справяне с онкологичните заболявания – превенция, диагностика, лечение и качество на живот. Всички участници се обединиха, че приемането на плана за борба с ра-
ка е постижение. Сериозен не-
достатък обаче е това, че по из-
пълнението не е налице сериозна активност.
- Много време изгубихме за приемането на този план. Добри сме в лечението, но не сме добри в проследяването и в ранното откриване. Влагат се огромни средства, но в процеса остават изолирани превенцията, профилактиката и проследяването след активната терапия. Това са все дейности, които могат да бъдат свързани в едно цяло. Защото това е пътят, за да се намали заболяемостта от рак, тъй като в момента раковите заболявания са 16% от всички заболявания у нас, коментира здравният министър проф. Христо Хинков. Той допълни, че предстои създаването на На-
ционален съвет по онкология, който ще координира дейностите, включени в националния план.
- До 2030 г. с 25% повече ще бъдат европейците, засегнати от различните форми на ракови заболявания, т.е. ракът в някакъв смисъл е епидемична бо-
лест. Пациентските организации знаят, че успехът на всички действия по реализирането на антираковите планове на европейските държави в голяма степен зависи от политиците, които ги управляват. Усилията зависят от това доколко самата държава членка ще приеме битката като сериозен проблем, доколко ще приложи своя антираков план, предупреди президентът на Ев-
ропейската коалиция на пациентите с рак проф. Франческо де Лоренцо.
За забавяне на сроковете по реализирането на Националния план за борба с рака, както и за това че част от тях са много далечни, алармираха по време на форума пациентските представители. Според Гергана Богданова от фондация „Една от осем“ е необходимо да се планират конкретни действия, в чието изпълнение пациентите също трябва да бъдат включени.
- Превенцията и ранната диагностика са ключови дейности за намаляването на после-
диците от рака върху различните обществени системи. Съвременната медицина може да добави 13 години живот за пациент, диагностициран в първи или втори стадий на рак на гърдата, но само 4 години за пациент, ди-
агностициран в трети и четвърти стадий. Съвременните методи за диагностика и лечение на ра-
ковите заболявания чувствително удължават живота на пациентите и качеството му, но добрата онкологична помощ не е възможна без добра профилактика, коментира Деян Денев от ARPharM.
От друга страна експерти изчисляват, че 27 на сто от всички заболявания от рак в България, са от рака на млечната жлеза, за чийто скрининг държавата е отделила едва 30 млн. лв. при необходими 277 млн. за период от пет години. Три пъти по-разходно ефективно е да се въведе скринингова програма за рак на млечната жлеза. Ако се въведе скрининг на рака на маточната шийка например смъртността от това заболяване ще се намали с 90%, изчислява здравният експерт Славейко Джамбазов. Нужните за такъв скрининг средства възлизат на около 60 млн. лв. за период от пет години, но ще добавят 24 години живот при ранна диагностика на рисковите пациенти. По отношение на рака на дебелото черво инвестицията в скрининг може да увеличи с над 80% преживяемостта на пациентите.
- По инициатива на представителя на пациентските организации в НС на НЗОК, биомаркерната диагностика ще бъде включена в бюджета на НЗОК, каза пред участниците във форума зам.-министърът на здравеопазването проф. Илко Гетов. Той допълни, че ще се осигурят средства за част от биомаркерната диагностика, ще се проучат технологиите и лабораториите, които ще ги извършват. Проф. Илко Гетов също потвърди трите приоритета на правителството по отношение на намаляването на последиците от рака – профилактиката, по-доброто лечение на българските граждани, т.е. достъпът до модерни терапии и диагностика, и дигитализацията.
- На територията на страната е необходимо изграждането на т.нар. мултидисциплинарни ре-
ферентни центрове, което е заложено в Националния план за възстановяване и развитие. По плана са предвидени и средства за масов скрининг, а през следващата година ще за-
почне и надграждането на на-
ционалната здравноинформационна система в областта на он-
кологията, допълни проф. Гетов.
- Предстои създаването на модул „Онкология“ в Националната здравноинформационна система. Този модул ще трябва да предостави информация по нов начин, а не само да се регистрира самото заболяване. Това обяви зам.-министърът на електронното управление Ва-
лентин Мундров.
- Събираните данни са за целите на пациентите, включително и за по-ранно установяване на някои болести и за предвиждане къде да се насочат ресурси. Информацията за он-
кологията, като една от най-важните сфери в здравеопазването, би трябвало да бъде по-специализирана, и лекарите трябва да участват в изработването на този модул, допълни зам.-министърът.
От своя страна Борис Костадинов от „Информационно об-
служване“ АД коментира, че се разработва и модул за дългосрочна грижа за пациента, който ще бъде факт догодина и има за цел да подпомогне лекарите при докладването и събирането на необходимата информация за целите на профилактиката, скрининга и последващите анализи. Една от първите функционалности, които държавният системен интегратор ще въведе най-рано догодина, е регистрацията на заболявания за дългосрочно наблюдение, каквито са онкологичните, включително различни етапи на лечението и мониторирането на заболяването.
- Информацията и данните са най-доброто оръжие на всичко, въпросът е те да бъдат събрани, анализирани и достъпни, допълни д-р Радослав Мангалджиев. – Настояваме в процеса на дигитализация и развитие на онкологичната база данни личните данни на пациентите да бъдат защитени, тъй като не смятам, че те са защитени. Към момента не се взема изричното писмено съгласие на пациента за съхраняването на данните ни в НЗИС, коментира председателят на Сдружение за развитие на българското здравеопазване Боряна Ботева.
Участниците в обществения форум се обединиха около това да настояват пред институциите за повече конкретика в планирането и реализирането на последващите действия в осъществяването но Националния антираков план.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.