Вие сте в: Начало // Всички публикации // Акад. Лъчезар Трайков – ректор на Медицинския университет в София

Акад. Лъчезар Трайков – ректор на Медицинския университет в София

Той бе избран с 330 гласа “за” от общо 356 гласували на общо събрание на университета, проведено на 28 юли. Делегатите избраха акад. Ваньо Митев за нов председател на Общото събрание. Той замести на поста проф. Генчо Начев, който бе начело на общото събрание четири мандата.

Както е известно акад. Л. Трайков остана единствен кандидат за приемник на досегашния ректор проф. Виктор Златков. Другият претендент за поста бе проф. Костадин Ангелов, който преди дни стана министър на здравеопазването.

Л. Трайков е завършил МУ в София през 1983 г. Работи 9 години като изследовател в INSERM Unit 324 в Париж. През 1999 г. е хабилитиран като ръководител на научни изследвания в Медицинския факултет Cochin Port-Royal в Университета Rene Descartes в Париж. През 2002 г. е избран за университетски професор по невронауки от Националния университетски съвет на Франция. След завръщането си в България продължава изследователската си дейност и ръководството на Центъра по паметови нарушения към Александровска болница. През 2007 г. става началник на Клиниката по неврология в болницата, а от 2009 г. до 2013 г. е директор на Александровска болница . От 2008 г. до 2012 г. е зам.-декан на Медицинския факултет в МУ в София. Ръководи Център по дементология, признат като един от 40-те Centers of Еxcellence в Европа за изследователска работа в областта на болестта на Алцхаймер. Акад. Трайков е учен с над 150 научни труда, от които 75 са статии в престижни медицински списания в света.

- Идеите ми съответстват с политиката на МОН за развитието на Медицински университет, заяви в експозето си пред делегатите акад. Трайков. Той очерта приоритетите в бъдещата си работа в университета:

- ориентиране към практическо обучение;

- увеличаване на дела на резултатите от текущия контрол при формиране на оценка по съответната дисциплина; поддържане на обща електронна платформа, осигуряваща онлайн прием на студенти, обучение, семестриалното и годишното им оценяване, както и възможности за провеждане на държавни изпити в електронна среда;

- дигитализиране на учебната и лечебната документация, създаване на постоянна обратна връзка със студентите, отразяване мнението след всяко занимание, лекция, упражнение;

- увеличаване от 10% на 50% на дела на учебните програми с интегрирано електронно обучение; увеличаване броя на учебните програми, изпълнявани с други образователни и научни институции от страната;

- участие в мрежи за съвместно обучение с други медицински висши училища и чуждестранни университети; включване на студенти в неравностойно положение в мобилности.

По отношение разширяването на професионалната квалификация в университета, амбициите на акад. Трайков са преподаватели от МФ на МУ-София да участват съвместно с колеги от Факултета по математика и информатика на СУ “Св. Климент Охридски” в създаването на Магистърска програма по специалността „Био и медицинска информатика“.

Общото събрание избра нов Контролен съвет и нов Академичен съвет.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.