Вие сте в: Начало // Всички публикации // Въвеждането на европейския цифров зелен сертификат

Въвеждането на европейския цифров зелен сертификат

България има пълна готовност за въвеждане на Европейския цифров зелен сертификат за ваксинация срещу COVID-19. Това стана възможно след като Националният системен интегратор „Информационно обслужване“ проведе успешни тестове и завърши интеграцията на българската система с тази на ЕК. Това означава, че българските сертификати са съвместими със системите на другите държави от ЕС.

По регламент сертификатът влиза в сила от 1 юли 2021 г., централната система се очаква да започне работа още на 1 юни 2021 г.

По регламент цифровият зелен сертификат е безплатен. ЕК определя три варианта на документа – за наличие на завършен ваксинационен цикъл с една от одобрените от ЕК ваксини срещу COVID-19, за негативен тест за наличието на вирус, за преболедуване. Трите варианта съдържат специален QR код, чрез който оторизираните власти в държавите от ЕС ще могат да проверяват валидността на документа.

Сертификатът за ваксинация съдържа информация за имена и дата на раждане на ваксинираното лице, за кода по международната класификация на лекарствените средства, търговското наименование на продукта, производителя, партидата, датата на поставянето на ваксините, ваксинационния център и др.

В документа за наличие на негативен тест за наличие на вирус са описани видът на теста, датата на тестване, резултатите, производителят, лабораторията, която е извършила теста  и др., а сертификатът за преболедуване включва информация за датата на първия положителен тест за COVID-19 и валидността на сертификата. Важно е да се отбележи, че според изискванията на ЕК валидността на сертификата за преболедуване е не повече от 180 дни след първия положителен тест.

Първоначално ще бъдат издавани само сертификати за ваксинация, а документите за преболедуване и за негативен тест се очаква да влязат в сила след средата на юни.

Европейският зелен сертификат ще бъде част от електронното медицинско досие на пациента. Всеки български гражданин има достъп до своето досие през здравно-информационния портал на НЗИС www.his.bg чрез квалифициран електронен подпис (КЕП) навсякъде по света, по всяко време.

Разработената от „Информационно обслужване“ система ще генерира автоматично и всички издадени досега сертификати в новия европейски формат, когато регламентът влезе в сила.  Старите сертификати ще продължат да бъдат валидни на територията на България, като е предвиден гратисен период до 12 август 2021 г., за да се избегне струпването на хора за преиздаване.

В момента експертите от- „Информационно обслужване“ разработват апликация за мобилни устройства, която ще позволи на притежателите на здравни сертификати да разполагат с тях на мобилния си телефон или таблет, без да е необходимо да ги разпечатват на хартия и да се струпват пред личните лекари или ваксинационните центрове за издаване на документа. Това значително ще улесни гражданите.

В края на май стана ясно, че със своя заповед министърът на здравеопазването е  утвърдил образците за цифров COVID сертификат на ЕС (EU DIGITAL COVID CERTIFICATE) за извършена ваксинация срещу COVID-19.

В заповедта под формата на приложения са посочени образците за цифрови COVID сертификати на ЕС за завършена ваксинационна схема, за незавършена ваксинационна схема и за завършена смесена ваксинационна схема.

Сертификатът се създава в електронния имунизационен регистър след вписване на извършената ваксинация и се предоставя по искане на лицето, получило ваксина, от медицинския специалист, приложил ваксината или от общопрактикуващия лекар.

Ваксинираните лица ще могат да свалят своя дигитален сертификат в електронен формат от интернет страницата на Националната здравна информационна система – https://his.bg

За всички извършени до 1 юни 2021 г. ваксинации ще бъдат създадени цифрови COVID сертификати на ЕС, като гражданите ще могат да ги получат по общия ред.

Заповедта влиза в сила от 1 юни 2021 г.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.