Вие сте в: Начало // Всички публикации, За медицински специалисти // Традиция в усвояване на модерното

Традиция в усвояване на модерното

На 5 и 6 ноември т.г. УМБАЛ „Александровска” традиционно бе домакин на ХІІ Френско-български дни по образна диагностика. Форумът се организира от Клиника по образна диагностика към МУ в София, Българската асоциация по образна диагностика и GREF – световна организация, обединяваща преподавателите по радиология – франкофони от всички континенти.

Специално за ”Форум Медикус” за основните акценти от събитието разказва доц. Васил Хаджидеков.

- По своята същност програмата на френско-българските дни представлява своеобразен курс за следдипломно обучение на специалисти и специализанти, дава възможност за получаване на актуална информация за развитието и „настъплението” на образната диагностика в различните сфери на медицината. Това е среща на съмишленици за обмяна на опит, дискусии и идеи. Радостно е, че интересът на колеги от цялата страна става все по-голям, за което спомага и участието на нашите партньори от Франция, с които навремето замислихме и осъществихме ежегодното провеждане на българо-френските дни. Става дума за известни специалисти по образна диагностика с богат опит и с висока научна компетентност. Лекциите им са на изключително високо ниво, а преките разговори, обсъждания и анализи обединяват науката и практиката в истинска школа.

За тазгодишната среща бе избрана актуалната тема за педиатричната образна диагностика – област, която у нас има нужда от развитие и технологично осъвременяване.

На съвременните възможности на магнитния резонанс при вродени сърдечни пороци при деца бе посветен докладът на проф. Bruno Kastler – ръководител на Отделението по образна диагностика към университетската болница в Безансон – Франция, председател на GREF, доктор хонорис кауза на МУ в София.

Вниманието на аудиторията грабна и проф. Michel Panuel – ръководител на звено за образна диагностика в болница с педиатрична насоченост в Марсилия и генерален секретар на GREF. Той изнесе лекции с клинична насоченост за стратегия и основни етиологии при болки в гръбначния стълб, за ювенилния идиопатичен артрит при деца, за спешност при засегнат костно-ставен апарат в педиатрията.

Проф. Leon Rausin – ръководител на рентгеново отделение в Лиеж, също се спря на няколко проблема – за спешността от коремен произход при деца с акцент върху диагнозите, които не трябва да се пропускат, както и за образната диагностика на заболявания на тестисите при малки пациенти.

Интересни предизвикаха и докладите на prof. Philip Petit – ръководител на рентгеново отделение в педиатрична болница в Марсилия, който насочи вниманието към образната диагностика на съдови малформации в меките тъкани при деца, както и към ролята на магнитния резонанс за изследване на тънките черва – проблем, който още не е намерил решение в нашата педиатрична практика.

По традиция в специален раздел от научната програма, носещ името на проф. Коста Тенчев, включваме лекция от млад български изследовател. През тази година беше Десислава Костова – медицински физик, докторант в Националния център по радиобиология и радиационна защита. Темата бе за риска при рентгеновите изследвания в детска възраст – област, в която авторката и нейни колеги работят в екип. За нашата страна разработката е новост. Свързана е с определяне на референтните стойности на облъчване, с отчитане на качеството на работа на всяко рентгеново отделение според определени критерии. А целта е максимално ограничаване на риска и оптимизация при рентгеновите изследвания.

Пред аудиторията бяха представени и интересни от професионална гледна точка случаи, дискутирани бяха научни и практически проблеми.

И през тази година дните на българо-френското сътрудничество в образната диагностика приключиха успешно и ползотворно. За пореден път те показаха, че голяма част от постиженията на съвременната медицина са свързани с прилагането на високите технологии за диагностика и лечение. Процесите на развитие са динамични, специалността ни непрекъснато обогатява своя арсенал с нововъведения, а това изисква постоянни усилия за поддържане на висока компетентност и практически умения.

ФМ

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.