Вие сте в: Начало // Всички публикации // Сагата с болничните бюджети продължава

Сагата с болничните бюджети продължава

На 10 май т.г. НЗОК организира среща с представители на болнични асоциации и ръководството на БЛС, на която бяха дискутирани болничните бюджети за тази година. Срещата бе провокирана от изразеното безпокойство от представители на редица лечебни заведения във връзка с прилагането на „Правилата за условията и реда за прилагане на чл. 4, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗБНЗОК за 2017 г.“, приети от Надзорния съвет на институцията, в сила от 1 април т.г.

След продължилата почти три часа среща резултатите бяха обобщени от подуправителя на НЗОК д-р Димитър Петров и от председателя на БЛС д-р Венцислав Грозев, а представителите на болниците отказаха коментар.

Д-р Венцислав Грозев припомни, че според договорените финансови параметри за 2017 г. с предвидената възможност за 3% надхвърляне на бюджетите, НЗОК има на разположение за болнична помощ 1,650 млрд. лв. Той обаче подчерта, че в някои РЗОК действително има намалени бюджети, и дори с възможността за надвишаване на стойността с 3%, на практика не се достига до договорената с БЛС месечна сума в размер на 137,243 млн. лв.

Д-р Грозев подчерта, че реакцията на болниците с намалени бюджети е доста негативна и дори има сигнали от някои лечебни заведения, че съществува риск да не подпишат индивидуални договори с НЗОК.

Представителите на НЗОК, БЛС и на университетски, областни, общински и частни болници са взели решение да се проведе среща с Надзорния съвет на НЗОК в най-скоро време, за да се уточнят именно тези дисонанси, стана ясно още от думите на д-р Грозев, който уточни:

- На тази среща трябва да видим дали има неяснота сред директорите на РЗОК по отношение на разпределението на болничните бюджети и да вземем решения, които да успокоят системата. Ако не се стигне до такива, ще се предприемат съответните действия.

Д-р Грозев напомни, че в рамковия договор е предвидена възможност чрез директорите на РЗОК да бъде предоставено обосновано искане за корекция в бюджетите на отделните лечебни заведения от техните мениджъри.

Подуправителят на НЗОК д-р Димитър Петров обясни, че една от целите на срещата е била да се разясни как е направен бюджетът. Той увери, че парите са разпределени напълно, без 3-те %, с които могат да бъдат надвишавани средствата на национално ниво. Той изясни и кои са причините за ограничените бюджети в някои лечебни заведения. Първата причина, според д-р Петров, е нарастването на обема на т.нар. дейности от Приложение 1 – в областта на онкологията, лъчетерапията, интензивното лечение и други, за които НЗОК плаща без лимит и без те да фигурират в бюджетите. Втората причина е разкриването на две нови болници (в Плевен и в Панагюрище), както и на нови дейности в други лечебни заведения. Като друга причина д-р Петров посочи, че за някои лечебни заведения базата, върху която се изчислява бюджетът – получените средства през първите три месеца на годината, е по-неблагоприятна.

- Оттук нататък има възможност за прилагане на компенсаторни механизми – подчерта д-р Петров. – Очаквам, че през второто тримесечие ситуацията ще се нормализира.

Д-р Петров информира, че промени може да претърпи и цялостната методика, по която се определят бюджетите на болниците, но това е решение, което трябва да бъде взето от Надзорния съвет на НЗОК.

Подуправителят на НЗОК бе категоричен, че здравноосигурителната институция не финансира болниците и тяхната издръжка, а закупува лечението на определен брой болни. Той уточни, че НЗОК и БЛС са постигнали консенсус, че на национално ниво е нормално да има годишно около 2,040 млн. хоспитализации, с възможност за нарастване до 3%.

На срещата не е била обсъждана темата за надлимитната и неразплатена отНЗОК дейност, но пред журналистите д-р Грозев увери, че ако НЗОК не заплати тази дейност, ще бъдат предприети съответните законови мерки и проблемът ще бъде отнесен до Върховния административен съд. Той информира, че от април 2016 г. до април 2017 г. неразплатените средства са в размер на около 34 млн. лв. (около 18,8 млн. лв. – от април 2016 г. до ноември 2016 г., и още 15,5 млн. лв. – за периода ноември 2016 г. – април 2017 г.).

Д-р Димитър Петров уточни, че до момента НЗОК не е разполагала със средства, с които да плати тези суми. Той напомни, че по закон касата може да разблокира резерва си след 1 април т.г. Според подуправителя на НЗОК обаче няма никакви законови основания да бъде платена надлимитната дейност за 2015 г.

По проблема със задълженията на договорните партньори на НЗОК към НАП и агенция „Митници“ д-р Грозев информира, че от съсловната организация са изпратили писма до различни институции. От БЛС са категорични, че трябва да има дисциплина на данъчната политика, но системата на здравеопазването би могла да се движи по друг режим, и задълженията да се плащат в други срокове, съобразно плащанията от НЗОК, които се извършват между 25-о и 30-о число на месеца.

Д-р Петров пък препоръча на лечебните заведения със задължения да сключат с НАП споразумения за разсрочено плащане. Той подчерта, че тези случаи намаляват и според него до 2 месеца проблемът няма да съществува.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.