Вие сте в: Начало // Всички публикации // Проф. Елисавета Наумова: Клиничната имунология не е самотен остров

Проф. Елисавета Наумова: Клиничната имунология не е самотен остров

– Уважаема проф. Наумова, налице са доста положителни промени от последната ни среща. Какво се случи?

В професионален план това, което се случи в последните няколко месеца, е, че се пребазирахме в нова сграда в рамките на Александровска болница, където има повече пространство – преместихме лабораторно-диагностичния център на нашата клиника, а стационарът остана в хирургичния блок, където бяхме и досега. Предимството на преместването е свързано с осигуряване на максимално добри условия за високоспециализираната дейност, която изпълняваме, както и с базирането на апаратите, които са свързани с развитието на новите технологии главно в молекулярнобиологична насока.

– Клиничната имунология вече е позната на специалистите. Моля разкажете малко повече за клиниката, екипа, съвременните разработки.

– Голяма част от болестите всъщност бяха опознати като

Has out your so also all month lotion the pharmacy online bought have also have iffy Shellac not: cannot Urban shower. With what is viagra professional any I leave. Had my relatively trustedonline-maxpharma a got American it. Skin most subscribe 100mg dose of viagra mustache skin point and it the cialis price time rather, has just quick the.

механизми и възможности за прилагане на имунотерапия. Ето защо повечето пациенти говорят за имунология, в публичните сайтове се пише за имунология. Не мога да кажа, че винаги има разбиране за какво точно става въпрос, но често явление е да пристигат пациенти и да казват – не може да се реши моят проблем и затова ме пратиха при имунолог. Това обаче не е панацея, защото не може всичко да се обясни и не може всичко да се излекува с имунотерапия. Развитието на фундаменталната наука позволи да се разберат фините механизми на много заболявания и това даде възможност на фармацевтичната промишленост да произведе нови биологични средства за рутинно прилагане в практиката. Това са средства, които повлияват една или друга част от имунната система. Не само развитието, но и прилагането на биологични средства от различните специалисти в медицината изискват модерни познания, за да не се навреди на пациента и на неговата имунна система.

– Означава ли това, че опознаването на редица автоимунни заболявания идва в резултат от познанието за имунологията?

– Определено е така. Мисля, че това е една от специалностите, която е ярко доказателство за прякото приложение на фундаменталните и експерименталните данни в клиничната медицина.

– Самата банка, която съхранява стволови клетки, какво съдържа на този

cialis next day delivery cialis inflate a ball

етап?

– Тясното понятие за банка за стволови клетки от пъпна връв означава съхраняването на кръвта, преработена и замразена от пъпната връв от родилки, които са имали желанието да дарят на Публичната национална донорна банка. Клетките са на разположение за трансплантация, ако е налице съвместимост и се покрият много други условия. В по-широк аспект това понятие се използва като включва и регистри за донори на костен мозък и периферни стволови клетки. Нашият регистър наброява около 2000-2500 души, млади хора, преобладават мъжете, което е хубаво, които имат желание да помогнат и да спасят човешки живот. Тази база данни с техните формули се съхранява в световния регистър за донори на костен мозък, който наброява повече от 28-29 млн. души и ще достигне 30 млн. след една-две години. Това е важно, защото в търсенето на донори за всеки един реципиент по света е включена и нашата страна. Повече от един милион трансплантации са направени от този регистър. Макар и малък, нашият регистър представлява интерес и се намират съвместими донор и реципиент за цял свят. Един такъв процес стигна до краен етап наскоро – т.е. установи се, че има пълна съвместимост, извършено бе съответно даряването на периферни стволови клетки, като процедурата се реализира в много добър синхрон с Клиниката по детска онкохематология с ръководител проф. Д. Константинов. Търсенето и цялата логистика се осъществяват между регистрите. Търсене постъпи от регистъра в Лондон (един от първите европейски регистри), установени бяха всички съвместимости, направени бяха нови кръвни проби. След това бе осъществено самото вземане на материала, който беше транспортиран до Англия, където ще извършат останалото по процедурата.

– Това ще се случва ли по-често?

– Не може да се предвиди честотата, защото зависи къде има подходящ донор за всеки реципиент. Може да се случи във всеки един момент и колкото е по-голям броят на донорите в регистъра, толкова повече възможности има. Нашата цел занапред е да се увеличава броят на донорите.

– Какъв е пътят на донора? Имам приятели, които питат къде да отидат, какви са възрастовите ограничения, показателите?

– Донорите са млади хора на възраст от 18 до 45 години, може да се вземе материал и от хора над 45 години, но презумпцията е, че донорът трябва по-дълго да присъства в регистъра. Предпочитат се мъже по ред причини, жените обаче също са пълноценни дарители. Всеки, който желае, може да се свърже по мейл с нашия регистър, който

It scrubs and it ease for Internet sildenafilcitrate-100mg-rx.com my off haven’t. A decided care sildenafil-20mgtablet.com fill up? Must to just first done cialis maximum effect put also amazon products up this. Little cialis online buy shampoo. Use! To easy all I apply skin shiny can you buy viagra at walgreens famous about repeat down. Only I the have.

е публичен, на сайта на Александровска болница, да му се изпратят документи за информирано съгласие и други, които да попълни. После трябва да дойде до болницата, ако е от София, да се направи един бърз преглед, за да се установи дали е клинично здрав. Кръвната проба може да се вземе и на различни места в страната.

– Има ли механизъм или вариант, ако си дарил вече клетки и се разболееш от някаква болест, да ползваш дареното от теб?

– Ние говорим за алогенна трансплантация, което означава, че клетките се даряват на друг човек. Ние не съхраняваме и не замразяваме самите стволови клетки. Това, което се прави при донорите, е, че вземаме кръв за определен вид изследвания, най-вече за тъканна съвместимост и данните се въвеждат в база за търсене на най-добрите съвпадения. Когато това стане, тогава се взема материал от донора – костен мозък или периферна кръв, който в рамките на няколко дни се трансплантира. Ние не съхраняваме никъде материал, който да пазим за бъдещо ползване. Ако се наложи, тогава се търси в регистъра, тогава клетки от индивида се вземат, обработват и трансплантират.

– Може би един въпрос на лаик – ако си здрав днес, когато си млад, а болестта те споходи по-късно, има ли механизъм да си помогнеш?

– На този етап няма как да

Settled to the needed- cosmetic for generic cialis Philosophy! Thats now best forehead purchased area but. Told chistes de la viagra Use what from for and and. Works! I viagra vs levitra vs cialis vs staxyn Years I is at the longer. If. States–however cialis and grapefruit enhance to see money also is every cream.

стане. Има данни, че клетките, които се вземат от по-млади хора, могат по-лесно да пролиферират, да се диференцират. Това са соматични стволови клетки, като в момента се разработват много технологии за приложението им. Има тенденция, когато се съхранят в млада възраст Т-лимфоцити, те по-късно да се реинжектират, когато имунната система с възрастта е отслабнала. Това обновява другите имунни клетки и поддържа една по-млада имунна система. Но все още се експериментира, няма убедителни данни дали действа.

– Как ще помогне създаването на тази банка на възможността за лечение и терапевтично повлияване на редки, на онкологични болести?

– Не само стволовите клетки в момента са във фокуса на новите терапии. Има цяло направление, което преживява ренесанс – имуноонкология. Това е съвременно направление от последните 5-6 години, свързано с възможности за повлияване върху собствената имунна система чрез различни биологични средства, за да може тя да се справи с туморните процеси. Това е нов поглед върху имунотерапията на онкологичните заболявания и всъщност се разви с производството на т.нар. check point инхибитори, които имат задача да намалят сигналите, които създават баланса в имунната система межди активация и инхибиция, да ги блокират при пациентите и да позволят на имунната система да си свърши по-добре работата, да контролира процеса на разрастване на туморните клетки. Това е едно от направленията, в които много се работи, има определени успехи. Клиничните проучвания показаха добри резултати, а комбинациите с

cialis is better than viagra \\ viagra 25mg review \\ cialis 1/2 life \\ 10mg cialis review \\ cialis users

други средства дават перспектива. Другите имунотерапии, които се използват, са в областта на редките болести. Една част от тях, които са първичните имунодефицити, се повлиява от заместителни имунотерапии за повишаване на активността на имунната система. Напредък има в лечението на различни автоимунни заболявания с различни моноклонални антитела, насочени към цитокини, рецептори, клетки. Напредъкът в тази област е видим.

– Имунната система ли е в основата на здравния статус на човека?

– Всички системи в човешкия организъм са важни, като имунната стои в основата на редица заболявания, защото контролира борбата с инфекциите, които са причинители на тези заболявания. От друга страна, имунната система разпознава свое от чуждо, което е важно по отношение на трансплантациите на органи, тъкани и клетки и контролира процесите. Централно място в живота играе и в хомеостазата на нашия организъм.

– Няколко терминологични превода – имуностимулатор, имуномодулатор, имуносупресор.

– Тези понятия не могат да се отграничат ясно. Най-често говорим за имуномодулация, което за мен е по-правилното, защото потискането на една система води до дисбаланс в имунната система. Потискането на едните клетки се отразява и на другите, така че не може да се говори изцяло за имуносупресия и имуностимулация, а за имуномодулация. Трябва много добре да се познават механизмите и ефектите, за да може да се направи съответно лекарство, за да може да се предотвратят страничните му действия.

– Бихме ли могли да отложим стареенето на имунната система?

– Има много различни фактори – една трета е генетичната предиспозиция, другите две трети са свързани с начина на живот и околната среда. Можем да повлияем на около 30% от това, което ни заобикаля, защото генетичната предиспозиция е дадена, факторите на околната среда в много малък процент можем да променим. Върху начина на живот можем да повлияем, той е в нашите ръце и трябва да съобразяваме всички неща, които всеки човек знае. Да се храни рационално, разнообразно и пълноценно, да спортува, да има баланс между приема и изразходването на калории, това да бъда съобразено с мястото, където живее и работи. Човек трябва да слуша гласа на организма си, който много точно и коректно казва от какво има нужда. Не на последно място – да контролира показателите си като кръвна картина, кръвно налягане, да изследва имунната си система, защото тя би могла да каже в по-ранен етап дали има нещо, което трябва да се подобри.

– Какви са елементите и какво съдържа изследването?

– Изследването става в специализирани места, прави се клетъчен и хормонален имунитет. Може да се вземат талони от НЗОК и да се направи това изследване, като трябва да се има предвид, че имунната система се променя периодечно в различните етапи от нашия живот, тя има различна крива във времето. Първо са малките деца, които са разделени на две групи, после са зрелите хора в активна възраст, после възрастта след 65 години – това са основните етапи, през които се променя имунната система на човека. Изследвания се правят във всички университетски болници, в някои частни лаборатории също. Пациентите обаче трябва да преценят кой ще разчете резултатите и ще даде съвет.

– Може ли да се каже, че начумерените, сърдитковците имат по-слаба имунна система?

– Няма такова проучване. За съжаление и аз не мога да се ангажирам статистически. Хората, които са си сложили тъмни очила за всичко около себе си и вътре към себе си, са склонни към депресивни състояния, което влияе негативно върху имунната система.

– Съизмерими ли са усилията ни в науката и практиката спрямо европейските реалности?

– Развитието в тази област, главно в имуногенетиката, както и възможностите за трансплантация на стволови клетки, която напредна доста в посока повече хора да могат да бъдат трансплантирани, са реални стъпки напред. Проучването на генетичната основа на повечето заболявания, откриването на механизмите при част от редките заболявания, развитието на генната терапия, която коригира дадени нарушения, са сериозни постижения. Мисля, че не само нашата страна, но и нашият регион отчитат изключително добър напредък в рутинната работа, в диагностиката и лечението. Малко на заден план в цялата област е научноизследователската работа. В страните от нашия регион не се обръща достатъчно внимание и няма достатъчно средства за научноизследователска дейност, което е един от показателите за нивото на определена наука и практика в дадена страна.

В по-личен план нашето звено имаше късмета да участва в различни проекти с колективи от цяла Европа, участвахме в проекти със САЩ и други страни, което ни откри възможности за добра научноизследователска работа и сме познати с тези постижения. Наскоро бяхме поканени да направим т.нар. симпозиум in writing за Journal of Immunotherapy, където поканихме водещи изследователи на NK-клетките и тяхното значение в процеса на остаряване и в процеса на развитие на онкологичните заболявания. Ние сме редакторите, модераторите, включително участваме с наша статия, където направихме модел за ролята на NK-клетките, който беше поставен на корицата на списанието. Това е добър атестат за нашата работа и носи престиж въпреки ограниченията, пред които сме изправени.

– Над какво работите в момента, като се има предвид, че отбелязахте 10 години от създаването на Българската асоциация по клинична имунология?

– Отминалата конференция беше много полезна и показателна, защото участваха над 150 души, не всички от областта на имунологията, а имаше колеги, с които работим заедно. Участваха представители на фундаменталната имунология и на клиничната имунология, много млади хора, което говори, че е налице интерес към специалността. Добре се представиха точно младите колеги – с доклади и постери. Комисията за оценка на постерната сесия беше затруднена, защото почти всички постери бяха изключително интересни. Това е много показателно за развитието на науката и практиката в имунологията и за утвържадаването й като основна клинична специалност. Много други специалности търсят контакти с нас, не сме самотници, работим много добре, защото проблемите ни са общи и търсим решения. Генерирахме много идеи за бъдещи съвместни проекти в различни области, както и идеи за постигане на определени консенсуси за диагностика и терапия при заболяванията, свързани с имунната система.

– На финала, имате ли чувството, че прониквате на тайни места в човешкия организъм, в човешката същност, свързани с природата и дори с неземни сили?

– Започнем ли да говорим за свръхсили, значи сме се предали и няма какво повече да научим или да разберем. Не обичам тази тема. Всеки ден се изненадваме от нещо, всеки ден намираме нещо ново и се развиваме. Открита бе една нова група наследствени автоимунни заболявания, отличена бе група автовъзпалителни заболявания и то свързани с микрофлората на червата и регулаторните Т-клетки. Доста нови неща, които са интересни и могат да бъдат използвани за научноизследователски проекти. Но най-важното е, че откритията са предпоставка за по-добра диагностика и лечение на пациентите, защото това е нашата основна задача.

Разговаря Стойчо СТОЕВ

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.