Вие сте в: Начало // Всички публикации // СЗО огласи постижения в майчиното и детското здравеопазване

СЗО огласи постижения в майчиното и детското здравеопазване

СЗО приветства Беларус и Тайланд, Армения и Република Молдова за елиминиране на предаването на ХИВ и сифилис от майка на дете.

„Гарантиране раждането на здрави деца е най-добрият възможен старт в живота. Ние сме изключително радостни от успеха. Това огромно постижение ясно показва, че подрастващите в тези страни ще бъдат свободни от СПИН“, заяви генералният директор на СЗО д-р Маргарет Чан.

Елиминиране на предаването на ХИВ и сифилис от майка на дете е от ключово значение за глобалните усилия в борбата с инфекции, предавани по полов път, и за изкореняването на СПИН до 2030 г.

През 2014 г. СЗО и партньори разработиха глобални критерии за премахването на двете предавани инфекциозни заболявания на базата на задълбочен анализ на постигнатия напредък в Куба, която стана първата страна, получила потвърждение от СЗО, че успешно е елиминирала предаването на ХИВ и сифилис от майка на дете.

Наскоро СЗО отчете забележителните постижения в решаването на проблема в цитираните страни, където се е работило усилено, за да се гарантира ранен достъп до пренатална грижа, тестване на бременните жени и на техните партньори за ХИВ и сифилис, своевременно лечение на жени, които имат положителен тест, както и на техните бебета. Тези дейности са осигурили необходимата информация за репродуктивното здраве на местните общности и на маргинализирани групи от населението,  като те са извършвани според правилата за спазване на основните човешки права и равенството между половете.

Интеграцията е залегнала като основа на нова стратегия на СЗО, свързана с ХИВ-инфекции, с предавания по полов път хепатит, която е от решаващо значение за постигането на универсално покритие със здравни грижи в контекста на реализацията на целите на хилядолетието за устойчиво развитие.


comment closed

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.