Вие сте в: Начало // Всички публикации // Медицински сестри на обучение за спецификата на детския диабет

Медицински сестри на обучение за спецификата на детския диабет

На 1 февруари т.г. в Първа градска болница в София стартира квалификационен курс за медицински сестри от училища и детски градини. Курсът включва лекции и практически занимания за грижи за деца с диабет.

„Съвременната диабетология е една много бързо развиваща се област, което означава, че знанията трябва непрекъснато да се актуализират”, посочи проф. Мая Константинова, ръководител на университетската детска диабетна клиника и председател на Българското национално сдружение по детска ендокринология.

Известно е, че медицинските сестри в кабинетите в училищата и детските градини са в близък контакт с децата през целия ден, а така също ги придружават по време на извънкласни занимания – спортни състезания, зелени училища. Това налага те да бъдат добре обучени за всяка ситуация – поставяне на инжекцията инсулин в определения час, измерване нивото на кръвната захар през фиксирани интервали, бърза реакция при хипогликемия например. Децата трябва да имат спокойствието, че до тях във всеки един момент стои човек, който може да им помогне, те трябва да бъдат уверени в себе си, а не да се притесняват. Присъствието на добре подготвена медицинска сестра гарантира в същото време и спокойствието на родителите.

„Днес технологиите напредват изключително бързо, комуникацията също се променя. Това, разбира се, предполага и по-динамично обновяване на знанията и умения за боравене с новите технически средства“, коментира Росица Пандова, родител на дете с диабет и председател на Национално сдружение „Култура без граници” – съорганизатор на курса. По нейните думи страната ни изостава значително във въвеждането на инсулиновите помпи, един предпочитан метод при деца с диабет тип 1, който се прилага при 50% до 90% от всички деца с тази диагноза в развитите европейски страни. „Това, разбира се, не означава, че знанията за този метод, както и на всички останали съвременни подходи, трябва да бъдат подценявани и пренебрегвани. Просто бъдещето не трябва да ни оставя неподготвени и безразлични“, обобщи Р. Пандова.

Проектът се осъществява с активното съдействие на дирекция „Здравеопазване” при Столична община. Важна непряка полза от неговата реализация е заложена във факта, че медицинските сестри ще бъдат подготвени още и за разпознаване и ранно установяване на забавения растеж при децата, както и за компетентна намеса при затлъстяване, което се среща все по-често при деца и младежи.

В близките месеци същият формат ще бъде реализиран и в други областни градове на страната, като стремежът е да бъдат обхванати медицински сестри от училищата и детските градини не само в областния център, а и в малките населени места.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.