Вие сте в: Начало // Всички публикации // Тревога за затлъстяването сред децата

Тревога за затлъстяването сред децата

Съпруги и съпрузи на европейски лидери и на държавни глави от Албания, Армения, Хърватия, Германия, Унгария, Ирландия, Израел, Киргизстан, Латвия, Литва, Малта, Северна Македония, Сърбия, Словения, Испания и Турция се събраха в хърватската столица под егидата на проф. Саня Миланович, съпруга на президента на Хърватия. Те дадоха начало на първа по рода си мрежа от спътници на европейски лидери за превенция на детското затлъстяване в Европейския регион на СЗО. Приета бе единодушно „Декларацията от Загреб“, където се огласява политически ангажимент за справяне със затлъстяването при децата в съответните страни.
Данните за детското затлъстяване рисуват тревожна картина. Според Европейския регионален доклад на СЗО за затлъстяването за 2022 г. приблизително едно от всеки три деца в начална училищна възраст в региона живее със затлъстяване или е с наднормено тегло, а и се очаква броят да нараства.
Световната федерация по затлъстяването посочва в свой доклад, че между 2020 г. и 2035 г. в региона ще има:
l 61% увеличение на броя на момчетата, живеещи със за-
тлъстяване;
l 75% увеличение при  мо-
мичетата;
l 17 млн. момчета и 11 млн. момичета на възраст 5-19 години ще имат сериозен проблем със затлъстяването през 2035 г.
Предвижда се наднорменото тегло и затлъстяването във всички възрастови групи да струват на Европейския регион на СЗО 800 млрд. долара го-
дишно. Затова СЗО/Европа идентифицира три конкретни действия за противодействие на настоящите прогнози:
Превенцията е по-добра от лечението
Усилията за намаляване на детското затлъстяване трябва да започнат още от бременността и ранното детство. Превенцията трябва да се съсредоточи върху доброто хранене на всички етапи от живота на детето – в семейството, в училищата, в общността.
Регулиране на
индустрията за
храни и напитки
Най-ефективните политики за справяне със затлъстяването при децата включват налагане на данък върху сладките напитки, изискване за ясно етикетиране на предната страна на опаковката и ограничаване на маркетинга на нездравословни храни за деца.
Насърчаване на
физическата активност
Това включва по-добро градско проектиране и транспортни политики, физическа активност в училищната програма и извънкласните дейности, както и ясни послания в подкрепа на активния начин на живот през целия жизнен цикъл.
- Нашите деца все повече растат в среда, която ги затруднява да се хранят добре и да бъдат активни. Това е първопричината за епидемията от затлъстяване, каза д-р Ханс Клуге, директор на СЗО/Европа. – Като общества и държави досега не сме успели да възпрем нарастването на нивата на детско затлъстяване. Затова сме тук, в Хърватия, по покана на проф. Миланович, за да стимулираме политическата подкрепа срещу тази наистина коварна криза в общественото здравеопазване, преди да ста-
не още по-трудно за справяне с нея.
- Затлъстяването при децата е достигнало епидемични размери, и Хърватия, заедно с целия европейски регион, е сред най-засегнатите, каза проф. С. Миланович. – Това е заболяване, което не само се отразява негативно на здравето, качеството на живот и продължителността на живота на нашето население, но също така представлява значителна икономическа тежест за цялото общество. Изчислено е, че в Хърватия, както и в целия европейски регион, повече от 2% от БВП са разходи, свързани със затлъстяването. Тук, на срещата на върха в Загреб, имахме възможност ясно да демонстрираме, че затлъстяването не познава граници. То е наш общ проблем и можем да подходим към него само заедно, на европейско ниво. Вярвам, че Загребската декларация е важна стъпка за спиране на нарастването на честотата на детското затлъстяване, че с об-
щи действия ще подобрим и запазим здравето на бъдещите поколения, подчерта проф. Миланович .
Наднорменото тегло и за-
тлъстяването са сред водещите причини за смърт и увреждания в Европейския регион. По последни оценки те причиняват повече от 1,2 млн. смъртни случая годишно, което съответства на повече от 13% от общата смъртност. Затлъстяването увеличава риска от много незаразни заболявания, включително сърдечно-съдови, диабет тип 2, хронични респираторни болести. Приема се като причина за най-малко 13  вида рак и вероятно е пряко отговорно за поне 200 000 нови случая на рак годишно в целия регион, като тази цифра ще нараства през следващите години. Ос-
вен това хората с наднормено тегло и тези, живеещи със затлъстяване, са непропорционално засегнати и от по-
следиците от COVID-пандемията, като често получават други усложнения.
- Тъй като затлъстяването е толкова сложно, повлиява се от различни фактори като генетика, околна среда и социално-икономически статус, нито ед-
на намеса не може да спре нарастването му, обясни д-р Клуге. – Всички национални действия, насочени към справяне с проблемите на наднорменото тегло и затлъстяването, трябва да имат политически ангажимент. Те също така трябва да бъдат изчерпателни, да достигат до хората през целия им живот и да са с акцент върху неравенствата. Надяваме се, че можем да разчитаме на съпругите и съпрузите на европейските лидери и на държавните глави да се борят срещу детското затлъстяване в своите страни и да помогнат за издигането му в политическия и корпоративния дневен ред, подчерта още д-р Клуге.

Източник: СЗО/Европа

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.