Вие сте в: Начало // Всички публикации // Център за комплексна терапия на туморите на простатната жлеза

Център за комплексна терапия на туморите на простатната жлеза

бе създаден към Клиниката по урология с извършване на специфична дейност
по андрология към УБ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ в столицата. Решението е на Съвета на директорати на лечебното заведение от средата на юни т.г.

Чл.-кор. проф. Чавдар Славов – основател и ръководител на центъра, коментира специално за „Форум Медикус“ уникалните характеристики на новата структура, възможностите за високотехнологични подходи в диагностиката и лечението на туморите на простатната жлеза, високите цели на екипа в тази предизвикателна социалнозначима сфера на урологията:

Обединяваме опит и иновации

- Ще започна с факта, че на 21 юни т. г. със заповед на изпълнителния директор на болницата този отдавна планиран и подготвян Център за комплексна терапия на туморите на простатната жлеза стана факт. Създаването е обусловено от изключително голямата социална значимост на двата вида туморни заболявалия на простатната жлеза – доброкачествената простатна хиперплазия (ДПХ) и аденокарцинома на простатата, както и от динамичното бързо развитие и напредъка в методите за диагностиката и лечението им. Фокусът в клиничното поведение при тези заболявания на простатата е върху високотехнологичните, минимално инвазивните и същевременно максимално ефективните методи на диагностика и лечение. Точно тези приоритети са водещи от идеята до реализацията по създаването на настоящия център. Целта е той да се утвърди като водещо академично и клинично звено по проблемите на туморните заболявания на простатата.
Центърът дава възможности за ранна и прецизна диагностика на туморите на простатната жлеза, както и условия за въвеждане на изкуствения интелект в урологичната практика:
При ДПХ – пълен спектър изследвания от областта на функционалната урология (уродинамика, урофлоумегрия), както и най-висок клас ехографска (трансабдоминална, трансректална) и ендоскопска диагностика (флексибилна уретроцистоскопия), позволяващи вземането на най-правилните терапевтични решения за всеки конкретен пациент.
При карцином на простатната жлеза – използва се една от най-съвременните системи за биопсична диагностика на простатната жлеза – чрез трансректален или трансеперинеален достъп, позволяваща изключително прецизно насочване към съмнителните зони в простатната жлеза, най-често с помощта на наслагване на образа от ЯМР – когнитивен ЯМР фюжьн. Тези високотехнологични методи значително повишават чувствителността на извършваните биопсии на простатата и позволяват детектиране на заболяването в изключително ранен стадий.
Вторият основен аспект в работата на центъра е провеждането на минимално инвазивно лечение на заболяванията на простатата, което съчетава висока ефективност с бързо възстановяване на пациента.
При ДПХ – въведен е методът на лазерна енуклеация на простатата, който позволява операция при всякакъв размер простатни жлези, с минимална и дори липсваща кръвозагуба.
При карцином на простатната жлеза – въвежда се методът на нискодозовата брахитерапия на простатата, както и други методи за фокално лечение, които са най-минимално инвазивните методи за лечение на това заболяване в световен мащаб. Въвежда се и превърналият се в „златен“ стандарт лапароскопски метод на лечение на злокачествените заболявания в урологията
Бих искал да изтъкна още, че високотехнологичните и иновативни методи, прилагани в центъра, се извършват от специалисти с дългогодишна практика и значителен професионален и академичен опит в областта на заболяванията на простатата.

1 Отговор to " Център за комплексна терапия на туморите на простатната жлеза "

  1. Поздравления за основателя и ръководител на новосъздадения Център за комплексна терапия на туморите на простатната жлеза, чл.кор. проф. Чавдар Славов – високо ерудиран учен и блестящ хирург, обединил в себеси знания, опит и иновативност.
    Пожелавам Центъра да се утвърди като водещо академично и клинично звено по проблемите на туморните заболявания на простатата а на нейния основател здраве и дълголетие.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.