Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Цената при избор на екип

Цената при избор на екип

В редакцията бе получено писмо до министъра на здравеопазването, което публикуваме с известни съкращения.

Уважаеми д-р Константинов,

Следва да Ви уведомим, че на 4 май т.г. се състоя съвещание на УС на Българското научно дружество по акушерство и гинекология. Една от основните точки бе разглеждане на Постановление № 2 от 6.1.2011 на МС, както и на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, след като от тяхното прилагане изминаха вече 4 месеца. Това обсъждане се наложи поради много сигнали от членове на БНДАГ, работещи в АГ-болници, центрове и отделения в цялата страна. Общата констатация е, че наложените от Наредбата промени в максималните цени на избор на екип (чл.ЗО, ал.1, 2 и чл.31, ал.1, 2) ограничават значимо акушерската дейност поради недофинансиране. Човешкият фактор се оказва крайно недооценен и това се отразява върху мотивацията на лекарите в тази област.

Считаме, че обвързването на заплащането за избор на екип с цената на клиничната пътека е неправилно, защото цените на клиничните пътеки не оценяват адекватно различните медицински дейности. Не е ясно и какъв е делът на труда в стойността на клиничната пътека. Така например цената на една пътека може да бъде твърде висока поради използваната в нея скъпа апаратура, а друга по-евтина пътека може да бъде по-трудоемка и да изисква повече работа на медицинския персонал. Поради тази причина цената на клиничната пътека не трябва да бъде референтна стойност при определяне на цената на труда на екипа (респективно заплащането за избор на екип). Обвързването на цената на клиничната пътека със стойността на избора на екип мултиплицира всички несъвършенства на клиничните пътеки като инструмент за заплащане на болничната помощ.

Затова, оценявайки тежката демографска ситуация в страната и приоритета на майчиното и детско здравеопазване, УС на БНДАГ единодушно реши да Ви предложи преразглеждане на гореспоменатата Наредба и повишаване на максималния праг на избор на екип и лекар. Нашето предложение е да се даде възможност отделните лечебни заведения да формират самостоятелно стойността на предоставяне на тази услуга с обща граница 900 лв., определена от Вашето ведомство (Протокол №4 от 04.05.2011 на УС на БНДАГ).

Надяваме се, че становището на Управителния съвет и на лекарите от акушеро-гинекологичната общност ще бъде правилно оценено и възприето от ръководството на МЗ.

Писмото е подписано от председателя на дружеството проф. Т. Чернев и от главния секретар проф. Стоимен Иванов.

1 Отговор to " Цената при избор на екип "

  1. Както и да променят тавана на услугите и избора на екип това според мен няма да повлияе особено. Всички знаем, а и на почти всеки се е случвало да подаде пари под масата с надеждата да му се обърне повече внимание и лекаря да даде на-доброто от себе си за пациента, който си плаща. А не би трябвало да е така!

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.