Вие сте в: Начало // Всички публикации // Бедните деца на Европа

Бедните деца на Европа

Бедността е всекидневна реалност за твърде много деца в Европа – над една четвърт от малолетните в целия ЕС са изложени на риск от изпадане в бедност. В България делът на тези деца е над 45%.

На пленарното заседание на 24 ноември т.г. Европейският парламент прие доклад, приканващ страните членки да положат повече усилия в борбата с детската бедност и социалното неравенство. Текстът бе гласуван с 569 гласа за, 77 гласа против, а 49 депутати се въздържаха.

Според Конвенцията на ООН за правата на детето на всички деца трябва да бъдат гарантирани право на обучение, достъп до здравеопазване, право на подслон, свободно време и адекватно хранене. На практика нещата изглеждат много различно. Според Евростат през 2014 г. около 26 млн. души на възраст под 18 години са били заплашени от бедност и социално изключване. Това представлява 27,7% от децата в ЕС.

Най-лоша е ситуацията в Румъния (делът на децата, изложени на риск от бедност, е 51%), България (45,2%) и Унгария (41,4%). Най-нисък е рискът за децата в Дания (14,5%), Финландия (15,6%) и Швеция (16,7%).

Проблемът с недохранването сред децата също се разраства. Според УНИЦЕФ в Естония, Гърция и Италия делът на децата, които не могат да си позволят да ядат месо или риба всеки втори ден, се е удвоил от началото на кризата през 2008 г.

Бедността не е само въпрос на пари. Освен неспособността за посрещане на основни нужди на децата като храна, облекло и подслон, тя е свързана и със социалната изолация и липсата на достъп до здравеопазване и образование. Децата, живеещи само с един родител, особено със самотни майки, са изложени на по-голям риск от изпадане в бедност.

На пленарното заседание депутатите в Европейския парламент приеха резолюция, която настоява децата да бъдат приоритет в политиката на страните членки. Те също така препоръчват на правителствата на страните в ЕС да гарантират на всички деца достъп до безплатно, приобщаващо и качествено обществено образование във всяка възраст.

Според авторката на доклада Инеш Крищина Зубер (ЕОЛ/СЗЛ, Португалия) „политиката на икономии създаде настоящата ситуация, а тя продължава да се влошава“. Тя призовава страните в ЕС да осигурят „достъп до образование, здравеопазване и социално осигуряване на децата и техните семейства“ и да „вземат мерки срещу безработицата, да подобрят сигурността на работните места и да насърчават изграждането на родителски социално-образователни мрежи, както и адекватна политика за настаняване.“

EP/News

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.