Вие сте в: Начало // Всички публикации // Проучване за реинфекциите

Проучване за реинфекциите

Вероятността от реинфекция с COVID-19 е 1 на 1000, а вариантите я подхранват, установява израелско проучване, което претендира да е най-голямото от този род в света. Около една пета от израелците с позитивен тест за COVID-19 са проследени след възстановяване, като е установено, че 154 са имали повторна инфекция. Заключението е, че имунитетът след преболедуване е висок, но далеч не е абсолютен.
Дигитализираното здравеопазване в Израел позволява на доставчиците на здравни услуги много по-лесно да обработват данните от медицинските досиета, включително и за реинфекциите, какъвто е и случаят с настоящото проучване. Здравният фонд Maccabi Healthcare Services установи, че от 149 735 осигурени, които са били положителни за SARS-CoV-2 в периода между март 2020 г. и януари 2021 г., 154 са били повторно инфектирани. През този период Израел не е ваксинирал преболедували пациенти, така че резултатите са показател за ефективността на естествения имунитет, произтичащ от инфекция. Ако полученият резултат бъде съотнесен към цялото население, това предполага, че в Израел е имало около 800 случая на реинфекции.
В този брой са включени само пациенти, които са имали промеждутък от поне 100 дни между първоначалната диагностика и новия положителен тест, за да се елиминира възможността за персистираща инфекция. При всеки пети реинфектиран са изминали повече от 200 дни между първата и втората инфекция.
„Делът на реинфекциите, макар и малък, не е незначителен“, пишат учените в публикувания онлайн доклад, който все още не е рецензиран.
„В биологията няма нищо на 100 процента сигурно, така че има реинфекции и тези данни разкриват честотата на това явление”, заяви проф. Сирил Коен, ръководител на лабораторията по имунотерапия в Bar Ilan University, който не е участвал в проучването. Според него новите данни предупреждават, че реинфекциите могат да станат проблем за голяма част от света, която все още не е ваксинирана.
99 от 154-те реинфекции са открити през януари, когато британският вариант на вируса започна широко да се разпространява в Израел. Според авторите на проучването със зачестилата поява на нови варианти може да се очаква и скок на реинфекциите. Особено безпокойство предизвиква регистрираният в Бразилия вариант P.1, при който се предполага, че вероятността от реинфекция е по-голяма.
Някои учени обаче реагираха предпазливо на съобщените данни. Проф. Галя Рахав, виден израелски специалист по инфекциозни заболявания, смята, че въпреки големия интервал между тестовете в проучването, е възможно в някои от случаите да става дума за продължителни първоначални инфекции. „Звучи малко страшно да се каже, че един на хиляда е за-
плашен от реинфекция и не мис-
ля, че е истина – мисля, че някои от случаите са остатъчни инфекции“, каза проф. Рахав, която е лекувала двама пациенти с реинфекции, потвърдени чрез секвениране. Според нея изследването би имало пълна достоверност, само ако чрез геномна секвенция категорично е установено, че става дума за нова инфекция.
Проучването изчислява, че рискът от реинфекция е на сходно ниво с риска от инфекция при ваксинираните. Това се случва по-често от общоприетото мнение, но по-рядко, отколкото се предполага в неотдавнашно датско проучване, публикуваното в Lancet преди месец. Изследването проследява резултатите сред 11 068 души, които са били с положителни тестове по време на първата вълна в Дания, и установява, че 72 от тях – 0,65%, са дали отново положителна реакция по време на втората вълна.
Датското проучване, което разполага и с контролна група, заключава, че защитата, произтичаща от инфекция, намалява риска от нова инфекция с 80%. Израелското проучване не включва контролна група, така че няма паралелни статистически данни.
Същевременно данните от Израел звучат по-успокоително за възрастните хора, в сравнение с данните от Дания. Според датското проучване при хората над 65-годишна възраст степента на защита от 80% пада на 47%. В Израел възрастовата група 10-19 години е с най-голям брой повторни инфекции, следвана от групите на 20-29 и 30-39 години. Няма ясно обяснение за тези разлики и това насочва към необходимостта от допълнителни проучвания.
Макар че израелските автори признават, че реинфекциите са рядко срещани, те оспорват широко разпространеното предположение, че възстановените хора са в безопасност от реинфекция. Според тях създателите на здравни политики трябва да признаят съществуващата опасност и да изготвят съответните послания към населението, което вече се е срещало с коронавирусната инфекция.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.