Вие сте в: Начало // Всички публикации // Уникално и необходимо издание

Уникално и необходимо издание

Излезе от печат „Обща и клинична онкология 2021”, том.1, под редакцията на проф. Панайот Куртев. Редакционният колектив – проф. В. Първанова, проф. Г. Куртева, проф. Здр. Валерианова, е събрал и подредил в изящно, богато илюстрирано издание статии на водещи специалисти от сферите на превенцията, диагностиката, лечението на онкологични заболявания с различна локализация.
В том 1 са разгледани фундаментални теми за епидемиологията, генетиката и имунологията на рака, за патологията на туморите, както и главни принципи на хирургичното лечение, на лъчелечението и на лекарствената терапия на онкологични болести. Открояват се и теми за оценката на здравните технологии при лекарствена терапия в онкологията, за лекарствения мониторинг, за етичните аспекти на клиничните изпитвания в медицинската онкология.
Авторите и редакторите отделят специално място на специалистите по здравни грижи, ангажирани в онкологичната практика, както и на палиативните грижи, лечението на болката, антиеметичната терапия.
Безспорен акцент в книгата са и темите за неотложните състояния в онкологията, за медицинската експертиза в тази сфера, както и за психологичната и психотерапевтичната помощ за болните.
В уводната бележка проф. П. Куртев обобщава:
- Изданието е предназначено за ползване от студенти, специализанти и клиницисти в помощ на тяхната всекидневна работа. Изданието е съставено от доказани специалисти от УСБАЛО, УБ „Александровска”, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”, УМБАЛ „Св. Марина”, както и от учени от други водещи академични институции. Засегнати са въпросите, свързани с етиологията, патологията, генетиката, патофизиологията и епидемиологията на рака, като съществен акцент е поставен върху информацията, засягаша клиничната практика. За удобство, при ползване на настоящото издание „Обща и клинична онкология 2021” са избегнати подробни описания на даден проблем, които при нужда могат да бъдат намерени в много други справочници, където детайлно са разгледани както патофизиологията, така и лечението на сложни онкологични казуси.
Надяваме се, че книгата ще бъде полезна за добиване на цялостна представа за лечението на всяка една онкологична единица, което я прави уникална и необходима за читателите.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.