Проекции на споделеното научно познание
Първата международна медицинска конференция, организирана от Югоизточноевроп��йския медицински форум – ЮЕМФ, отмина. И остава в историята на организацията като неразделна... 
Коментарите са изключени Повече
„Прозрачността гради доверие“
Така от Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) са нарекли инициативата за оповестяване на взаимоотношенията с медицинските... 
Коментарите са изключени Повече
Според два нови доклада* на СЗО/Европа Словения е с показатели на общественото здраве, сравними със страните от ЕС-15 и Европейския регион на СЗО. Чрез намаляване на преждевременната... 
Коментарите са изключени Повече
Какво ново, докторе?
За духа и дъха на България разговаряме с проф. Коста Костов, началник на Клиниката по белодробни болести във ВМА - Какво ново, проф. Костов? - Най-новото в професионален план е... 
Правна консултация
В редакцията на „Форум Медикус“ бе получено писмо, което поставя два въпроса от сферата на търговията с лекарства. Предлагаме на читателите компетентна юридическа по поставените... 
Коментарите са изключени Повече
Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by Theme Junkie. Modified by Magstudio. Powered by WordPress.