Вие сте в: Начало // За медицински специалисти // Иновативни или консервативни в подхода към антикоагулантната терапия

Иновативни или консервативни в подхода към антикоагулантната терапия

Национална антикоагулантна академия под наслов „Иновативни или консервативни в подхода към антикоагулантната терапия“ събра над 200 водещи експерти в областта на кардиологията от цялата страна. По време на събитието бяха обсъдени различни подходи към антикоагулантната терапия и предимствата на dabigatran etexilate – единствения нов антикоагулант с одобрен специфичен селективен блокер. Бяха представени и нови данни от рандомизираните клинични проучвания RE-CIRCUIT® и REDUAL-PCI®. Академията се състоя в началото на ноември т.г. в София и беше организирана от фармацевтичната компания Boehringer Ingelheim.

В рамките на събитието водещи специалисти в областта на кардиологията, фармакологията и нефрологията споделиха опит от реалната клинична практика и дискутираха ролята на индивидуализирания подход при избора на подходящата терапия. Част от дискутираните теми бяха: „Антикоагуланти и предсърдно мъждене (ПМ) през 2017 – профил на ефикасност, безопасност, контрол“; „Индивидуализиран подход и избор на доза при ДОАК (директни орални антикоагуланти) за превенция на инсулт при ПМ“; „Индивидуализиран подход и избор на доза при ДОАК през призмата на фармакологията“; „Индивидуализиран подход и избор на доза при ДОАК през призмата на нефрологията“; „Поведение при пациенти на терапия с ДОАК и гастроинтестинално кървене“; „ДОАК за превенция на инсулт при ПМ – данни от реалната клинична практика“, както и новите данни от рандомизираните клинични проучвания RE-CIRCUIT® и REDUAL- PCI®.

Лектори на Националната антикоагулантна академия бяха проф. Ар. Постаджиян, председател на Дружеството на кардиолозите в България, проф. Н. Гочева, доц. Е. Трендафилова, проф. Г. Момеков, доц. Ат. Кундурджиев, проф. Л. Матева, проф. Ст. Денчев и доц. Н. Рунев.

Националната академия стартира с презентацията на проф. Нина Гочева, началник на Клиниката по кардиология в Националната кардиологична болница:

– Антикоагулацията при пациентите с предсърдно мъждене е изключително важен фактор, който осигурява по-голяма продължителност на живота. Ние медицинските специалисти сме убедени в безопасността, ефикасността и контрола, който се осъществява чрез директната орална антикоагулация. Ние всички знаем, че чрез използването на антикоагуланти имаме възможност да удължаваме живота на пациентите чрез намаляване на честотата на исхемичните мозъчни инсулти, които при пациентите с предсърдно мъждене са действително унищожителни. ДОАК се наложиха в клиничната практика поради ограниченията за употреба на индиректните антикоагуланти. За съжаление клинични проучвания през последните години посочват, че много голяма част от пациентите с ПМ в България не приемат необходимата антикоагулантна терапия.

Началото на историята на ДОАК беше поставено през 1992 г., когато фармацевтичната компания Boehringer Ingelheim започна търсене на нова молекула с възможност директно да блокира тромбина. През 2009 г. беше представено клиничното проучване RE-LY®, в което бяха показани резултатите на първия директен антикоагулант dabigatran, които представляват сами по себе си изключителен успех. За първи път антикоагулант показа не само че е точно толкова ефективен, колкото класическия антикоагулант warfarin, но във високата си доза той го превъзхожда по отношение на ефикасността. Един от най-важните резултати е намалението на честотата на мозъчните инсулти при прилагане на dabigatran. Изпитването RE-LY® показва в реалната клинична практика данните за профила на ефикасност и безопасност на dabigatran, а наличието на специфичен селективен блокер осигурява безопасност на пациентите и повече увереност у лекуващия лекар, каза проф. Гочева.

Изборът на подходяща антикоагулантна терапия и правилната доза са основните фактори за ефикасността на лечението на пациентите с ПМ за превенция на инсулт и според доц. Е. Трендафилова, която сподели:

– Индивидуалният избор на антикоагулантна терапия е абсолютно необходим и трябва да бъде съобразен както с конкретния пациент, така и с допълнителни фактори – така се оптимизира профилактиката на исхемичен инсулт без компромис по отношение на безопасността. Резултатите от клиничните проучвания и от реалната клинична практика, както и наличието на специфичен селективен блокер превръщат dabigatran в първия вероятен избор при пациентите под 75 години.

Медикаментът dabigatran – единственият нов антикоагулант със специфично неутрализиращо средство, доказва ефективността си в редица клинични проучвания. Едно от тях е клиничното изпитване RE-CIRCUIT®. Според проф. Ар. Постаджиян:

– Важните данни от клиничното изпитване RE-CIRCUIT® показват по-добър профил на безопасност на dabigatran etexilate, в сравнение с warfarin, при пациенти с предсърдно мъждене (ПМ), подложени на катетърна аблация. Случаите на масивно кървене и значими нежелани събития при пациентите с предсърдно мъждене, приемали без прекъсване dabigatran etexilate и подложени на катетърна аблация, са били по-малко спрямо случаите при пациентите, приемали warfarin без прекъсване.

Националната антикоагулантна академия в София бе естествено продължение на вече превърналата се в традиция Академия по антикоагулация, която бе организирана за поредна година във Виена на 12 октомври 2017 г. и събра водещи експерти в областта на кардиологията и неврологията от Централна и Източна Европа и от международната общност. Ключова тема на дискусията бяха скорошните промени в подхода на лечение и как това се повлиява от появата на специфичен селективен блокер на нов антикоагулант. Интердисциплинарната дискусия относно иновациите в пероралната антикоагулация за по-нататъшно подобряване на грижите за пациентите беше разгледана както от гледната точка на лекуващите лекари и лечението, така и от гледната точка на пациента. Фокус бе поставен и върху това как наличието на специфичен селективен блокер на нов антикоагулант подобрява доверието на лекарите и пациентите в антикоагулантната терапия. Модератор на събитието беше проф. Джон Ейкелбум от Катедрата по медицина в Университета Макмастър, Канада. Според него последните няколко години бележат големи промени в антикоагулантната терапия, като един от най-значимите фактори е откритието на idarucizumab – единствен към момента специфичен селективен блокер на НОАК с утвърден профил на ефикасност. Едновременно с това според проф. Томасчук-Казберук, която беше лектор на събитието, за съжаление все още много малка част от пациентите биват информирани от лекуващия лекар за наличието на специфичен селективен блокер и това трябва да се промени, за да бъдат те по-спокойни, когато приемат своята антикоагулантна терапия с dabigatran.

На академията по антикоагулация във Виена присъстваха и пациенти, един от които коментира наличието на специфичен селективен блокер на НОАК по следния начин:

– Налага се да започна антикоагулантна терапия. Радвам се, че с моя лекуващ лекар обсъдихме различни възможности за лечение, тъй като искам да живея активен начин на живот. Винаги съм имал притеснения за това какво би станало, ако претърпя инцидент или се нуждая от спешна операция. Сега се чувствам защитен, знаейки, че вече има решение на този проблем с наличието на средство за блокиране на антикоагулантния ефект.

Клиничният опит с dabigatran се равнява на над 4,6 млн. пациентогодини за всички одобрени индикации по света. Dabigatran е на пазара повече от 7 години и има разрешение за употреба в над 100 държави.

В момента dabigatran е одобрен за следните показания:

  • Профилактика на инсулт и системен емболизъм при пациенти с неклапно предсърдно мъждене и риск от инсулт;
  • Първична превенция на венозни тромбоемболични събития при пациенти, преживели операция за планово цялостно протезиране на тазобедрена става или цялостно протезиране на колянна става;
  • Лечение на дълбока венозна тромбоза (ДВТ) и белодробен емболизъм (БЕ) и превенция на рецидивиращи ДВТ и БЕ при възрастни пациенти.

Dabigatran, директен тромбинов инхибитор (DTI), е първият широко одобрен медикамент от ново поколение директни перорални антикоагуланти, предназначен за удовлетворяване на големи нерешени медицински нужди в профилактиката и лечението на остри и хронични тромбоемболични заболявания. Директните тромбинови инхибитори постигат мощен антитромботичен ефект чрез специфично блокиране активността на тромбина – основен ензим в каскадата на тромбообразуването. За разлика от витамин К антагонистите, които действат посредством  различни коагулационни фактори, dabigatran осигурява ефективна, предвидима и постоянна антикоагулация с нисък потенциал за лекарствени взаимодействия и без взаимодействия с храни, без необходимост от рутинно проследяване на коагулацията или корекция на дозата.

Idarucizumab е хуманизиран Fab фрагмент, създаден като селективен блокер на dabigatran. Idarucizumab се свързва специфично само с молекулите на dabigatran, неутрализирайки техния антикоагулантен ефект, без да възпрепятства коагулационната каскада.

Idarucizumab е с индикация за употреба в 61 държави по света при пациенти, приемащи dabigatran, в случаите, когато е необходимо блокиране на антикоагулантния ефект на dabigatran: при необходимост от спешна хирургическа намеса; при животозастрашаващо или неконтролируемо кървене.

В момента текат регулаторни прегледи и одобрения в други държави. Boehringer Ingelheim планира представяне на idarucizumab във всички държави, в които dabigatran има разрешение за употреба.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.