Вие сте в: Начало // За медицински специалисти // Повече хора, лекувани със семаглутид веднъж седмично, постигат понижаване на нивата на глюкоза в кръвта и на теглото спрямо сравнителни терапии

Повече хора, лекувани със семаглутид веднъж седмично, постигат понижаване на нивата на глюкоза в кръвта и на теглото спрямо сравнителни терапии

Лисабон, Португалия, 12 септември 2017 г. Ретроспективен анализ на данните от изпитванията SUSTAIN 1-5 показва, че по-голям дял от пациентите със захарен диабет тип 2 са постигнали клинично значимо понижаване на нивата на HbA1c и телесното тегло при прием на семаглутид веднъж седмично, спрямо сравнителни терапии, включващи плацебо, ситаглиптин, инсулин гларжин U100 или екзенатид с удължено освобождаване.

– За лекаря, призван да помага на пациенти със захарен диабет тип 2, постигането на целите по отношение на гликемичния контрол и намаляването на теглото винаги е предизвикателство, каза д-р Хелена Родбард, изследовател в изпитването SUSTAIN 5 и медицински директор в Endocrine and Metabolic Consultants, Роквил, Мериленд. – Значимото понижаване както в нивата на глюкозата, така и на теглото, наблюдавано при прием на семаглутид, е окуражаващо, тъй като имаме нужда от повече стратегии за лечение, за да отговорим на предизвикателствата.

Значително повече пациенти, лекувани със семаглутид веднъж седмично, са постигнали клинично значимата комбинирана крайна точка за понижаване в нивата на HbA1c с ≥ 1% и на телесното тегло с ≥ 5% при прием на семаглутид 0,5 mg (25–35%) и 1,0 mg (38–56%) спрямо всички сравнителни терапии (2–13%; p<0,0001) в изпитванията SUSTAIN 1-5.

Освен това повече пациенти са постигнали комбинираната крайна точка при прием на семаглутид 1,0 mg веднъж седмично в сравнение със семаглутид 0,5 mg (p<0,0001 в изпитванията SUSTAIN 2, 4 и 5; и p=0,17 в изпитването SUSTAIN 1).

Този ретроспективен анализ показва добра поносимост на семаглутид, като профилът му на безопасност е подобен на този на други глюкагон подобни пептид-1 рецепторни агонисти. Най-честото нежелано събитие при прием на семаглутид е било гадене. В изпитванията SUSTAIN 1–4 тежките или потвърдените с нива на кръвната глюкоза симптоматични хипогликемични събития са били по-малко на брой или приблизително толкова при прием на семаглутид веднъж седмично, колкото и при сравнителните терапии. В изпитването SUSTAIN 5 при прием на базален инсулин като основна терапия са наблюдавани повече събития със семаглутид веднъж седмично, отколкото с плацебо.

Семаглутид

Семаглутид е аналог на човешки глюкагон подобен пептид-1 (GLP-1), който стимулира производството на инсулин и потиска глюкагонната секреция в зависимост от нивата на глюкозата, като същевременно намалява апетита и приема на храна. Семаглутид, прилаган веднъж седмично, понастоящем се разглежда от седем регулаторни агенции, сред които Агенцията по храните и лекарствата на САЩ (FDA), Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) и Японската агенция за фармацевтични продукти и медицински изделия (PMDA).

Програмата за клинични изпитвания SUSTAIN

SUSTAIN (Semaglutide Unabated Sustainability in Treatment of Type 2 Diabetes) е програма за клинични изпитвания на семаглутид, прилаган веднъж седмично, включваща седем фази зa глобални клинични изпитвания и едно изпитване за оценка на сърдечно-съдовите резултати, в които участват повече от 8000 възрастни пациенти със захарен диабет тип 2.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.