Вие сте в: Начало // За медицински специалисти // Empagliflozin – първата иновативна терапия, която променя качеството на живот на пациентите с хронична сърдечна недостатъчност

Empagliflozin – първата иновативна терапия, която променя качеството на живот на пациентите с хронична сърдечна недостатъчност

В България има одобрена иновативна терапия с empagliflozin – първата и единствена с одобрена индикация в Европа терапия за лечение на възрастни пациенти със симптоматична сърдечна недостатъчност, независимо от фракцията на изтласкване. Иновативното лечение дава надежда и спокойствие на хората със сърдечна недостатъчност. И има редица предимства – еднократен и улеснен прием, доказано намалява хоспитализациите и подобрява качеството на живот на пациентите. Ползите от приема се появяват бързо, добре поносим и безопасен е, няма неблагоприятен ренален ефект, запазва бъбречната функция и предотвратява диализата.
Сърдечната недостатъчност засяга над 60 млн. души по света, като повече от 15 млн. от тях живеят в Европа. Хроничното заболяване е и причина за близо 2 млн. хоспитализации годишно. Заболяването често се свързва с наличието на други сърдечно-съдови, бъбречни и метаболитни състояния като захарен диабет тип 2 (ЗДТ2) и бъбречно заболяване. Това комплексно за медицината заболяване много често има пагубно въздействие върху качеството на живот – физически, емоционално и дори финансово за пациентите, които са в напреднала фаза на заболяването и вече не могат да работят.
Сърдечната недостатъчност с намалена фракция на изтласкване (СНнФИ) възниква, когато сърдечният мускул не контрахира ефективно и сърцето не може да изтласква адекватно количество кръв. Сърдечната недостатъчност със запазена фракция на изтласкване (СНзФИ) възниква, когато сърцето се изпълва с по-малко количество кръв в сравнение с нормалното функциониране. Симптомите, свързани със СН, като задух и умора, могат да повлияят значително върху качеството на живот.
Приблизително половината от диагностицираните пациенти със СН имат сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване (СНзФИ), която се определя като едно от най-големите предизвикателства в сърдечно-съдовата медицина. Причините за това са различни – от широкото разпространение на заболяването, до лошите клинични резултати и липсата на реални възможности за лечение досега.
Boehringer Ingelheim е компания с дългогодишни традиции в създаването на иновативни терапии, които целят да помагат на хората с хронични заболявания да водят нормален начин на живот.  В своята научноизследователска дейност фармацевтичната компания поставя фокус върху задълбоченото изследване на връзката между различните заболявания. Един от най-ярките примери за това е създаването на еmpagliflozin.  Фармацевтичната компания разработва програмата EMPOWER, която е най-мащабната и всеобхватна програма, която изследва SGLT2-инхибиторите и влиянието на empagliflozin върху живота на пациентите в целия спектър на кардио-реналните метаболитни заболявания. Първоначално empagliflozin е одобрен за лечение на захарен диабет тип 2. Инвестициите в продължителни и по-задълбочени научни изследвания на взаимосвързаността между сърдечната, бъбречната и метаболитната система дават възможност за разширяване на употребата на терапията от диабет до сърдечна недостатъчност. Днес еmpagliflozin е първата и единствена одобрена терапия за възрастни пациенти със симптоматична хронична сърдечна недостатъчност в Европейския съюз.
Одобрението за употреба на empagliflozin се основава на резултатите от основополагащото проучване EMPEROR-Preserved, фаза III, част от клиничната програма EMPOWER, и е от изключително значение за цялата медицинска общност. Проучването, в което участват 5988 възрастни пациенти със сърдечна недостатъчност, с левокамерна фракция на изтласкване (LVEF) над 40%, изследва ефекта на empagliflozin 10 mg в сравнение с плацебо веднъж дневно, добавени към обичайното лечение. До този момент не е имало клинично проучване, което да е постигнало първичната си крайна цел, както се наблюдава в основополагащото проучване EMPEROR-Preserved. Изследването оценява профила на ефикасност и безопасност на empagliflozin спрямо плацебо при стандартна терапия на пациенти със сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване (СНзФИ) със или без диабет. Резултатите показват, че empagliflozin демонстрира сигнификантно намаляване на относителния риск с 21% (вкл. 3,3% намаляване на абсолютния риск, 0,79 HR, 0,69-0,90 95% CI) в комбинираната първична крайна цел на сърдечно-съдова смърт или хоспитализация поради сърдечна недостатъчност. Данните показват, че ползите не зависят от фракцията на изтласкване или диабетния статус.
По-рано, въз основа на резултатите от клиничното изпитване EMPEROR-Reduced, empagliflozin беше одобрен
за лечение на възрастни пациенти със симптоматична хронична сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване (СНнФИ). В клиничното изпитване  empagliflozin показва 25% сигнификантно намаление на комбинирания относителен риск от сърдечно-съдова смърт или хоспитализация поради сърдечна недостатъчност спрямо плацебо. Данните от първичната крайна цел са консистентни при подгрупите пациенти със и без захарен диабет тип 2. Анализите на вторичните крайни цели от проучването сочат, че empagliflozin намалява с 30% относителния риск от първа и повторна хоспитализация поради СH, и сигнификантно забавя влошаването на бъбречната функция.
Двете проучвания EMPEROR (EMPagliflozin outcomE tRial in patients with chrOnic heaRt failure), фаза III, за хронична сърдечна недостатъчност са рандомизирани, двойно слепи изпитвания, които изследват ефекта на empagliflozin, приеман веднъж дневно, в сравнение с плацебо при възрастни пациенти със СН със запазена или намалена фракция на изтласкване, със или без захарен диабет тип 2, които са на лечение с обичайна терапия.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.