Вие сте в: Начало // За медицински специалисти // Wegovy™ (семаглутид 2,4 mg)

Wegovy™ (семаглутид 2,4 mg)

Първата и единствена GLP-1 терапия за контрол на телесното тегло, с приложение веднъж седмично, е одобрена в САЩ

Bagsvserd, Denmark, 4 юни 2021 г.

Ново Нордиск обяви, че американската Агенция по храните и лекарствата (FDA) е одобрила употребата на Wegovy™ (търговското име за семаглутид 2.4 mg подкожна употреба) за хроничен контрол на телесното тегло в САЩ. Wegovy™ е предназначен за употреба в допълнение към хранителен режим и физическа активност при възрастни с обезитет (начален ИТМ > 30 kg/m2) или затлъстяване (начален ИТМ > 27 kg/m2) с поне едно, свързано с теглото, съпътстващо заболяване.

Wegovy™ е първият и единствен глюкагоноподобен пептид-1 (GLP-1) рецепторен агонист, одобрен за контрол на телесното тегло при хора със затлъстяване. Одобрението е основано на резултатите от кличничното проучване STEP фаза IIIa. По време на 68-те седмици от проучването при хората без захарен диабет е докладвано устойчиво намаляване на теглото със 17-18%1 при хората със затлъстяване, лекувани с Wegovy™. Wegovy™ е с добре толериран и сигурен профил на безопасност по време на клиничната програма, като най-честите нежелани реакции са гастроинтестиналните.

- Одобрението на Wegovy™ в САЩ носи голяма надежда на хората със затлъстяване. Въпреки положените усилия за отслабване, за много хора със затлъстяване намаляването и запазването на теглото е истинска битка срещу физиологичния отговор на организма за възвръщане на изгубеното тегло, казва Мартин Холст Ланге, изп. вицепрезидент „Развитие“ в Ново Нордиск. – Безпрецедентната загуба на тегло при медикамент против затлъстяване бележи нова ера в лечението на затлъстяването. Нетърпеливи сме Wegovy™ да стане достъпен за хората, живеещи със затлъстяване в САЩ.

Ново Нордиск представи Wegovy™ в САЩ в края на юни 2021 г.

Затлъстяването е хронично заболяване, изискващо дългосрочно лечение. Свързва се с различни сериозни здравословни усложнения и намалена очаквана продължителност на живота. Усложненията, свързани със затлъстяването, са многобройни и включват захарен диабет тип 2, сърдечни заболявания, обструктивна сънна апнея, неалкохолна мастна чернодробна болест и някои видове онкологични заболявания. Продължаващата пандемия от COVID-19 показа, че затлъстяването увеличава риска от тежко заболяване и хоспитализация при заразяване с COVID-19.

Глобалното увеличение на затлъстяването е проблем на общественото здравеопазване с тежки финансови последствия за здравните системи. Счита се, че приблизително 650 млн. възрастни от населението на земята са със затлъстяване.

За Wegovy™ (семаглутид 2,4 mg) и клиничната програма STEP

Семаглутид 2.4 mg е GLP-1 рецепторен агонист с 94% хомоложност с естествения човешки хормон GLP-1. Предизвиква отслабване като понижава чувството за глад и повишава чувството за ситост. Така хората приемат по-малко храна и намаляват калорийния си прием. Подкожното приложение веднъж седмично на семаглутид 2,4 mg е одобрено в САЩ за лечение на възрастни пациенти със затлъстяване в допълнение към хранителен режим и физическа активност. Употребата на семаглутид 2,4 mg за контрол на телесното тегло е в процес на регулаторен преглед в ЕС и други държави. Прегледът на медикамента от регулаторните органи е на база резултатите от STEP (Semaglutide Treatment Effect in People with obesity) фаза III програма за клинични изпитвания. Глобалната фаза IIIа програма за клинични изпитвания се състои от 4 проучвания и включва около 4500 възрастни участници със затлъстяване.

Ново Нордиск е водеща глобална компания в сферата на здравопазването, създадена през 1923 г. с централа в Дания с мисия да промени битката срещу диабета и другите сериозни хронични заболявания като затлъстяването и редките кръвни и ендокринни разстройства. Това се постига чрез еволюционно нови научни открития, широк достъп до медикаментите на компанията по целия свят и превенция и безкомпромисно лечение на заболяванията.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.