Вие сте в: Начало // За медицински специалисти // Резултати от проучването EMPEROR-Reduced

Резултати от проучването EMPEROR-Reduced

Изследване на empagliflozin при пациенти с хронична сърдечна недостатъчност с намалена фракция на изтласкване.

София, 27 октомври, 2020 г. – Резултатите от клиничното проучване EMPEROR-Reduced бяха представени за първи път в рамките на провелата се  научна конференция в България “Българската сърдечна и съдова асоциация в подкрепа на науката“. Изпитването, чийто спонсор е фармацевтичната компания Boehringer Ingelheim, изследва профила на безопасност и ефикасност на empagliflozin при пациенти с хронична сърдечна недостатъчност (СН) с намалена фракция на изтласкване (HFrEF)*

Проф. Цветана Кътова, началник на Отделение по неинвазивна кардиология в Националната кардиологична болница представи данните от EMPEROR-Reduced в рамките на панела „Клинични проучвания 2019-2020 г., които могат да променят клиничната практика“. Модератори на панела бяха проф. Елина Трендафилова, началник на Отделение по спешна кардиология към Клиниката по кардиология в болницата, и доц. Милена Миланова, началник на Клиниката по неврология в УМБАЛ „Св.Наум“.

Основните акценти от проучването, които бяха представeни, са свързани с това, че empagliflozin намалява с 25% релативния риск за първичната крайна точка – време до настъпване на сърдечно-съдова (СС) смърт или хоспитализация поради сърдечна недостатъчност (СН) при пациенти със СН и намалена фракция на изтласкване, като тези данни са еднопосочни в подгрупите със и без диабет. Анализ на вторичните крайни цели сочи, че empagliflozin намалява с 30% относителния риск от първа и повторна хоспитализация поради СН. Основен акцент бе поставен и върху спада на гломерулната филтрация (eGFR), чрез която се измерва степента на намаляване на бъбречната функция, като спадът e по-бавен при употреба на empagliflozin в сравнение с плацебо.

- Резултатите от клиничното проучване EMPEROR-Reduced отново разбудиха дискусиите за ползите на SGLT-2 инхибиторите по отношение на намаляване на броя на хоспитализациите за СН, както и по отношение на намаляване на скоростта на влошаване на бъбречната функция. Еmpagliflozin бе първият SGLT-2 инхибитор, който демонстрира впечатляващо редуциране на броя хоспитализации поради СН при пациенти със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2) и висок сърдечно-съдов риск в проучването EMPA-REG OUTCOME®. Това изпитване постави началото на серия от проучвания и програми за изследване както с empagliflozin, така и с други представители на класа SGLT-2 инхибитори за употребата им в тази насока, заяви в началото на презентацията си проф. Кътова. И тези кардиоренални ефекти не се дължат на хипогликемичния ефект на Еmpagliflozin. Съществуват твърде много хипотези за това как действат SGLT-2 инхибиторите. Основните от тях са свързани с промени в хемодинамиката, като категорично не може да се изчерпят хемодинамичните ефекти на SGLT-2 инхибиторите с диуретичния им ефект. Но дори и този им ефект е различен от повечето диуретици, тъй като се касае за т.нар. тип осмотична диуреза с намаляване и на плазмения обем, но и за извличане на течности от тъканите, при това без предизвикване на електролитен дисбаланс, без повишаване на пикочната киселина и без други негативни метаболитни ефекти. От друга страна, макар и  по-бавно се задвижват горивно енергетични механизми, които правят SGLT-2 инхибиторите специфично биогориво за миокарда с изразени кардиопротективни свойства.

- EMPEROR-Reduced постига поставените три крайни цели с висока статистическа достоверност (p<0.001): 25% релативна редукция на риска за сърдечно-съдова смърт и хоспитализация за СН в рамото на лекувани с Еmpagliflozin, 30% релативна редукция на риска за първа и повторни хоспитализации при болните, лекувани с Еmpagliflozin, както и достоверно забавяне на степента на прогресиране на бъбречната болест. Вярваме, че съгласуваните резултати от EMPEROR-Reduced и други клинични проучвания трябва да бъдат достатъчно основание за това SGLT-2 инхибиторите да се превърнат в нов стандарт за обгрижване на пациенти със СН и редуцирана фракция на изтласкване, извън досегашните индикации при захарен диабет, подчерта още проф. Кътова.

В проучването са анализирани и други предварително специфицирани крайни точки, като комбинирана бъбречна крайна точка с близо 50% по-малко бъбречни инциденти в групата, лекувана с Еmpagliflozin, въпросникът за качество на живот „Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ-CSS), показващ една коригирана разлика от 1,75 точки между двете рамене на проучването в полза на Еmpagliflozin, и редица други, които тепърва ще бъдат обект на поданализи.

- Съвкупността от тези резултати на EMPEROR-Reduced дава сериозна надежда за болните със СНрИФ и то в категорията и на най-тежките представители на тази група, тези с ИФ под 30%, тези с много висок стрес на лява камера, с много високи нива на натриуретични пептиди и стартирала бъбречна дисфункция. Резултатите правят Еmpagliflozin  нова терапевтична възможност за подобряване на прогнозата на тези болни, завърши проф. Кътова.

Сърдечната недостатъчност е прогресивно, инвалидизиращо и потенциално животозастрашаващо състояние, което настъпва, когато сърцето е с нарушена помпена функция и не може да осигури необходимата циркулация, за да отговори на нуждите на организма за оксигенирана кръв или, когато, за да направи това, се изисква увеличен обем на кръвта, което води до натрупване на течност в белите дробове и периферните тъкани. Сърдечната недостатъчност засяга над 60 млн. души по целия свят, и се очаква да нарасне със застаряването на населението. Заболяването е широко разпространено сред пациенти със захарен диабет, но е важно да се знае, че приблизително половината от всички хора със сърдечна недостатъчност не са диагностицирани със захарен диабет тип 2.

Програмата за сърдечна недостатъчност, която изследва употребата на empagliflozin, e инициирана въз основа на данни от проучването EMPA-REG OUTCOME®, при което се оценява ефектът на empagliflozin (10 mg или 25 mg веднъж дневно), при възрастни пациенти със ЗДТ2 и установено сърдечно-съдово заболяване, когато е добавен към стандартна терапия, в сравнение с плацебо.

За сърдечно-съдовите, бъбречните и метаболитните заболявания

Boehringer Ingelheim се стреми да развива терапевтичната грижа за пациентите със сърдечно-съдови, бъбречни и метаболитни нарушения – група взаимосвързани заболявания, които засягат повече от един милиард души по целия свят и са водеща причина за смърт.

Сърдечно-съдовата, бъбречната и метаболитната система са взаимосвързани и споделят много от сходните рискови фактори и патологични пътища при развитиe на дадено заболяване. Дисфункцията в една от тези системи може да ускори появата на други, което води до прогресиране на взаимосвързани заболявания като диабет тип 2, сърдечно-съдови заболявания, сърдечна недостатъчност и бъбречни заболявания. Това, от своя страна, води до повишен риск от сърдечно-съдова смърт. И обратно, подобряването на една система може да доведе до положителни ефекти в останалите.

Чрез инициираните проучвания и изпитвания за терапии Boehringer Ingelheim цели да подобри здравето на хората, като възстановява баланса между взаимосвързаните сърдечно-съдови, бъбречни и метаболитни системи и редуцира риска от сериозни усложнения.

Empagliflozin е перорален, приеман веднъж дневно, високоселективен и обратим инхибитор на натриево-глюкозния котранспортер 2 (SGLT-2) и първият одобрен за употреба медикамент за лечение на ЗДТ2, в чиято продуктова информация има включени данни за понижаване на риска от сърдечно-съдова смърт.

Инхибирането на SGLT2 с empagliflozin при пациентите със ЗДТ2 и високи нива на кръвната захар води до отстраняване на излишната глюкоза с урината. Освен това лечението с empagliflozin увеличава екскрецията на натрий от тялото, заедно с вода и по този начин намалява вътресъдовия обем. Глюкозурията, натриурезата и осмотичната диуреза, наблюдавани при терапията с empagliflozin, могат да допринесат за подобряване на сърдечно-съдовите резултати, наблюдавани в основополагащото изпитване EMPA-REG OUTCOME®.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.