Вие сте в: Начало // сп. Лекарска практика // Списание Лекарска практика през 2015 г.

Списание Лекарска практика през 2015 г.

Бр. 1

Невробиологични ефекти на стреса в ранна възраст върху епилептогенезата
Д-р Евгени ХАРИТОВ, Eлена АНГЕЛЕСКА, проф. Надка БОЯДЖИЕВА
Porphyria cutanea tarda
Проф. д-р Димчо АДЖАРОВ, доц. д-р Анета ИВАНОВА
Паразитози и патологични промени на кожата и мускулатурата
Доц. д-р Виолина БОЕВА – БАНГЬОЗОВА
Трансплантация на органи
Проф. Христо КУМАНОВ
Комбинирано приложение на бенфотиамин, цианкобаламин и пиридоксин в отоневрологията
Д-р Мария ГИРИТЛИЕВА

Бр. 2

Метформин в терапията на диабет тип 2 и влияние върху абсорбцията на витамин В12
Д-р Людмил ЛАЗАРОВ, проф. Надка БОЯДЖИЕВА
Подагра – най-честият артрит от отлагане на кристали
Д-р Родина НЕСТОРОВА, prof. Daniela FODOR, д-р Цветанка ПЕТРАНОВА, проф. Златимир КОЛАРОВ
Епилепсия и депресия. Коморбидност и невробиологични основи
Д-р Евгени ХАРИТОВ, Елена АНГЕЛЕСКА, проф. Надка БОЯДЖИЕВА
Трансплантация на органи
Проф. Христо КУМАНОВ
Глутенова ентеропатия
Д-р Иван ЛЮТАКОВ
Лечение на желязодефицитната анемия с Ferro-Folgamma®
Доц. Юлиан РАЙНОВ

Бр. 3

Оптичен неврит при множествена склероза
Д-р Петър САПУНДЖИЕВ, акад. Петя ВАСИЛЕВА
Някои резултати от проследяването на живи донори на бъбреци
Д-р Мария ГИЧЕВА, д-р Валентин ВЛАДИМИРОВ
Артрити, индуцирани от отлагане на кристали
Д-р Родина НЕСТОРОВА, prof. Daniela FODOR, д-р Цветанка ПЕТРАНОВА, проф. Златимир КОЛАРОВ
MicroRNA: биогенеза, дисрегулация и клинично значение при епилепсия
Д-р Евгени ХАРИТОВ, Елена АНГЕЛЕСКА, проф. Надка БОЯДЖИЕВA
Контрол на артериалната хипертония с имидазолиновия агонист моксонидин при пациенти с метаболитен синдром
Доц. Валентина МИНЧЕВА

Бр. 4

OMICS: Роля за ефективност на фармакотерапията на невропсихиатрични заболявания
Д-р Мирослава ВАРАДИНОВА, Росица МЕТОДИЕВА, проф. Надка БОЯДЖИЕВА
Трихинелоза и бременност
Доц. Виолина БОЕВА, д-р Добрин ПОПОВ, д-р Красимира ЕНЕВА, Виолин БАНГЬОЗОВ
Случай на пептична стриктура на хранопровода при нелекуван
ефлукс-езофагит и хиатална херния
Д-р Георги ЯНКОВ, д-р Станю ЯНКОВ, проф. Данаил ПЕТРОВ
Атопичен дерматит
Д-р Радина Павлова-ЕЛЕНКОВА, д-р Мина Сълева-СТАТЕВА, доц. Мария БАЛАБАНОВА
Метаболитни и невродегенеративни заболявания
Д-р Мирослава ВАРАДИНОВА, Росица МЕТОДИЕВА, проф. Надка БОЯДЖИЕВА
Бруцелоза
Проф. Генчо ГЕНЕВ
Фибромиалгичен синдром. Лечение с gabapentin /Gabagamma/
Доц. Николай НИКОЛОВ

Бр. 5

Застраховайте сърцето си
OMICS: Роля за ефективност на фармакотерапията на онкологични заболявания
Проф. Надка БОЯДЖИЕВА, д-р Мирослава ВАРАДИНОВА
Инфекции на уринарния тракт в амбулаторната практика
Д-р Еленко ПОПОВ, проф. Чавдар СЛАВОВ
Депресия и стрес в ранна възраст
Д-р Евгени ХАРИТОВ, Елена АНГЕЛЕСКА, проф. Надка БОЯДЖИЕВА, Наташа ИВАНОВА
Влияние на възпалителните заболявания на мъжката полова система върху сексуалната функция на мъжа
Д-р Мохамед Ел ТИБИ
Актуални стратегии в пeриоперативния контрол на болката при колянно ендопротезиране
Проф. Пенчо КОСЕВ, д-р Нели ПЕТРОВА, д-р Даниела АРАБАДЖИЕВА, д-р Цветан Соколов

Бр.6

Разграничаване между клапно и неклапно предсърдно мъждене
Доц. Арман ПОСТАДЖИЯН, д-р Анна ВЕЛИЧКОВА
Еректилна дисфункция
Д-р Симеон РАНГЕЛОВ, д-р Валентин ВЛАДИМИРОВ
Невроимунни механизми в коморбидността между депресия и шизофрения
Д-р Евгени ХАРИТОВ, Елена АНГЕЛЕСКА, проф. Надка БОЯДЖИЕВА, Наташа ИВАНОВА
Вродени малформативни състояния на уропоетичната система
Проф. Христо КУМАНОВ
Терапевтични подходи при болести от пренапрежение на
опорно-двигателния апарат и периферната нервна система
Д-р Мая КРЪСТАНОВА, д-р Ирена СТОИЛОВА

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.