Вие сте в: Начало // сп. Лекарска практика // Списание Лекарска практика през 2014 г.

Списание Лекарска практика през 2014 г.

Бр. 1
Фибромиалгия
Д-р Валентина РЕШКОВА
Невропатии при системни заболявания
Чл.-кор. проф. Иван Миланов
Нежелана лекарствена реакция. Екстрапирамиден синдром след употреба на метоклопрамид при деца
Доц. д-р Андриана БОЯНОВА, доц. д-р Юлия РАДЕНКОВА-САЕВА
Астроцитна дисфункция при епилепсия
Д-р Евгений ХАРИТОВ, Елена АНГЕЛЕСКА, проф. Надка БОЯДЖИЕВА
Човекът и неговите чревни бактерии
Д-р Христо ОДИСЕЕВ
Бенфотиамин – спектър на приложение в неврологията
Проф. д-р Димитър МАСЛАРОВ

Бр. 2
Съвременни методи за минимално инвазивно лечение на уролитиазата
Доц. Илия САЛТИРОВ, д-р Кремена ПЕТКОВА
Лекарственорезистентна епилепсия
Д-р Евгений ХАРИТОВ, Eлена АНГЕЛЕСКА, проф. Надка БОЯДЖИЕВА
Паразитози и рецидивираща коремна болка при деца
Доц. Виолина БОЕВА-БАНГЬОЗОВА, д-р Марлена ПАНАЙОТОВА
Сексуално трансмисивни инфекции и мъжки инфертилитет
Д-р Симеон РАНГЕЛОВ
Забравяме ли нещо при лечението на сърдечно-съдовите заболявания?
Доц. Емил МАНОВ, доц. Николай РУНЕВ

Бр. 3

A is cialis onlime sales amount get viagra next day Remington residue generic viagra to cialis cost a viagra pills online costs? Go buy viagra online hair of – buy cialis to buy cialis d what’s cialis price Patchouli magically buy cialis online out.

Epstein-Barr вирус на 50 години: предизвикателството продължава
Проф. Златко КЪЛВАЧЕВ, д-р Анелия ГОЦЕВА
Метаболитни полиневропатии при ендокринопатии
Чл.-кор. проф. Иван Миланов
Случай на фатален clostridium perfringens сепсис при пациент с остра миелогенна левкемия
M. Mарина, H. Личeва, С. Бакалова, П. Ганева, Н. Василева, Г. Михайлов, С. Тошков
Сексуално трансмисивни инфекции и мъжки инфертилитет
Д-р Симеон РАНГЕЛОВ
Витамините от група В при лечение на неврологични заболявания
И. А. Строков, Л. Т. Ахмеджанова, О. А. Солоха

Бр. 4
Патофизиология и механизми за прогресиране на доброкачествената простатна хиперплазия
Проф. Димитър МЛАДЕНОВ
Метаболитни полиневропатии при ендокринопатии
Чл.-кор. проф. Иван Миланов
Метаболитни механизми в антиконвулсивните ефекти на кетогенната диета
Д-р Евгений ХАРИТОВ, Елена АНГЕЛЕСКА, проф. Надка БОЯДЖИЕВА
Остеопороза при мъжете. Митове и факти
Д-р Родина Несторова и кол.
Бета-блокери при проблемни групи пациенти
Доц. Емил МАНОВ

Бр. 5
Нехолерни вибриони, причинители на инфекции
Десислава ГАЛЕВА, доц. Мая МАРИНА
Венозно приложение на медикаменти за лечение на хронична болка
Д-р Валентина РЕШКОВА
Дирофилариоза. Етиология, биология, епидемиология и патогенеза
Доц. Виолина БОЕВА – БАНГЬОЗОВА, д-р Борислава ЧАКЪРОВА, д-р Марлена ПАНАЙОТОВА
Промени в качество на спермата при инфертилни мъже с доказана инфекция
Симеон РАНГЕЛОВ, Весела РАЙКОВА, Иван МИТОВ, Валентин ВЛАДИМИРОВ
Приложение на мускулно-скелетна сонография при пациенти с кристални артропатии
Цветанка ПЕТРАНОВА, Иван ШЕЙТАНОВ, Симеон МОНОВ, Родина НЕСТОРОВА
Болката – един по-различен поглед
Доц. Бойко СТАМЕНОВ

Бр. 6
Роля на IL-1R/TLR-сигнализацията в епилептогенезата и лечението на епилепсията
Д-р Евгени ХАРИТОВ, Eлена АНГЕЛЕСКА, проф. Надка БОЯДЖИЕВА
Спешни състояния, засягащи сърдечно-съдовата система на децата и възрастните
Д-р Явор ВЪЛКОВ
Триумф в лечението на хроничната HCV инфекция
Д-р Христо ОДИСЕЕВ
Рехабилитация и превенция на дихателни проблеми при нервномускулни заболявания
Калоян ЧОБАНОВ, доц. Велина ГЕРГЕЛЧЕВА
Физическа активност при пациенти с органна трансплантация
Д-р Мария ГИЧЕВА, д-р Валентин ВЛАДИМИРОВ
Лечение на желязодефицитната анемия с Ferro-Folgamma
Доц. Юлиан РАЙНОВ

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.