Вие сте в: Начало // сп. Лекарска практика // Списание Лекарска практика през 2013 г.

Списание Лекарска практика през 2013 г.

Бр. 1

Идентификация на основните прогностични фактори за поява и развитие на протезния клапен ендокардит
Д-р Борислав АЦЕВ
Консенсус относно диагнозата, лечението и проследяването на болни с хронични вирусни хепатити. Затлъстяване и функция на NK и NKT клетки
Д-р Георги БОГДАНОВ, проф. Надка БОЯДЖИЕВА

Бр. 2

Чернодробни увреждания и хепатопротекция в токсикологичната практика
Доц. д-р Юлия РАДЕНКОВА – САЕВА
Национален консенсус за диагностика и лечение на Паркинсоновата болест

Galantamine при лечението на болестта на Алцхаймер
Проф. Лъчезар ТРАЙКОВ

Бр. 3

Роля на ранната диагностика на протезния клапен ендокардит за крайния изход от лечението
Д-р Борислав АЦЕВ
Нови инхибитори и нова тактика в лечението на хроничната HCV, тип 1 инфекция
Д-р Христо ОДИСЕЕВ
Дирофилариоза
Клиника, диагностика, лечение и профилактика
Доц. д-р Виолина Боева–БАНГЬОЗОВА, д-р Марлена ПАНАЙОТОВА, д-р Борислава ЧАКЪРОВА
Тестостеронов дефицит
Проф. Чавдар СЛАВОВ
Доплер ултрасонография за оценка на ревматоиден полиартрит
Доц. Родина Несторова и кол.
Психиатрия на късната възраст
Доц. Мариана Арнаудова, доц. Полина Балканска
Бета-блокери при проблемни групи пациенти
Доц. Емил МАНОВ

Бр. 4

Хирургия при дребноклетъчен белодробен рак
Проф. Данаил ПЕТРОВ, д-р Георги ЯНКОВ, д-р Елюар ГОРАНОВ, д-р Росен ПЕТКОВ
Диагностика и хирургично лечение на болни с бронхиални карциноиди
Д-р Елюар ГОРАНОВ, проф. Данаил ПЕТРОВ, д-р Дора МАРИНОВА
Един вирус – две болести и две ваксини срещу тях
Д-р Христо ОДИСЕЕВ
Роля на GILZ в имуносупресивното действие на глюкокортикостероидите
Д-р Евгений ХАРИТОВ, Елена АНГЕЛЕСКА, проф. Надка БОЯДЖИЕВА
Психиатрия на късната възраст
Доц. Мариана Арнаудова, доц. Полина Балканска
Метаболитен синдром и невротрофини: ефект на лечението с метформин и нестероидни противовъзпалителни средства
Д-р Мариана ХРИСТОВА

Бр. 5

Практически подход при пациенти с постменопаузална остеопороза
Д-р Родина НЕСТОРОВА
Национален консенсус за профилактика, диагноза и лечение на мозъчносъдовите заболявания
Под редакцията на чл.-кор. проф. д-р Иван Миланов и проф. д-р Параскева Стаменова
Желязодефицитна анемия при миома на матката
Д-р Константин ШУМАРЕВ

Бр. 6

Псориатичен артрит
Д-р Валентина РАШКОВА
Съвременни стандарти за оценка и третиране на фамилни предиспозиции към карцином на гърда и яйчник
Проф. д-р Драга ТОНЧЕВА, проф. д-р Иван ГАВРИЛОВ
При биотероризъм и бедствени ситуации – възможни паразитози
Доц. Виолина БОЕВА-БАНГЬОЗОВА
Лаймската борелиоза
Проф. Ива ХРИСТОВА, Теодора ГЛАДНИШКА, Евгения ТАСЕВА, Владислава ИВАНОВА
Полиомиелитът агонизира, но не умира
Д-р Христо ОДИСЕЕВ
Ефект на лечението с алфа-липоева киселина върху постуралната стабилност на пациенти с диабетна периферна невропатия
Доц. д-р Дорина ПЕТРОВА, доц. д-р Катерина СТАМБОЛИЕВА

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.