Вие сте в: Начало // сп. Лекарска практика // Списание Лекарска практика през 2012 г.

Списание Лекарска практика през 2012 г.

Бр. 1

Национален консенсус за профилактика, диагноза,
лечение и рехабилитация на мозъчносъдовите
заболявания
Под редакцията на проф. д-р П. Стаменова и проф. д-р Ив. Миланов

Генетично обусловени синдроми и инфертилитет
при мъжа
Проф. Йорданка Узунова

Ефективност на терапията с габапентин при пациенти

със стеноза на спиналния канал – рандомизирано, контролирано проучване

Ali Yaksi, MD, Levent Özgönenel, MD, and Bülent Özgönenel, MD

Бр. 2

Ефекти на палмовото масло
Д-р Георги БОГДАНОВ, проф. Надка БОЯДЖИЕВА

Невронални калиеви канали са таргети за
нови антиепилептични лекарства
Д-р Евгений ХАРИТОВ, проф. Надка БОЯДЖИЕВА

Контрацепция при мъжа
Проф. Йорданка Узунова

Нова ера в лечението на хроничната HCV инфекция
Д-р Христо ОДИСЕЕВ

Болка при злокачествени новообразувания
Проф. Иван МИЛАНОВ

Ранното приложение на алфа-липоева киселина повлиява еректилната дисфункция и качеството на живот при пациенти със захарен диабет тип 2
Д-р Митко МИТКОВ, доц. Мария ОРБЕЦОВА

Бр. 3

Медикаментозно повлияване на хронична болка от  немалигнен произход
Проф. Витан ВЛАХОВ

Пътешествия и имунизации
Д-р Славян СТОИЛОВ

Остри интоксикации с алкохол и други психоактивни
вещества
Доц. д-р Юлия Раденкова – Саева

Немеланомни кожни тумори
Доц. д-р Мария БАЛАБАНОВА

Kърлежово преносими заболявания
Доц. Радка КОМИТОВА

Хомеопатично лечение на болката в млечните жлези при нежелана лактация
Доц. Людмил ПЕЙЧЕВ, проф. Благовест ПЕХЛИВАНОВ

Синдром на хронична умора и магнезиев дефицит
Mildred Seelig, MD, MPH

Бр. 4

Сонографска диагноза на остър калциращ тендинит  на ротаторния маншон на рамото
Родина НЕСТОРОВА, Рашо РАШКОВ, Цветанка ПЕТРАНОВА, Златимир КОЛАРОВ

Спешни състояния, засягащи храносмилателната  система на децата
Д-р Явор ВЪЛКОВ

Устойчивост на микроорганизмите при различни  физични условия
Проф. д-р Велиам МОНЕВ

Феномен на Raynaud и капиляроскопия  в ревматологията
С. ЛАМБОВА, А. БАТАЛОВ, Л. САПУНДЖИЕВ, У. МЮЛЕР-ЛАДНЕР

Медикаментозна или физикална терапия при  паравертебрална болка с радикулопатия
Проф. Ивет КОЛЕВА

Бр. 5

Кратки препоръки за диагностика, лечение и
превенция на ХОББ

Неотложни състояния при паразитозите
Доц. д-р Виолина Боева-Бангьозова

Бизопролол
Ефективен кардиоселективен бета-рецепторен блокер
А. Н. БИТОВ

Бр. 6

Наднормено тегло, атопия и алергичен ринит
Д-р Ваня ЦВЕТКОВА-ВИЧЕВА, д-р Мая НЕНОВА

Аурикулоакупресура при парциална вестибуларна
епилепсия и сомнамбулизъм
Д-р Любомир КАЙТАЗКИ

Ваксини в процес на развитие
Проф. Радка Аргирова, доц. Радка Комитова

Консенсусни препоръки за имунофенотипизация чрез
флоуцитометрия в онкохематологията

Лечение с метформин и дефицит на витамин В12
Проф. Драгомир КОЕВ

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.