Вие сте в: Начало // сп. Лекарска практика // Списание Лекарска практика през 2011 г.

Списание Лекарска практика през 2011 г.

Бр. 1

HERPES ZOSTER
Д-р Здравка ДЕМЕРДЖИЕВА, чл.-кор. проф. Николай ЦАНКОВ

Модерна свръхнискодозирана орална контрацепция с Линдинет 20
Д-р Мария АНГЕЛОВА

Токсоплазмоза
(Toxoplasmosis)
Доц. д-р Виолина БОЕВА, д-р Борислава ЧАКЪРОВА, Виолин БАНГЬОЗОВ

Грип А/H1N1/-асоциирани пневмонии
Цитокинова буря
Д-р Петко Загорчев

Тригеминална лицева болка
Ю. В. ГРАЧОВ, В. И. ШМИРЬОВ

Бр. 2

Таласотерапия на псориазис в България
Д-р Иван БОГДАНОВ, проф. Николай ЦАНКОВ

Епигенетика на фармакотерапията
Проф. Надка БОЯДЖИЕВА, д-р Павлина ГАТЕВА, д-р Теодора Ханджиева-ДЪРЛЕНСКА,
д-р Георги БОГДАНОВ

Трихоцефалоза
(Trichocephalosis)
Доц. д-р Виолина БОЕВА–БАНГЬОЗОВА

Мануалната терапия в областта на гръбнака – ефикасна или опасна?
Гл. ас. д-р Мариета КАРАДЖОВА

Синдром на Райтер
Проф. Златимир КОЛАРОВ

Кандидозен вулвовагинит при бременни жени
Д-р Дорина АСЕНОВА, д-р Б. СТАМБОЛОВ

Остра болка при Herpes zoster
Проф. Иван МИЛАНОВ

Бенфотиамин модулира аналгетичния ефект на СОХ–инхибиторите
Сл. СУРЧЕВА, В. ЦВЕТКОВА, Н. ЯНЕВ, Н. СУРЧЕВ, М. ВЛАСКОВСКА, Л. КАЗАКОВ

Бр. 3

„Стелт-вируси” и „витерии” – ново поколение патогени?
Проф. Златко КЪЛВАЧЕВ

Лечение на сепсиса
Проф. Мариана СТОЙЧЕВА

Кърлежовопреносими заболявания
Доц. Радка КОМИТОВА

Климактериум и менопауза
Д-р Дорина АСЕНОВА

Антибиотици и резистентност
Д-р Цветан ВЕЛИНОВ

Хламидийна инфекция при жените
Д- р Дорина АСЕНОВА

Бенфотиамин
Възможности за включване при антинеопластична терапия и лечение на болката
Доц. Спиро Константинов

Бр. 4

Хелитично уремичен синдром
Д-р Михаил ЖЕЛЯЗКОВ

Стрептококови инфекции
Доц. Лилия ПЕКОВА

Добре забравеното старо в техниката на съвременното секцио цезареа
Д-р Дорина АСЕНОВА, д-р Красимир СТАНЕВ

Остри отравяния с метилов алкохол
Д-р Юлия Раденкова – САЕВА

Solifenacin като допълнителна терапия за симптоми на свръхактивен пикочен мехур при мъже, подложени на лечение за симптоми на долните пикочни пътища
Osamu Yamaguchi, Hidehiro Kakizaki, Yukio Homma, Masayuki Takeda, Osamu Nishizawa, Momokazu Gotoh, Osamu Yokoyama, Narihito Seki, and Masaki Yoshida,
от името на изследователската група на проучването ASSIST

Габапентин в лечението на болезнена диабетна невропатия: дозиране до постигане на оптимален клиничен ефект
FRANCISCO J GÓMEZ-PÉREZ, ARMANDO PEREZ-MONTEVERDE, OSVALDO NASCIMENTO, PABLO ASCHNER, MARINO TAGLE, KLAUS FICHTNER, PONNI SUBBIAH, ELIZABETH M MUTISYA, BRUCE PARSONS,  FOR THE LATIN AMERICAN DIABETIC NEUROPATHY STUDY GROUP

Бр. 5

Стафилококови инфекции
Доц. Лилия ПЕКОВА

Никтурия
Реферирано по статия със същото заглавие на проф. Пол Абрамс, Великобритания

Заболявания на половия член
Проф. Йорданка Узунова

Хименолепидози
Доц. Виолина БОЕВА, д-р Марлена ПАНАЙОТОВА, Виолин БАНГЬОЗОВ

Пробиотици и метаболитен синдром
Д-р Георги БОГДАНОВ, проф. Надка БОЯДЖИЕВА

Истинският магнезий за истинско сърдечно-съдово здраве

Бр. 6

Контактен дерматит
Жана КАЗАНДЖИЕВА, Малена ГЕРГОВСКА, Развигор ДЪРЛЕНСКИ

Еректилна дисфункция
Проф. Йорданка Узунова

Принципи на неинструменталната кардиопулмонална ресуситация или сърдечно-съдова реанимация
Д-р Славян СТОИЛОВ

ISENTRESS (raltegravir) – първият интегразен инхибитор
Ефективност на терапията с Magnerot при различни диспластични синдроми и фенотипове

А. Р. ПШЕПИЙ

1 Отговор to " Списание Лекарска практика през 2011 г. "

  1. д-р Здравка Демерджиева казва:

    Привети
    Моля да ми изпратите статията за Херпес зостер,
    Аз съм първи автор в ппървата книжка. Статията ми е необходима, за хабилитация.
    Благодаря ви предвърително.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.