Вие сте в: Начало // Архиви за октомври, 2012

Помогнете на болницата

Съвместно обръщение от колектива на ”МБАЛ-Пирдоп” и граждански  инициативен комитет До кметовете и общинските съвети на Средногорските общини – Пирдоп, Златица, Челопеч, Чавдар, Мирково, Антон, Копривщица Уважаеми дами... 

Качество на медицинската помощ в съвременните здравеопазни системи

Здравните системи в Eвропа преминаха през значителни организационни промени в последното десетилетие. В страните от Източна Европа, включително и в България, бяха проведени значителни здравни реформи, компетентността... 

Незаменимо място в живота на общината

Незаменимо място в живота на общината
Хасан Азис – кмет на Кърджали - Уважаеми г-н Азис, известно е, че всеки град е един жив организъм. Къде според Вас е мястото и каква е ролята на областната болница като част от този организъм? - Община Кърджали е разположена... 

Мотивиращи и обнадеждаващи постижения

Мотивиращи и обнадеждаващи постижения
Доц. Маргарита Генова – началник на Лаборатория по хематопатология и имунология, зам.-директор на Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания, председател на Българското научно дружество... 

Състояние на общинското здравеопазване в България

Състояние на общинското здравеопазване в България
Общинското здравеопазване в Република България се осъществява от лечебните заведения за първична и специализирана извънболнична медицинска помощ, лечебните заведения за болнична помощ, филиалите на ЦСМП, здравните кабинети... 

21 септември – Световен ден за борба с болестта на Алцхаймер

Основният рисков фактор за развитие на болестта на Алцхаймер е остаряването. Светът е изправен пред поредното предизвикателство. Оказва се, че по-дългият живот има тежка цена. Повече от 36 млн. от населението на земята страда... 

Две поколения – една мисия

Две поколения – една мисия
В навечерието на 80-годишния юбилей в Кърджали екипът на „Форум Медикус“ разговаря с двама лекари – представители на две различни поколения. Защото именно лекарите са тези, без които нито една болница не би могла да съществува.... 

Биологична дозиметрия при радиационни аварии

През последните години рискът от мащабни радиационни аварии значително нарасна. Опасността от въздействие с йонизираща радиация е не само в резултат на възможна авария в ядрени реактори, но и също така в резултат на повишената... 
Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.