Вие сте в: Начало // Архиви за декември, 2010

Окончателни решения на Консултативния съвет към МФ

На третото си заседание Консултативният съвет постигна единодушно решение по цените, обемите и методиките за заплащане и за остойностяване на медицинските дейности, заплащани от НЗОК. С решението се повишава финансирането... 

Вести от НЗОК

В Закона за бюджета на НЗОК за 2011 г. са заложени 100 млн. лв. за дължими стари плащания Надвишените разходи от 40 млн.лв. за лекарства ще бъдат изплатени с част от тези средства до края на януари 2011 г. Общият разход на НЗОК за лекарствени... 

Основни аспекти на здравния мениджмънт в Гърция в условията на криза

Основни аспекти на здравния мениджмънт в Гърция в условията на криза
Проф. Джон Кириопулос – Национално училище по обществено здраве, Атина - Финансовата криза започна в САЩ. В началото тя се прояви с лоши банкови кредити и с неспособността на платците по ипотеки да обслужват заемите си.... 

Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс

Филиал Велинград Програма за комплексна балнеофизикална профилактика и рехабилитация на остеопорозата Цели на програмата Чрез нефармакологичен мениджмънт на заболяването: -            Ограничаване на заболяемостта,... 

Общопрактикуващите лекари пишат писма …

До медиите От една седмица се провеждат заседания на Консултативния съвет към Министерството на финансите, свързани с определяне на цени, обеми и методика на заплащане на медицинските дейности (т.нар. остойностяване) за... 
Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by Theme Junkie. Modified by Magstudio. Powered by WordPress.