Вие сте в: Начало // Архиви за декември, 2010

Когато искаш…можеш

Когато искаш…можеш
„Какъв хоспис, това е истинска картинна галерия” споделяме помежду си още в коридора на хоспис „Добролюбие”, който е разположен в сградата на болницата в Кърджали. Докато дойде управителят Здравко Карамитев, разглеждаме... 

Познати идеи в нова премяна

Запазване на солидарния модел на здравно осигуряване, промени в доболничната и болничната помощ, подобряване на контрола върху медицинската дейност – това са част от идеите, заложени в „Концепцията за по-добро здравеопазване”... 

12 клинични пътеки за еднодневен престой

ще бъдат въведени през следващата година у нас. Това предвижда проект на МЗ за промени на Наредба 40 за основния пакет дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. Новите пътеки са в областта на гинекология, ендокринология, гастроентерология,... 

Окончателни решения на Консултативния съвет към МФ

На третото си заседание Консултативният съвет постигна единодушно решение по цените, обемите и методиките за заплащане и за остойностяване на медицинските дейности, заплащани от НЗОК. С решението се повишава финансирането... 

Вести от НЗОК

В Закона за бюджета на НЗОК за 2011 г. са заложени 100 млн. лв. за дължими стари плащания Надвишените разходи от 40 млн.лв. за лекарства ще бъдат изплатени с част от тези средства до края на януари 2011 г. Общият разход на НЗОК за лекарствени... 

Основни аспекти на здравния мениджмънт в Гърция в условията на криза

Основни аспекти на здравния мениджмънт в Гърция в условията на криза
Проф. Джон Кириопулос – Национално училище по обществено здраве, Атина - Финансовата криза започна в САЩ. В началото тя се прояви с лоши банкови кредити и с неспособността на платците по ипотеки да обслужват заемите си.... 

Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс

Филиал Велинград Програма за комплексна балнеофизикална профилактика и рехабилитация на остеопорозата Цели на програмата Чрез нефармакологичен мениджмънт на заболяването: -            Ограничаване на заболяемостта,... 

Общопрактикуващите лекари пишат писма …

До медиите От една седмица се провеждат заседания на Консултативния съвет към Министерството на финансите, свързани с определяне на цени, обеми и методика на заплащане на медицинските дейности (т.нар. остойностяване) за... 

Глобални посоки и български бариери в изследователското дирене

Глобални посоки и български бариери в изследователското дирене
За работата на Европейския медицински научен съвет, за българското представителство в него пред “Форум Медикус” разказва акад. Богдан Петрунов Европейският медицински научен съвет е институция, която е създадена към... 

Matters of Health – професионална дискусия за болничната реформа

На 8 декември т.г. в София бе проведена кръгла маса на тема “Реформа на болниците в България: какво да очакваме?”. Събитието бе организирано по инициатива на „Matters of Health” – кръг за обмяна на идеи и опит, основан от Санофи-Авентис... 

От здравната по-неблагодарна реформа няма

Защо? Защото е комплицирана и много трудна. Трасира големи парични потоци. Нуждае се, особено ако е сбъркана, от решителни, но не и от шокови промени. Цени традицията, но е подвластна на научно-технологичния прогрес и нарастващите... 
Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.