Вие сте в: Начало // Архиви за декември, 2010

Новите правила на МЗ в методиката за финансиране на лечебните заведения и в осигуряването на медикаменти

През 2011 г. лечебните заведения ще получават глобални годишни бюджети за спешна помощ. Това съобщи д-р Михаил Зортев – зам.-министър на здравеопазването, на пресконференция на 10 декември т.г. Той обясни, че глобалните бюджети... 

Нови възможности за образна диагностика

Едно от най-модерните отделения по образна диагностика у нас бе официално открито на 13 декември т.г в УБ „Св. Иван Рилски”. Сред официалните гости бяха премиерът Бойко Борисов, министърът на здравеопазването д-р Ст. Константинов,... 

Сбъдната мечта

Високотехнологичен Център по позитронно-емисионна томография – компютърна томография (PET/CT) за мултимодална образна диагностика бе открит на 15 декември т.г. в Александровска болница. Официални гости на тържеството бяха... 

В регулаторната рамка за формирането на цените на медикаментите от Позитивния лекарствен списък

Министерският съвет прие изменения в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. С измененията се преодоляват пропуски и несъвършенства в настоящата нормативна... 

Общинските болници се сдружават – защитават мястото и ролята си

На 11 декември т.г. бе учредено Сдружение на общинските болници в България. В организацията членуват представители на 23 общински болници от цялата страна. За председател на сдружението е избран д-р Иван Димитров – управител... 
Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by Theme Junkie. Modified by Magstudio. Powered by WordPress.