Вие сте в: Начало // сп. Лекарска практика

Списание Лекарска практика през 2012 г.

Списание Лекарска практика през 2012 г.
Бр. 1 Национален консенсус за профилактика, диагноза, лечение и рехабилитация на мозъчносъдовите заболявания Под редакцията на проф. д-р П. Стаменова и проф. д-р Ив. Миланов Генетично обусловени синдроми и инфертилитет при... 

Списание Лекарска практика през 2011 г.

Списание Лекарска практика през 2011 г.
Бр. 1 HERPES ZOSTER Д-р Здравка ДЕМЕРДЖИЕВА, чл.-кор. проф. Николай ЦАНКОВ Модерна свръхнискодозирана орална контрацепция с Линдинет 20 Д-р Мария АНГЕЛОВА Токсоплазмоза (Toxoplasmosis) Доц. д-р Виолина БОЕВА, д-р Борислава ЧАКЪРОВА, Виолин... 

Списание Лекарска практика през 2010 г.

бр. 1 Антимикробна терапия в практиката Доц. Радка КОМИТОВА Превантивни стратегии за намаляване на канцерогенния риск, свързан с хранителни фактори Ст.н.с. д-р Стефка ПЕТРОВА Поява на нов пандемичен грипен вирус от подтип... 
Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by Theme Junkie. Modified by Magstudio. Powered by WordPress.