Вие сте в: Начало // сп. Лекарска практика

Лекарска практика през 2016 г.

Лекарска практика през 2016 г.
Бр. 1 Ново предизвикателство: гигантски мегавируси Проф. Златко КЪЛВАЧЕВ, д-р Николай КЪЛВАЧЕВ Полово предавани инфекции и инфертилитет при мъжа Д-р Симеон РАНГЕЛОВ, д-р Мохамед Ел ТИБИ, д-р Валентин ВЛАДИМИРОВ, проф. Йорданка... 

Списание Лекарска практика през 2015 г.

Списание Лекарска практика през 2015 г.
Бр. 1 Невробиологични ефекти на стреса в ранна възраст върху епилептогенезата Д-р Евгени ХАРИТОВ, Eлена АНГЕЛЕСКА, проф. Надка БОЯДЖИЕВА Porphyria cutanea tarda Проф. д-р Димчо АДЖАРОВ, доц. д-р Анета ИВАНОВА Паразитози и патологични... 

Списание Лекарска практика през 2014 г.

Списание Лекарска практика през 2014 г.
Бр. 1 Фибромиалгия Д-р Валентина РЕШКОВА Невропатии при системни заболявания Чл.-кор. проф. Иван Миланов Нежелана лекарствена реакция. Екстрапирамиден синдром след употреба на метоклопрамид при деца Доц. д-р Андриана БОЯНОВА,... 

Списание Лекарска практика през 2013 г.

Списание Лекарска практика през 2013 г.
Бр. 1 Идентификация на основните прогностични фактори за поява и развитие на протезния клапен ендокардит Д-р Борислав АЦЕВ Консенсус относно диагнозата, лечението и проследяването на болни с хронични вирусни хепатити.... 

Списание Лекарска практика през 2012 г.

Списание Лекарска практика през 2012 г.
Бр. 1 Национален консенсус за профилактика, диагноза, лечение и рехабилитация на мозъчносъдовите заболявания Под редакцията на проф. д-р П. Стаменова и проф. д-р Ив. Миланов Генетично обусловени синдроми и инфертилитет при... 

Списание Лекарска практика през 2011 г.

Списание Лекарска практика през 2011 г.
Бр. 1 HERPES ZOSTER Д-р Здравка ДЕМЕРДЖИЕВА, чл.-кор. проф. Николай ЦАНКОВ Модерна свръхнискодозирана орална контрацепция с Линдинет 20 Д-р Мария АНГЕЛОВА Токсоплазмоза (Toxoplasmosis) Доц. д-р Виолина БОЕВА, д-р Борислава ЧАКЪРОВА, Виолин... 

Списание Лекарска практика през 2010 г.

бр. 1 Антимикробна терапия в практиката Доц. Радка КОМИТОВА Превантивни стратегии за намаляване на канцерогенния риск, свързан с хранителни фактори Ст.н.с. д-р Стефка ПЕТРОВА Поява на нов пандемичен грипен вирус от подтип... 
Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.