Вие сте в: Начало // Всички публикации, Научно-приложни статии // Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс

Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс

Филиал Велинград

Програма за комплексна балнеофизикална профилактика и рехабилитация на остеопорозата

Цели на програмата

Чрез нефармакологичен мениджмънт на заболяването:

-            Ограничаване на заболяемостта, появата и прогресирането на

остеопорозните фрактури и на свързаната с тях инвалидизация;

- Подобряване качеството на живот.

Целеви групи

- За първична профилактика: юноши и младежи в периода на натрупване на пикова костна маса; жени в перименопаузална възраст.

- За вторична профилактика и лечение: при наличие на рискови фактори; при инструментално доказана намалена костна плътност; при клинично манифестирана остеопороза.

Същност и основни принципи

Остеопорозата е системно заболяване, характеризиращо се с ниска костна маса и нарушения в микроархитектурата на костната тъкан, водещи до повишена чупливост на костите и увеличен фрактурен риск.

Освен расови и полигенетични наследствени фактори, ниска пикова костна маса, достигната в пубертета, и естрогенен дефицит при жени в менопауза, основна причина за възникване на заболяването е намалената двигателна активност във всички възрасти. Намалената двигателна активност води и до намаляване на контрола на нервната система върху мускулите, а това – до намаляване на координацията на движенията и повишен риск от падания, които на фона на намалената костна плътност многократно повишават риска от счупвания.

Осъществяването на ефективна профилактика и лечение изисква комплексен подход – съчетаване на методите на физикалната и рехабилитационната медицина с фармакотерапия и подходящ диетичен режим.

Профилактичните и лечебно – рехабилитационните програми се изготвят индивидуално от специалист съобразно спецификата на всеки клиничен случай и наличието на придружаващи заболявания.

Избор на правилни мотивационни стратегии, ангажиращи в пълна степен пациента за продължаване на мерките през целия живот, чрез: образователни и обучителни програми, целящи формиране на двигателна култура, нов стил в начина на живот, превенция на поведенческите рискови фактори – особено на подрастващите; обучителни програми за профилактика на паданията – при пациенти в зряла възраст.

Комплексни профилактични лечебно-рехабилитационни програми

Изготвят се от лекар – специалист по физикална и рехабилитационна медицина, след снемане на анамнеза, общ и кинезиологичен статус със съответните функционални измервания и запознаване с приложените изследвания от насочващото лечебно заведение. При необходимост се извършват допълнителни клиниколабораторни изследвания и функционална диагностика.

Програмите включват:

- Кинезитерапия

Повлияването на костната плътност изисква продължително прилагане на определено и достатъчно физическо усилие, за да започне процесът на адаптация и да завърши един пълен цикъл на костно ремоделиране.

- Групова и индивидуална лечебна гимнастика, включваща аеробни упражнения, свързани с поемане тежестта на тялото, степинг, фитнес упражнения, ангажиращи и апендикуларния скелет, игри с топки, изометрични упражнения срещу нарастващо съпротивление, упражнения за мускулна сила, издръжливост, гъвкавост, равновесие, подобряване на аеробния капацитет, трениране на сензомоторните функции – комплекси упражнения с джимник топки и терабанд.

- Специализирани кинезитерапевтични техники – постизометрична релаксация, суспенсионна и пулитерапия, криотерапия.

- Подводна лечебна гимнастика в закрит минерален басейн при постепенно нарастваща интензивност на физическото натоварване.

- Лечебен мануален масаж и подводен струев масаж на цяло тяло.

- Теренно лечение – теренни пътеки и гимнастика с дозиране на натоварването съобразно функционалното състояние на пациента чрез постепенно нарастващ наклон, разстояние и продължителност на тренировката под контрол на рехабилитатор.

- Планински туризъм – лечебното заведение е изходна точка за редица туристически маршрути до интересни природни, исторически, религиозни и културни забележителности сред уникалната красота на Чепинското корито – подходящ за профилактика и при неусложнените форми на заболяването.

- Изготвяне на индивидуален комплекс от упражнения, приложими в домашни условия, и указания за тяхното дозирано и продължително прилагане след изписването.

- Балнеопрофилактика и лечение

Минералната вода в болницата е от Сондаж 2 „Вельова баня“ и се характеризира като хипертермална, слабоминерализирана – хидрокарбонатно-, сулфатно-натриева, магнезиево, флуорна, с алкална реакция. Съотношението на основните ингредиенти – микроелементи и микрокомпоненти, и тяхното дисоциирано, т.е. активно йонно състояние я правят изключително подходяща и ефективна за всички форми на приложение при пациенти с остеопороза.

- Питейно приложение – дозировката се определя индивидуално от лекар в зависимост от теглото, сезона, физическото натоварване и наличието на придружаващи заболявания.

- Външно приложение – използва се във всичките му класически форми – закрит минерален басейн, минерални вани – със и без добавка на соли и билкови препарати, джакузи, хидромасажни вани. Задължително условие е температурата на водата да бъде по-ниска от индиферентната /37о С/.

- СПА процедури – подобряват качеството на живот и подтикват за преосмисляне и промяна в стила и начина на живот към по-здравословен.

- Слънцелечение

Слънчевите бани въздействат чрез термичен и актиничен комплекс. Естествената ултравиолетова радиация предизвиква синтез на витамин D – съществен фактор в биомеханизма на калциево-фосфорната обмяна, минерализацията на костите и костното ремоделиране.

- Преформирани физикални фактори

- Ултравиолетови облъчвания от изкуствени светлинни източници през есенно-зимния сезон – солариум, частични УВЛ-облъчвания със суберитемни дози, рефлекторни методики с еритемни дози.

- Нискочестотно импулсно магнитно поле – сегментно и локално приложение.

- Интерферентни токове – стимулиращ ефект върху тъканната трофика и ексцитомоторно действие при мускулни хипотрофии и хипотонии при състояния след остеопорозни фрактури с различна локализация.

- Нискочестотни токове, в т.ч. електрофореза с медикаменти – обезболяващо, електростимулативно и трофично въздействие при съпътстващата постфрактурните състояния патология.

- Рефлексотерапия.

- Лечебно хранене

Изготвянето на правилен хигиенно-диетичен режим е задължителен елемент от всяка комплексна програма. Включва в менюто преобладаващо мляко и млечни продукти, риба, плодове и зеленчуци, ограничава приема на кафе, изключва прием на алкохол и газирани безалкохолни напитки.

Препоръчителният курс на лечение в рехабилитационната болница във Велинград е 12-15 дни.

Противопоказания

-  Общи – придружаващи остри инфекциозни заболявания, хронични заболявания в стадии на декомпенсация, кървене, независимо от произхода, епилепсия.

-  Специфични – костна загуба при неоплазми.

Очаквани резултати

- Формиране на двигателна култура.

-  Ограничаване на рисковите поведенчески навици.

-   Овладяване на болковия синдром, подобряване на нервно-мускулната координация, увеличаване на мускулната сила, подобряване на стойката и баланса на тялото, общоукрепващ и тонизиращ ефект.

-  Намаляване риска от падания.

-  Намаляване риска от усложнения – остеопорозни фрактури и инвалидизиране.

- Снижаване разходите за скъпо струващата медикаментозна терапия.

- Подобряване качеството на живот.

Имайки предвид, че основната целева група са жените над 50-годишна възраст, които са най-често и най-тежко засегнати от остеопорозата, нека припомним думите към тях на Робърт Уилсън – „Всяка жена заслужава в есента на своя живот едно циганско лято вместо зимата на отчаянието!“

Необходими документи при постъпване: направление от личен лекар или специалист – Образец 119; резултати от остеодензитометрия; епикриза от болнично лечение или Етапна епикриза от личния лекар за хода на заболяването и проведеното лечение до момента.

За справки и резервации:

Директор: 0359 52543, 0887385072

Медицинска регистратура: 0359 53359, 0882805581

2 Отговори to " Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс "

  1. Съпругът ми (69г),преди 6м беше опериран поради фрактура наL4,причинена от изявена остеопороза.поставиха му инокс инпланти.Сега се предвижва с помощта на „канадка“ито дост трудно и мъчително.Въпросът ми е ак може да се включи в програмата ,кака е цената и продължителността и’

  2. Не мога да резервирам по КП 265. Телефоните не отговарят.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.