Вие сте в: Начало // Всички публикации // Х конгрес на Югоизточноевропейския медицински форум

Х конгрес на Югоизточноевропейския медицински форум

Юбилейното събитие на уникалното в същността си неформално, неправителствено сдружение вече е история, написана във вълнуващи и изпълнени с изненади, с научни инициативи и колегиално приятелство дни между 5 и 8 септември т.г. в София. Югоизточноевропейският медицински форум /ЮЕМФ/ е създаден от инициативен комитет от четири страни – България, Македония, Гърция, Албания, през 2005 г. като обединение на съседи със сходни по същност проблеми в сферата на здравеопазването. Постепенно то разширява географията си и днес включва представители на медицински сдружения и асоциации от 20 страни, обединени от желанието да огласяват своите научни постижения в различни медицински области, да коментират своите организационни и здравнополитически проблеми, да споделят очаквания и мечти за бъдещето на медицината в региона. И не на последно място – конгресите и конференциите на ЮЕМФ са самобитна платформа за създаване на контакти, за формиране на професионално партньорство, за раждане на трайни приятелства, които надхвърлят граници и различия.

Х конгрес логично бе с домакин София – градът, в който е извървян дългият път от идеята до реализацията. Път, който изненадва приятно дори създателите. Конгресът бе белязан с няколко

забележителни особености

Специален гост бе президентът на Световната медицинска асоциация проф. Леонид Айделман, ръководещ организация, представляваща близо 9 млн. лекари от целия свят. Проф. Айделман бе приет от министър-председателя на България Б. Борисов, от министъра на здравеопазването К. Ананиев, разговаря в председателя на Народното събрание Цв. Караянчева и председателя на Комисията по здравеопазване д-р Д. Дариткова.

На откриването на конгреса проф. Айделман приветства участниците, даде висока оценка на активността на ЮЕМФ в региона, изрази желание за по-задълбочено партньорство между Световната медицинска асоциация и сдружението. Той подчерта непреходната задача на лекарите да служат на хуманността, да пазят благородните традиции на медицинската професия. Проф. Айделман изтъкна още основните предизвикателства пред Световната медицинска асоциация: да работи за постигане на универсално здравно покритие, да воюва за подобряване на социалните детерминанти на здравето, да продължава задълбочената работа срещу антимикробната резистентност, да насочва усилия за подобряване на „здравните грижи в края на живота“ и др. Президентът на СМА сподели още, че „ е лесно да се направи медицинска организация, но да се запази и развие за повече от 10 години е трудно“, след което каза в заключение:

- Вярвам, че всяка среща между лекари определено постига напредък в медицината, а всяко обединение спомага да се преодоляват общите проблеми.

Министър К. Ананиев лично приветства делегатите на Десетия конгрес на ЮЕМФ, като подчерта:

- Радвам се да видя на едно място толкова световно признати личности в сферата на медицината, и по-важното – толкова професионалисти, отдадени на общия ни стремеж – да развиваме общественото здравеопазване, здравните системи и медицинските кадри по такъв начин, че непрекъснато да отговаряме на темповете, с които науката се развива. И да направим така, че с усилията си да допринесем за улесняване достъпа на гражданите до качествена и навременна профилактика, диагностика и лечение. Повече от 14 години асоциираните членове на ЮЕМФ, водени от идеята да поставят на дневен ред проблемите на здравните системи в режим на конструктивен диалог и критичност към изкривяванията в системите, намират и предлагат решения, които са в полза на пациентите във всяка една страните – членки на ЮЕМФ. Показателни в тази посока са установените контакти и дългогодишното партньорство на организацията с други международни структури, свидетелство за което е и членството на ЮЕМФ в Световната медицинска асоциация, чиято подкрепа има и настоящият конгрес. По традиция и през тази година форумът предоставя възможност на делегатите да усъвършенстват своите познания и професионална квалификация с най-новите постижения на медицината, да обменят практически опит, а успоредно с това – и да дискутират тенденциите, отнасящи се към дейността на медицинските организации в международен план.

В рамките на събитието министър Ананиев даде кратък брифинг. На въпрос на „Форум Медикус“ кое лично министърът приема като най-голямо предизвикателство в своята работа, той отговори:

- Основен акцент в дейността на екипа на МЗ са структурите и функционирането на здравната ни система. Смятам, че е нужна нова крачка към промяна. И тя трябва да стане, след като бъдат оценени реалните потребности от медицинско обслужване, а структурите „да следват“ потребностите.

Присъствието на студенти медици, участието им в организацията, както и в научната програма е друга особеност на юбилейния конгрес. Бъдещите лекари бяха навсякъде – и посрещаха участниците, и четоха лекции, и освежаваха с младостта си залите за заседания. Част от студентите вече са приятели на сдружението, защото участваха в конференцията на ЮЕМФ на остров Кос, присъстваха на тържественото представяне на клетвата на Хипократ там и получиха сертификати за това. А председателят на Студентския съвет към Медицинския университет в София Видин Кирков бе избран за член на борда на ЮЕМФ, за да отстоява правата на младите в проектите и инициативите на сдружението.

Разширяването на обхвата на ЮЕМФ чрез асоцииране на организации от Югоизточна Европа: по инвазивна кардиология, по прилагане на роботизирана хирургия в гинекологията, по трансплантология, по дерматология също се превърна в особеност на конгреса, а интересните сесии по съответните специалности придадоха допълнителна стойност на академичния и международния облик на научната програма.

В дните на конгреса презентации направиха водещи европейски специалисти, български учени медици и авторитетни лектори по теми от сферите на: сърдечно-съдови болести и сърдечни трансплантации, гастроентерология и трансплантология; неврология, неврохирургия и психиатрия; нефрология и бъбречна трансплантация; сексуална медицина и репродуктивно здраве, ортопедия и травматология, медицина на катастрофите; фармакотерапия и мн. други.

Предизвикателства пред здравните системи през ХХI век бе темата на кръглата маса, организирана по време на конгреса. Д-р П. Апинис, гл. редактор на списанието на Световната медицинска асоциация, говори интересно за очакваното развитие на медицината и глобалния напредък в технологиите в аспекта на климатичните промени, замърсяването, демографските промени. Д-р П. Рус от Словения коментира въпроса „Ще изчезне ли някога недостигът на общопрактикуващи лекари или ще настъпи перманентна криза в първичната помощ?“. Как нерешените стратегически дилеми пред здравеопазването се отразяват върху здравната политика – отговор потърси доц. А. Воденичарова от ФОЗ в София. За трансформацията на здравната система в Украйна се спря д-р О. Мусий, президент на Украинската медицинска асоциация, а проф. П. Поредош – президент на Словенската академия на науките очерта предизвикателствата пред здравеопазването през XXI в аспекта на ефективната, добре организирана и планирана профилактична работа. Д-р Ст. Фирстов – от Обществото на лекарите в Русия, се спря на трудностите в организацията и обединяването на лекарите в условия на променящи се правила в здравеопазването. С интерес бяха изслушани лекциите на: проф. Ж. Стайкова от ФОЗ в София, за концептуален модел за превенция на рисковете от хронични неинфекциозни заболявания; Е. Петрова-Джеретто от ФОЗ в София за ролята на човешкия капитал в общинското здравеопазване; д-р Г. Павлова от ФОЗ в София за осигуряването на здравната система с кадри и състоянието у нас; проф. В. Борисов за хуманизма и медицината, за лекарите творци и тяхната роля; Д. Стоева от вестник „Форум Медикус“ говори за сложната взаимовръзка между здравето и медиите в контекста на отговорността на Интернет и социалните мрежи по разпространение на здравни новини и съвети.

Дискусията очерта глобални и регионални проблеми и предизвикателства, постави много въпроси, чиито отговори ще бъдат търсени и решавани в сложната геополитическа обстановка в края на втората декада на XXI век.

По традиция юбилейният конгрес завърши с тържество, озарено от илюминации, поздрав за носителите на големите награди на Югоизточноевропейския медицински форум.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.