Вие сте в: Начало // Всички публикации // Излезе от печат бр. 24 на вестник „Форум Медикус“

Излезе от печат бр. 24 на вестник „Форум Медикус“

Основен акцент в седмичното издание за медицина и здравеопазване естествено е предлаганият нов здравноосигурителен модел, представен в началото на седмицата. Професионалното издание публикува едно към едно слайдовете от презентацията на министър Ананиев, като оставя на всеки читател да се запознае детайлно и да преценява какво точно и защо се предвижда да се случи. И забележете – не в самата система на здравеопазване, а главно във финансирането – т.е. в начина на разпределение на публичния финансов ресурс, определен за здравно осигуряване. Към модела са описани и извадки от изказаните на самата кръгла маса мнения и идеи от присъствалите.

В новия брой в рубрика „Акцент от едно интервю“ е цитирано и мнението на управителя на НЗОК д-р Д. Дечев по темата – изразени са страхове и въпросителни главно в аспекта как такава промяна би се отразила върху сегашния единствен национален здравноосигурителен фонд. Разбира се, дискусиите и дебатите тепърва ще се случват, важното е обаче да се стигне до решение, защото останалото – проточване на намерения без реални действия – вече сме го живели.

В бр. 24 на „Форум Медикус“ присъстват теми от отминалите дни, сред които изданието откроява предстоящото намерение в преходни и заключителни разпоредби на Закона за лекарствата да се промъкне разрешаване на кръстосано донорство и трансплантиране на матка и у нас. Темата е толкова деликатна и сложна, материята е толкова противоречива, че изисква широка професионална дискусия, изучаване на чужд – положителен и отрицателен опит, и чак тогава – някакво решение. И то в нормативен акт по същата тема.

В стила на злободневието „Форум Медикус“отразява и отговори на министър К. Ананиев в рубриката „Парламентарен контрол“: за информацията на страницата на МЗ кое лечебно заведение какъв ценоразпис за платени услуги е избрало; за кадровото осигуряване със специалисти; за използваемостта на болничните легла, чийто брой се определя според здравната карта; за националната здрвна информационна система /за кой ли път/.

В аналитичен план в бр.24 на професионалното издание са публикувани от чуждестранния печат мнения и коментари по актуалната тема – за и против разрешаване на прилагането на марихуана за медицински цели. Както е известно, дискусията има глобален характер, а тезите и за, и против са изключително аргументирани.

Новият брой на изданието отбелязва със стилна бележка и забележителна годишнина – 100-годишен юбилей на д-р Ив. Овчарова – основоположник на офталмологичната практика в Кърджали.

„Форум Медикус“ съдържа още информации от страната, решения на Министерския съвет от сферата на здравеопазването, вести от НЗОК и МЗ, както и обяви – за свободни работни места, за места за специализанти.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by Theme Junkie. Modified by Magstudio. Powered by WordPress.