Вие сте в: Начало // Всички публикации // Чл.-кор. проф. Чавдар Славов – носител на орден „Стара планина”

Чл.-кор. проф. Чавдар Славов – носител на орден „Стара планина”

По предложение на правителството президентът Румен Радев е издал указ за награждаване на проф. Чавдар Славов с орден „Стара планина” без лента – първа степен, без мечове. Указът е обнародван в „Държавен вестник”.

Проф. Славов получава отличието за изключително големи заслуги в развитието на медицинската наука и практика в България, за значими постижения в областта на урологията.

Чл.-кор. проф. Чавдар Славов е доктор на медицинските науки и е един от най-изтъкнатите уролози в България. Той въвежда в урологичната практика над 10 диагностични и над 15 оперативни методики, разработва 320 научни труда, има 16 монографии и учебници, 13 рационализации и изобретения. Ученият е дългогодишен любим преподавател на поколения студенти и специалисти по урология.

Съществен е приносът му за  оптимизиране на организацията и мениджмънта в здравеопазването, както и в сферата на управлението на здравната система.

Удостояван е многократно с почетни звания и награди – „Лекар, на когото българите вярват“, награда за принос в областта на хирургическите науки на името на проф. Параскев Стоянов, грамота „Благородно сърце“ и др.

Редакционният екип на „Форум Медикус“ сърдечно поздравява проф. Славов. И му благодари за дългогодишната съвместна работа – чрез писаното слово да откроява както напредъка в българската и световната урология, така и да коментира злободневни теми от развитието на българската медицинска наука и здравеопазването.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.