Вие сте в: Начало // Всички публикации // 95 години българска клинична и университетска неврология

95 години българска клинична и университетска неврология

Юбилейното тържество за отбелязване на годишнината се състоя на 30 ноември т.г. в присъствието на повече от 100 водещи невролози, представители на различни институции, неправителствени организации и гости от цялата страна.

Проф. Ивайло Търнев – началник на Клиниката по нервни болести в УБ „Александровска”, и чл.-кор. проф. Лъчезар Трайков – ръководител на Катедрата по неврология към Медицинския факултет на МУ в София, изнесоха обзорни доклади, свързани с историята, традициите, приоритетите и постиженията в развитието на неврологичната школа у нас.

Те подчертаха, че в миналото неврологичната наука и практика са почивали главно върху задълбоченото неврологично изследване и клинико-патоморфологичните корелации, в резултат на което лечебните домогвания са били твърде ограничени. В съвременната неврология е постигнат значителен прогрес след въвеждането на невроизобразяващите методи, на генетичните и невропсихологичните изследвания и на останалите епохални постижения в областта на невронауките. Благодарение на тези открития днес неврологията в България се развива в пълен унисон със световните тенденции и отговаря адекватно на високите международни стандарти на лечение.

- Имаме изключително способни млади докторанти и отдаваме голямо значение на тяхната подготовка, инвестираме в тях, защото те са бъдещето ни, заяви проф. Трайков. – Само за последните 5 години нашите невролози имат близо 800 публикации в най-реномирани световни научни издания и близо 5000 цитирания, което говори много за качеството на научната ни работа. Днес българските невролози развиват успешно всички научни клонове и направления в голямата и необятна област на медицината, а още един атестат за приноса им в развитието на българската наука като цяло е фактът, че с тяхното активно участие са създадени и други големи национални институции – Групата за изучаване на мозъка (по-късно – Институтът за изследване на мозъка към БАН), както и първата у нас Лаборатория по невропсихология.

- Днес работим в най-модерните научни направления – невромускулни заболявания, дементология и ранни когнитивни нарушения при пациенти със социалнозначими заболявания като хипертония и диабет, мозъчно-съдова болест, епилепсия, неврогенетика и епидемиология на най-разпространените неврологични заболявания, редки заболявания в неврологията, невроофталмология и невроофталмогенетика, и много други. Към университетската Неврологична клиника в „Александровска“ е създаден и Експертен център по наследствени неврологични и метаболитни заболявания у нас, който е член на две европейски референтни мрежи. Повече от 500 научни публикации по значими теми имат през последните години невролозите от „Александровска“ и всички те са поместени в световни издания с най-висок импакт фактор, изтъкна приноса на колегите си проф. Ивайло Търнев.

В приветствието си изпълнителният директор на „Александровска“ доц. Костадин Ангелов изказа своята благодарност и респект от работата на проф. Търнев, проф. Трайков и техните екипи. Той каза, че е горд, че през годините Клиниката по нервни болести на лечебното заведение, която е едно цяло с Катедрата по неврология, се развива динамично и има толкова висока научна активност, че може да се сравнява с цял научен институт. Той изтъкна:

– Благодарение на всеотдайността, високия професионализъм и научни търсения, проф. Трайков и проф. Търнев успяха да изградят силни специализирани екипи с респектиращ научен потенциал и международен авторитет в двете основни научни направления: клинична неврогенетика и офталмогенетика, дементология и когнитивни нарушения при различни неврологични заболявания, с което да издигнат нивото на невронауките у нас на европейско и световно равнище. Те описаха тринадесет нови наследствени заболявания за първи път в света, създадоха българска школа по клинична неврогенетика с участието на млади изследователи. В областта на редките болести са разработени и осъществени селективни скринингови програми сред високорискови семейства и общности с цел ранна диагностика и ранно започване на лечение. Създаден бе първият Експертен център по наследствени неврологични и метаболитни заболявания у нас. Неизброими са и наградите, включително за млади учени, с които са удостоени членове на екипа за заслуги към неврологията в България.

Доц. Ангелов изрази пълна увереност в потенциала на невролозите на „Александровска“, пожела им в близко време да направят научно  откритие, достойно за Нобелова награда, и да продължават своя научен и професионален растеж с обща мисъл и обединени усилия.

Поздравления бяха отправени от проф. В. Златков /ректор на МУ в София/, проф. Силви Георгиев /зам.-декан на Медицинския факултет при МУ в София/, д-р Бойко Пенков /зам.-министър на здравеопазването/, проф. Вихра Миланова, представители на неврологични катедри от всички медицински училища в страната и много други.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.