Вие сте в: Начало // Всички публикации // Общественото здраве – резултат от взаимодействието на всички политики

Общественото здраве – резултат от взаимодействието на всички политики

С тържествено откриване на 9 и 10 октомври т.г. в София Тех Парк бе проведена Международната конференция „От европейска към национална здравна политика“, организирана от Факултета по обществено здраве, в контекста на юбилейните чествания на 100-годишнината на медицинското образование в България и на Медицинския университет в столицата.

В приветствено слово деканът на ФОЗ проф. Цекомир Воденичаров отбеляза, че „развитието на здравеопазването трябва да вдъхнови цялата политика и дейност на ЕС. Нещо повече – развитието на здравеопазването трябва да се превърне в основна цел в по-нататъшното укрепване на ЕС. Общественото здраве трябва да бъде резултат от взаимодействието на всички политики”.

Своите приветствия поднесоха Йорданка Фандъкова – кмет на София, д-р Нигяр Джафер – зам.-председател на НС, проф. Николай Петров – министър на здравеопазването, ректорът на МУ в София проф. Виктор Златков и други представители на академичните среди, здравни политици и мениджъри.

По време на официална церемония бе връчен почетният знак на Факултета по обществено здраве на министъра на здравеопазването проф. Николай Петров, на председателя на БЛС д-р Венцислав Грозев, на проф. Катаржина Счабановска – президент на ASPHER (Асоциация на училищата по обществено здраве в Европейския регион), на проф. Красимир Гигов – генерален директор на БЧК,  на проф. Даниел Братанов – декан на ФОЗГ към Русенския университет „Ангел Кънчев“.

В разискванията и дискусиите на конференцията активно участие взеха представители на УС на БЛС и на Асоциацията на специалистите по здравни грижи, дългогодишни мениджъри на лечебни заведения, здравни политици и експерти по обществено здраве. Те дебатираха актуални проблеми: здравните неравенства; ниската здравна грамотност; нуждата от задълбочаване на взаимовръзката между политиката и експертния потенциал; необходимостта от въвеждане на глобални европейски здравни индикатори, които всяка държава – членка на ЕС, да отчита ежегодно.

В пленарен доклад проф. Катаржина Счабановска аналитично представи предизвикателствата пред професионализацията на експертите по обществено здраве и формирането на лидерски качества и умения у тях. Д-р Усман Кан – директор на Европейската асоциация по здравен мениджмънт (EHMA) отбеляза, че „трябва да се прави разлика между понятията обществено здраве и здравен мениджмънт, което е важно за формирането на здравни политики.

– Здравният мениджмънт в по-голяма степен се доближава до икономиката, а днес всички ние, които работим в общественото здраве, се стремим да предоставим на политиците онези препоръки, които биха били най-адекватни за устойчивото развитие на здравеопазните системи, подчерта експертът.

По време на конференцията бяха проведени и паралелни научни сесии в следните направления: здравна политика, здравна превенция, социална медицина; здравни грижи, в които се включиха над 200 професионалисти по обществено здраве от страната и чужбина.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.