Вие сте в: Начало // Всички публикации // Клиничната хомеопатия – с доказани терапевтични ползи

Клиничната хомеопатия – с доказани терапевтични ползи

В края на май т.г. в Несебър се състоя XVI национална конференция по клинична хомеопатия – пореден научен форум на лекарите хомеопати и фармацевтите с интереси към хомеопатията, организиран от Българската медицинска хомеопатична организация и от Европейската школа по клинична хомеопатия, със съдействието на Боарон България.

Над 400 специалисти се събраха, за да се запознаят с новостите, свързани с „Принос на хомеопатията в ревматологията и урологията“ – основна тема на конференцията, да обменят опит, да дискутират, да представят на богата постерна сесия случаи от практиката си.

Сред гостите на събитието бяха представители на ръководството на БЛС и на БФС, зам.-ректори, декани и зам.-декани на медицински университети, и др.

По време на тридневната наситена научна програма изтъкнати специалисти от сферата на ревматологията, урологията, фармацията и хомеопатията задържаха вниманието на аудиторията с интересни лекции и презентации.

Фармакологът проф. Н. Бояджиева и д-р Р. Томова от Европейската школа по клинична хомеопатия представиха програмата EPI-3 – най-мащабното проучване в областта на хомеопатията, правено до този момент. Проучването е проведено във Франция с цел да се оцени ролята на хомеопатията в практиката на общопрактикуващите лекари и да се измери ползата за общественото здраве от използването на хомеопатични продукти.

„Хомеопатия при ревматоидни заболявания“ бе темата, разработена от д-р П. Загорчев. Авторът отбелязва, че персонализираният подход при ревматоидните заболявания доближава конвенционалното лечение към хомеопатията като комплементарен метод, съобразен с индивидуалната реактивност на пациентите. Д-р Загорчев цитира лонгитудинално кохортно проучване на френски автори, показващо двукратно снижаване приема на НСПВС при пациенти с включено хомеопатично лечение.

Проф. Л. Пейчев, проф. В. Сарафян и д-р Д. Углешова се спряха на „Предизвикателствата пред хомеопатията при ревматоиден артрит“ и напомниха, че през последните години ревматоидният артрит се обсъжда като синдром, който се отключва в генетично предразположени индивиди, в резултат на епигенетични фактори на външната среда – тютюнопушене, EBV-инфекция, променен баланс между естрогени и андрогени, дефицит на витамин D и други. Тези нови факти откриват неочаквани възможности пред хомеопатията като терапевтична стратегия.

Гостът от Франция д-р Ф. Шефдьовил – автор на книги в областта на хомеопатията, представи „Четири „малки медикамента“ в ревматологията“, които, въпреки че имат само една или две терапевтични индикации, са доказано надеждно лечебно средство.

В презентацията „Анкилозиращ спондилит. Възможности на хомеопатията за по-добро качество на живот“ с автори проф. М. Панчовска и д-р П. Загорчев се подчертава, че независимо от утвърдените терапевтични подходи, честотата на страничните явления, ятрогенната патология и индивидуалната реактивност на болните понякога са причина за недостатъчен терапевтичен ефект. В този аспект клиничната хомеопатия е подходящ метод за повлияване на болестната симптоматика и за подобряване качеството на живот.

Интерес предизвикаха и темите „Подагра и псевдоподагра. Предизвикателство пред клинициста. Възможности за хомеопатично лечение“ от д-р И. Енев; „Болки на растежа в детско-юношеска възраст“ от проф. Л. Пейчев и проф. М. Бошева; „Хомеопатичният подход при реактивен артрит в детска възраст“ от д-р С. Филчев; „Дизурични смущения по време на бременност“ от проф. Бл. Пехливанов и д-р А. Пандурска; „Малките големи медикаменти при остър и рецидивиращ цистит“ от д-р З. Угринова; „Хомеопатично лечение при бъбречна колика“ от д-р В. Сугарев и др.

По традиция, в рамките на конференцията, своите дипломи получиха 78 лекари – за успешно завършен основен курс, 162 лекари – за поддържаща квалификация, и 51 фармацевти.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.