Вие сте в: Начало // Всички публикации // VII конгрес на Югоизточноевропейския медицински форум

VII конгрес на Югоизточноевропейския медицински форум

VII конгрес на Югоизточноевропейския медицински форум, проведен през септември в красивия грузински град Батуми, за пореден път доказа силата и смисъла на сътрудничеството между лекари от различни страни, между учени от противоположни специалности за постигане на общи цели – по-добри здравни системи, повече напредък в медицинската наука, по-бързо прилагане на постиженията в практиката. И не на последно място – конгресът за пореден път открои уникалната роля на една неспецифична международна организация за постигане на здраве и благо за милиони хора от региона. Над 20 страни бяха представени на медицинския конгрес в Батуми – цифрите сами доказват, че усилията на д-р Андрей Кехайов и на борда на ЮЕМФ вече 11 година водят до успех, до добър резултат. Дори представители на някои от прибалтийските републики на раздяла проявиха ревност заради фразата югоизточноевропейски форум и попитаха – ние от северните региони не сме ли също част от това движение.

Представителната група българи пристигнахме през Истанбул на брега на Грузия като едни съвременни от ХХI век аргонавти, но не в търсене на златното руно, а в търсенето на онези златни нишки в регионалното и световното здравно сътрудничество, които наистина могат да ни направят по-добри, по-дълголетни, с по-добро качество на живот.

Природата в Батуми е много странна. От терасите на хотела се вижда Черно море. Дори си мислим, че ако се надигнем малко повече на пръсти, ще видим българския бряг. Едно море ни дели, или по-скоро едно море ни събира. Ако някое дете седне над атласа и започне да чертае прави линии през морето, вероятно Батуми се пада срещу Синеморец или срещу Царево, или Приморско. Природна забележителност край морето обаче са камъните и каменният бряг. Няма го златистият български пясък.

Програмата на конгреса, селектирана от научния комитет начело с акад. Владимир Овчаров, и през тази година се открои с много интересни лекции, презентации –  над 105 на брой, в които бяха засегнати най-важните дялове от медицината – хирургия, ендокринология, онкология, педиатрия, кардиология и т.н. От българска страна присъстваха учени, представители на различни медицински специалности, директори на болници, мениджъри, млади лекари от страната, активисти на ЮЕМФ. Беше представено ръководството на БЛС – начело с председателя д-р Венцислав Грозеви и двамата зам.-председатели д-р Галинка Павлова и проф. Огнян Хаджийски. Активно участва народният представител д-р Джевдет Чакъров.

Научната програма на VII конгрес на ЮЕМФ бе доминирана от лекции, доклади и презентации, отличаващи се със стремеж да се очертае най-новото, да се дискутира постигнатото, да се проследят перспективите от приложението в практиката на изводи от фундаментални открития и клинични проучвания. Внушително бе представянето на грузински изследователи от медицински факултети в Тбилиси, в Батуми, от медицински центрове и научни институти. Свои разработки, изводи и резултати от изследвания споделиха учени от Македония, Гърция, Беларус, Русия, Казахстан, Словения, Латвия, Испания и др.

Забележително бе и българското  участие в научните заседания. Още на пленарната сесия с изключителен интерес бе посрещната лекцията на акад. Владимир Овчаров „Взаимодействие между нервната и имунната система“. Проф. Георги Царянски от УБ „Св. Екатерина“ в София говори за „Сърдечни трансплантации в България 2003-2016 – ранни и късни резултати“. „Мениджмънт на стареенето и работоспособността“ бе темата на лекцията на доц. Женя Стайкова и кол. Представители на различни страни зададоха много въпроси след доклада на доц. Тодор Черкезов и кол. за „Ролята на Факултета по обществено здраве за формиране на ново поколение здравни политици, мениджъри и експерти“. Д-р Галинка Павлова предизвика интерес с темата „Здравният модел в България и възможностите за оптимизация“. „Вторият стълб в здравното осигуряване – възможности, обективна оценка и  функциониране“ разгледа д-р Венцислав Грозев. „Специфичен подход в лечение на изгаряния“ представи проф. Огнян Хаджийски.

В постерната сесия своя разработка показаха д-р М. Пенков, Ел. Петрова-Герето и проф. Зл. Петрова по темата за продължаващото професионално развитие на лекарите като гаранция за качество и за безопасност на пациентите. Резултати от проучване и анализ бяха огласени в постер на проф. Зл. Петрова и Ел. Петрова-Герето по темата за мотивите и мотивацията на лекарите да напускат България.

Българските делегати на конгреса бяха търсени събеседници в паузите и почивките, отговориха на много въпроси от сферата на организацията на здравеопазването, функционирането на здравното осигуряване, развитието на частните здравни структури, финансирането на научни проекти. Така всъщност в конгресните дни се допълваха и преплитаха все актуалните теми за бъдещето на медицинската наука и практика в зависимост от развитието и усъвършенстването на организацията на здравеопазването и от особеностите на здравната политика на всяка страна.

Д-р Андрей Кехайов – президент на ЮЕМФ, България:

С мисия на миротворци

Седмият конгрес на Югоизточноевропейския медицински форум е поредно доказателство за напредък на нашата организация, за доказани предимства от обединението на медици от различни страни, сплотени от основните ценности на професията. Защото само лекарската професия по уникален начин събира в едно наука, практика, етика. Официалното откриване, уважението на властите в автономна Аджария с главен град Батуми, участието на представители от над 20 страни – това са реални факти, чрез които се измерва авторитетът на ЮЕМФ.

За пореден път разнообразната и богата научна програма определи облика на събитието. Масовото научно присъствие на лектори от Грузия, на млади учени, докторанти и специализанти превърнаха конгреса в ярко събитие за страната. Сериозните лектори от другите страни, актуалните разработки от сферата на социалнозначимите заболявания са тласък за подобряване на практиката. Не е случайно, че конгресът бе акредитиран от EACCME с 15 кредитни точки.

Изключително съм радостен, че през тази година участваха много млади лекари и изследователи. Възнамеряваме тепърва да работим усилено в това направление. Дори на заседанието на Борда на ЮЕМФ обсъждахме идея всяка година да организираме семинар или конференция за младите на остров Кос в Гърция – това е островът на Хипократ и едва ли има по-подходящо място да се изрази подкрепа за бъдещите попълнения в медицинската професия.

В традиционното заседание на Борда взехме и важните решения за носителите на специалните награди на ЮЕМФ /списъка с наградените публикуваме отделно – б.р./. Приехме единодушно за нови членове на борда акад. Вл. Овчаров и доц. Т. Черкезов от България. Определянето на наградените е изключително приятна задача, защото номинираните от отделните организации и страни стават все повече, защото научните доклади и съобщения са все по-сериозни и задълбочени. А и участниците в общите дискусии по актуалните за здравните системи проблеми изразяват много мъдри и дръзки идеи. Част от мисията на ЮЕМФ е да направи тези идеи достояние на правителствата, на здравните политици, за настоява и работи за превръщането им в реалност в съответните страни – членки на нашата организация.

В сложната глобална обстановка, в условията на непрестанно променящи се държавни структури и политики в страните, членуващи в ЮЕМФ, нашата организация доказва градивната си роля. Лекарите и учените от ЮЕМФ всекидневно потвърждават мисията си на миротворци в региона и по света.

Мечтая за по-добър свят

Проф. Гия Лобжанидзе – председател на Асоциацията на лекарите в Грузия, професор в Тбилиския държавен университет, съпредседател на организационния комитет на VII конгрес на ЮЕМФ, в специално интервю за „Форум Медикус“.

– Уважаеми професоре, моля да представите асоциацията на лекарите в Грузия.

– Нашата асоциация беше създадена през 1989 година и е първата организация от този тип. В Грузия работят 23 хил. лекари, от тях 8 хил. са наши членове – най-голяма организация сме в страната. Съществуват и наши регионални структури. Сега например се намираме в Аджария, където нашата организация е добра и силна.

Целите на асоциацията са: помощ на лекарите, следдипломно обучение, работа с пациентите, социална защита на лекарите. Ние помагаме на своите членове да повишават квалификацията си в чужбина, помагаме на специализанти, на студенти. Редовно организираме научни конференции, издаваме списание.

– Това са научни и образователни дейности. А участвате ли във формирането на политиката на Грузия в сферата на здравеопазването?

– Работим като консултанти, като експерти. У нас има възможност да контактуваме с правителството, с представители на парламента. Там действа комитет по здравно и социално осигуряване, ние им предлагаме конкретни промени, законопроекти.

– Каква е Вашата оценка за състоянието на здравеопазването в Грузия днес?

– В грузинското здравеопазване сега се случват някои добри промени. Наистина, преди няколко години (мисля, че неправилно) всички болници бяха продадени – 99% сега те са в частни ръце, а само 3-4 болници останаха държавни. Това наложи ние от държавния университет сега да строим нова болница. Днес на екипа на Министерството на здравеопазването е особено трудно, защото в техни ръце останаха малко неща, след като преди това всичко останало бе продадено.

Разбира се, и в частни ръце болниците се развиват добре. Но те нямат интерес към образованието и квалификацията, не приемат студенти да се обучават, специализанти и т.н. – децата няма къде да се учат. Затова целта е да създадем университетски клиники, областни, общински, да изградим болници, където по-бедните да могат да се лекуват. Мисля, че след изборите през октомври ще се вземе решение в големите градове да се създадат такива държавни болници.

– В Грузия има ли здравно осигуряване?

– У нас действат частни компании. Преди 4 години правителството прие програма за всеобщо здравеопазване – всички хора, които нямат частни застраховки, да ползват всеобщото. Предстоят и изменения, но все още правителството не е решило какво точно да се случи.

– Как Вие бихте определил ролята на конгреса на ЮЕМФ в Батуми за развитието на Грузинската асоциация на лекарите?

– Този конгрес на ЮЕМФ изпълни по мое мнение две цели. Първо, чухме много добри лектори от чужбина, изпълнихме целта и чрез изключително силна научна програма с авторитетни лектори. Конгресът е невероятна трибуна за обмяна на опит. Показахме на всички участници научния медицински потенциал на Грузия – показахме го на Европа, на света.

Освен това на конгреса действаше секция на младите лекари, аспиранти, докторанти – много добре преминаха заседанията, проведени бяха интересни дискусии. Ние ще публикуваме най-интересните презентации в международното списание „Georgian medical journal“, което става официално списание на ЮЕМФ. Трябва да подчертая, че почти никоя международна организация от този тип няма собствено списание.

– Наред с професор Радиля от Севиля, Вас лично кое Ви впечатли?

– Много сериозен и впечатляващ бе докладът на акад. Вл. Овчаров – имунологията е бъдещето, което той очерта. Всъщност акад. Овчаров говори за утрешния ден на медицината.

Изключително сериозен бе докладът на проф. Павел Поредош от Словения – за практическите измерения на резултатите от програмата за превенция. Мисля, че във всяка секция имаше много добри презентатори.

– Какви са Вашите лични мечти?

– Аз съм хирург. Както казах, сега изграждаме университетска болница и аз очаквам до две години да я открием – намира са в центъра на Тбилиси. Болницата ще бъде университетска и на асоциацията, това е съвместен проект за постигане на европейски стандарти, за съчетаване на лечебна, преподавателска и научна дейност. Мечтата ми е там да работят студенти, специализанти. Другата ми мечта е моите докторанти добре да завършат своите разработки, да станат доктори по медицина. И най-вече – светът да бъде все по-добро място за живеене.

Освен това имам три внучки – мечтая да растат здрави и щастливи.

Проф. Павел Поредош – вицепрезидент на ЮЕМФ, Словения:

Фактор върху европейската карта

– Вече с удоволствие можем да твърдим, че нашият югоизточно европейски медицински форум е сред най-бързо развиващите се организации и е превръща във фактор сред научните медицински среди в Европа. Защото е една мултидисциплинарна структура, която се занимава с различни сфери на медицината, която дискутира организационни аспекти на здравните системи в различните страни, която търси все по-добри решения за милиони пациенти. Седмият конгрес на нашия форум може да се определи като изключително успешен, тъй като потвърди спецификата си чрез съчетаването на наука, професионализъм и приятелство в общ стремеж към по-добро здравеопазване. Важно е да се подчертае, че ЮЕМФ непрестанно се развива – не съм дори очаквал, че толкова много страни ще се присъединят към нашите цели, ще приемат нашата мисия. Смятам, че е време да промотираме нови активности, да организираме семинари, workshops, конференции по конкретни теми.

Бурното развитие на нашия форум е предпоставка да установим по-интензивни връзки с европейски научни и медицински дружества и организации, за да покажем, че живеем активно и лекарите от Югоизточна Европа работят упорито, за да получим оценка и подкрепа от европейските центрове и мрежи.

Доц. Горан Димитров – председател на Македонското лекарско дружество:

Пазим честта на лекарите

- Каква е вашата оценка за отминалия конгрес?

- Конгресът на ЮЕМФ, проведен в Батуми, Грузия, беше внушително събиране, на което бяха споделени научни мисли, дружба и забава. Участваха представители на асоциации-членове на ЮЕМФ, от 17 страни. Домакините от Грузинската медицинска асоциация осигуриха прекрасно време, изпълнено с разнообразна научна и културна програма.

- Най-общо как оценявате научните събития, организирани от ЮЕМФ?

- Всеки следващ конгрес става все по-добър и по-добър. Надявам се, че и в следващия ще изобилстват много научни активности, както и приятелство. През тази година голям брой участници показаха в своите научни лекции много новости, особено в областта на хирургията. Така например с интерес изслушах доклада на проф. Падило от университета в Севиля за чернодробните трансплантации. Голям беше и броят на българските участници. От българските доклади особено впечатление ми направи темата за трансплантация на сърце.

- Какво според Вас трябва да бъде бъдещето на една такава специфична организация, каквато е ЮЕМФ?

- Бъдещето на ЮЕМФ аз виждам в още по-голямо разширяване, привличане на още членове от Източна и от Южна Европа, които да споделят своите проблеми и успехи в медицината.

- Разкажете моля повече за Македонското лекарско дружество.

- През изминалата година Македонското лекарско дружество отбеляза своя 70-годишен юбилей. Към момента в дружеството членуват 5500 лекари. При създаването на дружеството в него бяха включени и стоматолозите, и фармацевтите, но днес те вече са в отделни структури, сдружения. Дружеството обединява 73 асоциации по отделните медицински специалности, които всяка година организират между 120 и 170 научни събития – конгреси, симпозиуми, конференции, голяма част от които са с международно участие.

Първата и основна задача на дружеството е да запази честта и репутацията на лекарите в Република Македония. Всекидневно следим за всичко, което е свързано със здравеопазването и със статута на лекарите в страната. Успяваме да запазим авторитета на лекарите. Реагираме във всички случаи, в които е застрашен животът на нашите лекари, поддържаме ги пред институциите. Ще добавя, че у нас действа лекарска камара, която се занимава с юридическите аспекти на професията, а синдикатите воюват за по-добро заплащане и по-съвършени условия на труд.

- Каква трябва да бъде ролята на Македонското лекарско дружество след 10 години?

- И в бъдеще едно такова обединение трябва да продължи да пази репутацията и честта на лекарите, както и да се грижи за тяхната подготовка, продължителното медицинско образование, за тяхното благосъстояние.

Проф. Стилианос Антипас – генерален секретар на ЮЕМФ, Гърция:

Време на изпитания

– Всички ние сме удовлетворени, защото положихме много усилия през всяка следваща година да наблюдаваме как нашият форум расте и се развива, как включва все повече страни не само от Югоизточна Европа, но и от Азия, от Централна Европа, от северните страни. Така ЮЕМФ дава изключителна възможност да се обменя ново и най-добро медицинско познание. Конгресите на организацията изпълняват своята мисия да допринасят за развитието на медицинската наука и на организацията на здравните системи, да влияят върху общественото здраве на милиони хора в огромен район на света. Ще припомня, че ЮЕМФ направи много важни предложения към Световната медицинска организация – за климатичните промени, за ограничаване на вредните емисии в Средиземноморския регион, за спиране на ядрените реактори.

Днес ние сме изправени пред ново предизвикателство – кризата с мигрантите и нейното отражение върху здравните дейности, здравните бюджети на приемащите страни, от една страна. А от друга – действащите центрове за настаняване, промените в структурата и състава на населените места са опасност и изпитание за общественото здраве в целия регион. Тази глобална промяна поставя нови условия и изисква нестандартни подходи от лекарите, от организаторите на здравеопазването, от правителствата на всички държави.

Радостен съм, че днес постигнатото далеч надхвърля и най-смелите ни очаквания от времето, когато създадохме Югоизточноевропейския медицински форум.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by Theme Junkie. Modified by Magstudio. Powered by WordPress.