Вие сте в: Начало // Всички публикации // Познанието – база за управленска експертиза

Познанието – база за управленска експертиза

На 27 май т.г. Българската асоциация за лекарствена информация проведе регулаторен семинар по актуални направления, които са в процес на развитие в политиките на Европейския съюз. Сред тях са правилата за елиминиране на фалшивите лекарства, изискванията за клиничните изпитвания и изготвянето на педиатричен изследователски план при лекарствата, предназначени за деца, анализ на изискванията за оценка на здравни технологии в Полша и в България. Интересните лекции и презентации предизвикаха интереса на повече от 150 души, представители на фармацевтични компании, на свързани с лекарства институции, фармацевти, изследователи, експерти по обществено здраве.

В приветствие към форума д-р Даниела Дариткова, председател на парламентарната Комисия по здравеопазване, сподели убеждение, че този тип обучителни форуми са „база за устойчиво законодателство“. Проф. Цекомир Воденичаров, декан на ФОЗ, изтъкна, че наличието на толкова международни лектори и споделеното познание спомагат за „задълбочаване на експертното начало, така необходимо за управлението на нашата здравна система.

Подробно бе обсъждана темата за фалшивите лекарства, като лекторът Томас Брюкнер изтъкна факта, че до 50 процента от лекарствата, продавани по интернет, са фалшифицирани. Европейската комисия е в процес на въвеждане на Директива за фалшивите лекарства. Предстои до февруари 2019 г. да бъде изграден европейски хъб и да се въведе единна система за проследяване на всяка опаковка по веригата – от производителя до крайния потребител, във всяка една от държавите членки. Отделните опаковки ще носят специфични идентификационни номера, което ще засегне всички по веригата на лекарственото разпространение, търговци на едро, търговци за паралелна търговия на лекарства, както и аптеките, където следва да се внедрят специални съоръжения – четци на кодове и софтуер.

С изключителен интерес бе изслушана лекция за законодателството и предизвикателствата при създаването, клиничните проучвания и прилагането на педиатрични лекарства. Лекторът Клаус Розе от Швейцария повдигна много въпроси по темата: кога може препарат да се използва off label при деца; какви са правилата за клинични изпитвания в детската възраст, която сама по себе си е различна – за новородени, за деца, за юноши, и т.н. Специалистът подчерта, че не случайно децата са наречени „терапевтични сираци“, че почти всички детски болести са редки болести, че са необходими мрежи, гарантиращи достоверност на резултатите от изпитванията. Не на последно място лекторът изтъкна, че може да се сложи ред в лутанията по темата, след като академичните среди определят приоритетни области за разработка и изпитване на лекарства за деца.

Участниците бяха изключително заинтересовани от темите в панела за оценката на здравните технологии, за практиките по цени и реимбурсиране в страните от ЕС. Ключови експерти като Панос Канавос, директор в LSE (London School of Economic) и Питър Бахман, председател на Координационната група – CMD(h), със седалище в ЕМА, изнесоха доклади, като П. Канавос изтъкна, че ОЗТ не е панацея, че оценката е средство за постигане на разумни решения, както и за по-добър достъп до новите медикаменти. За предизвикателствата при прилагане на ОЗТ у нас говори Мариела Марчева от GSK. Директорът на Полската агенция за оценки на здравни технологии Ана Завада представи 10-годишния опит на Полша в тази сфера и посочи, че 50 експерти, назначени на щат и целенасочено обучени за целта, работят по ОЗТ анализите на новите досиета. В дискусията бе изтъкнато, че в България липсват обучителни инициативи за експертите, включени в ОЗТ, и реално създадената група е по-скоро административна, отколкото научна, каквито обикновено са тези звена в другите страни в ЕС. Редица конструктивни предложения бяха направени по наредбата за оценка на здравните технологии у нас.

Поредният семинар на Българската асоциация за лекарствена информация по традиция предложи нова експертна информация на високо ниво, лекторите дори бяха определени като „звезди в сферата на лекарствената регулация“. Очаква се натрупаното познание естествено да доведе до по-добра практика в една сфера, която пряко засяга и политиците, и изпълнителната власт, и лекарите, и болните. Става дума за сферата на лекарствената политика, в която компромиси не се препоръчват.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.