Вие сте в: Начало // Всички публикации // Таргетна терапия при авансирал рак на дебелото черво

Таргетна терапия при авансирал рак на дебелото черво

През 2015 г. Катедрата по медицинска биология в Медицинския университет в Пловдив отбелязва 70-годишен юбилей. Млади кадри и опитни професори са посветили неуморния си труд в лабораториите на катедрата през годините. Днес там работят двама хабилитирани преподаватели и 7 асистенти. В периода 2010 – 2014 г. те са публикували 34 статии в международни списания, от които 24 са с импакт фактор. Научните интереси са насочени към молекулярната медицина – механизми на туморогенезата, нови биомаркери, персонализирана медицина, фармакогенетика.

Доколко провеждането на молекулярно-генетично изследване е задължително при пациенти с напреднал или метастазирал рак на дебелото черво?

Отговор потърсихме от проф. Жанет Грудева – началник на Клиниката по медицинска онкология в УБ „Св. Георги“. Тя сподели:

– Съществуват научни доказателства, че около 30-50% от пациентите с такава диагноза притежават мутирал KRAS ген. Доказването на мутацията става с помощта на молекулярно-генетично изследване. Пациентите, които не са носители на такава мутация, са показани за приложение на високоефективна таргетна терапия, която се съчетава с химиотерапия.

Съгласно актуалните терапевтични медицински стандарти провеждането на молекулярно-генетично изследване е задължително при пациенти с метастазирало заболяване. За максимално оптимизиране на лечението и скъсяване на времето за започване е възможно провеждане на този анализ и при локално авансирало заболяване. Изследването на туморната тъкан трябва да отговаря на определени хистологични критерии, които са свързани с висок метастичен риск.

Изследването носи важна информация на лекуващия екип за избор на точен терапевтичен режим. Пациентите с немутирал тип са показани за лечение с т.нар. таргетна (персонализирана) терапия, както вече подчертах. Медикаментите от тази група имат различен от цитостатиците и високоспецифичен механизъм на действие, притежават по-ниска токсичност и много добра ефективност. Таргетната терапия при карцином на дебелото черво 100% се реимбурсира от НЗОК.

Проф. Виктория Сарафян –ръководител на Катедрата по медицинска биология към МУ в Пловдив, допълни:

- Молекулно-генетичните анализи за RAS мутации се извършват в Лабораторията по молекулна биология и генетика към Катедрата по медицинска биология на нашия университет. Анализите са безплатни за пациента, защото се заплащат по програма, спонсорирана от фармацевтичната компания Amgen. Изследва се тъкан от тумора, получена по време на операцията, резултатът се получава от 1 до 2 седмици след това според броя на постъпилите проби за анализ.

Пациентът трябва да се обърне към лекар – медицински онколог или към хирурга оператор, които познават състоянието му. Според стадия и хистологичната характеристика на тумора те могат да преценят дали болният е показан за подобно изследване. Ако то е подходящо, лекарят трябва да обясни на пациента същността на теста.

Изследването е максимално информативно и се базира на високочувствителна методика за доказване наличието на мутации в гените KRAS и NRAS, които определят индивидуалната чувствителност към определени противотуморни медикаменти. Според резултата от анализа лекуващият лекар избира най-подходящия медикамент за съответния пациент. Така се избягват нежеланите ефекти на лекарства, към които болният не е чувствителен. В същото време се предлага алтернатива, която осигурява по-добър лечебен резултат. Това е пример за персонализирана терапия – точното лекарство за точния човек. Много важно е обаче лекарството да се предпише и в точното време. За това лекари и пациенти трябва да са запознати, да се консултират с компетентни специалисти и да се обръщат за изследване навреме.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.