Вие сте в: Начало // Всички публикации // Партньорство и приятелство срещу превратностите на времето

Партньорство и приятелство срещу превратностите на времето

По традиция сериозни и значими, срещите и конгресите на Югоизточноевропейския медицински форум /ЮЕМФ/ от тази година имат и нова характеристика. Наред с научната медицинска дискусия по актуалните теми в онкологията, кардиологията, репродуктивното здраве, рехабилитацията, наред с разговорите около кръглата маса за самоуправлението на лекарите и тяхната професионална автономия, през тази година конгресът на ЮЕМФ израсна до „силно рамо“ и „подадена десница“ в помощ на реформиращото се здравеопазване в Украйна. Проведен в Одеса от 8 до 13 септември т. г., форумът на лекари от региона на Югоизточна Европа съвпадна целенасочено с XIV конгрес на Украинската медицинска асоциация. Присъстваха лекари, учени, администратори от всички райони на Украйна, събрани да коментират своето бъдеще в една променяща се среда, жадни да чуят и да разберат какво вече се е случило в България, в Полша и в други страни, които са извървели част от пътя на кардинални и болезнени промени в здравеопазването. Тази характеристика на срещата в Одеса – да даде кураж, идеи и познание за хода на реформите, за неизбежните трудности и възможните грешки, е нова за инициативите на ЮЕМФ. И издига форума като платформа за опит, партньорство и нови идеи за днешния и утрешния ден на здравните системи в нашия размирен, противоречив, но пък вълнуващ регион.

Над 750 участници – както от Украйна, така и от България, Гърция, Словения, Македония, Грузия, Беларус, Латвия, Полша и др., бяха поздравени от президента на Световната медицинска асоциация д-р Ксавие Дьо, който многократно изтъкна продължаващата битка в защита на правата на лекарите, на тяхното самоуправление, на тяхното достойно място в общественото пространство. Д-р Матей Гаманкевич – президент на Полската камара на лекарите и зъболекарите, създадена през 1989 г., разказа за пътя на полските медици към уреждане на статута, правата и задълженията на професионалната общност в неговата страна.

Президентът на ЮЕМФ д-р Андрей Кехайов говори пред многолюдна среща на украинските лекари, разказа им за първите и последващи стъпки на реформата у нас, за възстановяването и развитието на Българския лекарски съюз, за закона за съсловните организации. Д-р Кехайов обърна специално внимание на значимата роля на регионалните сдружения и организации – каквато е ЮЕМФ, които с експертиза, с натрупани умения, с научените уроци от препятствията могат да бъдат изключително полезни там, където промените предстоят.

Научната програма на конгреса на ЮЕМФ, акредитирана от Европейския съвет за продължително медицинско обучение /EACCME/ с 15 точки, привлече вниманието на много участници, които слушаха презентации на водещи специалисти от страните – членки на ЮЕМФ. В заседанията по темите на военната медицина и медицината на катастрофите активно участва доц. Красимир Гигов. Проф. Лъчезар Трайков говори за предизвикателствата на ранната диагноза на деменциите. Акад. Владимир Овчаров бе модератор и лектор в дискусиите по фундаментални и лечебни аспекти на онкологичната наука и практика. Д-р Б. Колев от УБ „Св. Екатерина“ изнесе интересен доклад за комплексната аортна патология. Изключително внимание бе отделено с много лекции и активна дискусия по въпросите на репродуктивното здраве. Превантивни, диагностични и нови лечебни подходи в кардиологията дискутираха оживено представители на всички участващи страни.

Конгресното заседание на Борда на Югоизточноевропейския медицински форум започна с минута мълчание в памет на генералния секретар на организацията проф. Йован Тофоски, който е един от инициаторите, създателите и ревностните активисти на сдружението. Участниците в заседанието избраха нови членове на борда: проф. Милан Миланов, България; д-р Горан Димитров и д-р Глигор Тофоски, Македония; д-р Атанасиос Ексадактилос, Гърция. За генерален секретар бе избран д-р Стилианос Антипас от Гърция, активен член на борда от създаването на ЮЕМФ.

След дискусия единодушно бе решено 10-годишнината на ЮЕМФ през 2016 г. да бъде отбелязана с пролетен конгрес – през май в Солун, както и с есенен форум – през септември в Батуми. Д-р А. Кехайов даде висока оценка на активността на сдружението досега и очерта насоките и бъдещите активности, подчинени на високата цел – да стане здравеопазването в нашите страни по-качествено и по-организирано, за да бъдат лекарите на полагащото им се достойно място в обществото.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by Theme Junkie. Modified by Magstudio. Powered by WordPress.