Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Бъдещи усилия срещу кризата в сестринството

Бъдещи усилия срещу кризата в сестринството

На 22 юни т.г. в Народното събрание бе проведена кръгла маса на тема Реалност, предизвикателства и перспективи пред професионалистите по здравни грижи в България”. Във форума, организиран от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, участваха представители на Комисията по здравеопазване към НС, на МЗ, на МТСП, на МОМН, на съсловни и пациентски организации, както и на висши медицински училища.

Срещата бе открита от зам.-председателя на НС д-р Лъчезар Иванов, който подчерта, че темата е изключително актуална и от особено значение не само за професионалисти по здравни грижи, но и за българската здравна система като цяло. Той акцентира върху факта, че общият брой на медицинските сестри у нас е критично нисък, и допълни, че се наблюдава трайна тенденция към отлив от професията.

Проф. Станка Маркова – председател на БАПЗГ, подчерта, че липсата на политика за развитие на сестринството в последните 20 години е довела до дълбока криза в съсловието, както и до трайна тенденция за напускане на професията. Почти 50% от сестрите са напуснали страната или професията. След приемането на България в ЕС около 1200 медицински сестри емигрират всяка година. Проф. Маркова припомни, че общият брой на медицинските сестри у нас е 29 150, от които 2331 са работещи пенсионерки. Средната възраст в съсловието е 47 години. От изказването на проф. Маркова стана ясно, че за да бъде достигнато минималното клинично съотношение лекари – сестри (2:1), нашата здравна система се нуждае от още 35 хиляди медицински сестри. У нас на 100 000 души население има 425 професионалисти по здравни грижи, докато в Европа това съотношение е 750 на 100 000 души население. Проф. Маркова подчерта, че за учебната 2010/2011 г. от университетите са заявени 370 места за медицински сестри и 155 за акушерки. Председателят на съсловната организация коментира, че при такъв прием ще са необходими около 100 години, за да достигнем необходимия минимум, и то при положение, че нито един професионалист по здравни грижи не напусне професията. За пореден път проф. Маркова припомни, че трудовото възнаграждение на работещите не съответства на образованието и отговорностите им; че липсва мотивация да се учи за медицински сестри и акушерки поради трудния прием, скъпото и дълго обучение и ниското възнаграждение; че липсва регламент за професионалните компетенции на професионалистите по здравни грижи.

Според проф. Маркова в резултат на тези факти в болниците липсват здравни грижи, а поради критичния недостиг на медицински сестри се изпълняват само медицински назначения. Недостатъчните здравни грижи от своя страна водят до удължаване и оскъпяване на лечението. Проф. Маркова отново алармира, че у нас не съществуват структури за сестрински, акушерски и рехабилитационни грижи в извънболничния сектор. Тя коментира още, че медицинските сестри работят при общопрактикуващите лекари предимно като медицински секретари и само 1% от работното им време е за грижи в дома.

В изказването си проф. Маркова подчерта, че най-после се е появила „светлина в тунела”, тъй като новият екип на Министерството на здравеопазването демонстрира добро отношение към съсловната организация, представляваща професионалистите по здравни грижи.

По време на кръглата маса от съсловната организация настояха за унифицирани приемни изпити, учебни програми и държавни изпити за висшите учебни заведения, които обучават специалисти по здравни грижи. Представителите на БАПЗГ поискаха в Закона за професионално образование и обучение да бъде регламентирано професионално образование в 11 и 12 клас за медицински сестри, дентални асистенти, масажисти за СПА центровете и медицински козметици. Бе направено предложение недостигът на медицински сестри да бъде компенсиран с въвеждането в болниците на професията „здравен асистент” (болногледач). От съсловната организация настояха да бъде създадена нормативна база за разкриване на Центрове и домове за здравни грижи, в които да работят медицински сестри, акушерки, рехабилитатори и др., а дейностите в тях да бъдат заплащани от НЗОК или от други финансови източници като доброволни здравноосигурителни фондове, общински бюджет, директни плащания от пациенти и т.н. От БАПЗГ предлагат още в тристранното договаряне да бъде гарантирана начална стартова заплата за професионалистите по здравни грижи в размер, не по-малък от 2,5 минимални работни заплати за страната, както и целево финансиране от НЗОК за дейността на медицинските сестри, работещи при ОПЛ, съобразно брой пациенти и извършена дейност.

В последвалата оживена дискусия представителите на министерствата изказаха готовност да работят съвместно с БАПЗГ за решаването на най-неотложните въпроси. В края на срещата д-р Лъчезар Иванов пое ангажимента предложенията на асоциацията да бъдат изпратени до МЗ, МТСП и МОМН, които да изготвят становища. След като тези ведомства са готови със своите предложения, ще бъде сформирана работна група за изготвяне на законодателни промени.

ФМ

2 Отговори to " Бъдещи усилия срещу кризата в сестринството "

  1. vida казва:

    много късно е да се очакват резултати и стопиране на процеса с дефицита на медицинските сестри .Иска се изцяло нова визия и концепция за развитието на тези кадри

  2. Чудомира казва:

    След като в многопрофилните болници могат да си позволят лукса да назначават сестри и акушерки само до 40г., означава, че нуждата от тях не е чак толкова голяма, колкото си мисли пр. Маркова. Колкото до Центрове за здравни грижи, нуждата за населението е вопиюща. Затова е достатъчна само нормативната база и ще мине без парите на НЗОК.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.