Вие сте в: Начало // Всички публикации // Окончателна диагноза

Окончателна диагноза

Д-р Йордан Палашев – началник на Отделение по нуклеарна медицина в УБ „Св. Иван Рилски“ в София, за образите на болестта и на живота

- Ще започна с това, че имам щастието да работя с една от най-съвременните апаратури в страната, която на 5 ноември т.г. „навърши“ две години от откриването. Това е уникален хибриден апарат, който дава възможност за изпълнение на методики, свързани с метаболитни изследвания, последвани веднага от КТ-изследвания. Т.е. работим метаболитни изследвания и морфология в комбинация.

В този период през отделението по нуклеарна медицина са преминали 7 хиляди болни, което за нас е както радващо, така и изключително натоварващо като отговорност. Но най-важното е, че хибридните методи, които въвеждаме, вече са достъпни за всички клиницисти и тези методи са оценени по достойнство от тях. Става дума основно за методи за диагностика на бенигнени и малигнени заболявания в областта на скелета. В тази посока хибридната методика е най-оптималната финансова методика и дава добра възможност за достигане на резултат, който ще промени изцяло евентуалното лечение на пациента. Не малка част от болните, преминали през отделението, като последствие имат промяна в терапията както в положителна, така и понякога в негативна посока.

Другият метод, който е от изключително значение и е масово прилаган от пулмолозите за оценка на белодробната перфузия, представлява комбинация между нуклеарномедицинско и компютъртомографско изследване. Изключително полезен метод, защото при много пациенти, които имат данни за съдова патология, той дава възможност да бъде прецизирана ефективността на терапията – т.е. да направим така, че да помогнем за бързото възстановяване на кръвоносните съдове на белия дроб.

Нашата идея е в бъдеще да продължим въвеждането и на други методики. На последните конгреси по нуклеарна медицина в Европа се съобщават много нови неща. В тази посока са и нашите усилия да въведем изследване на мозъчната перфузия при пациенти най-вече в ранна възраст с фармакорезистентна епилепсия. При тези пациенти в нашето отделение /благодарение на уникалната апаратура/ ще можем да оценим мозъчната перфузия по време на един епилептичен пристъп и по този начин да открием наличие на епилептични огнища. Това пък ще развърже ръцете на неврохирурзите за едно адекватно лечение с възможност за излекуване на болния с епилепсия.

Много често, за жалост, пациентите са деца с невробластоми, при които идентифицираме огнището, проследяваме дали има наличие на разсейки в меки тъкани, в кости, в мозък, в лимфна система, после проследяваме ефекта от приложената химиотерапия. Работим активно с клиниките по онкохематология в ИСУЛ и в Пловдив и спомагаме техните малки пациенти да бъдат адекватно изследвани и оценени по отношение на терапията.

- Как избрахте медицината и защо точно такава специалност?

- Завършил съм математическа гимназия и с математиката и физиката винаги съм бил в добри взаимоотношения. Да завърша медицина съм мечтал и съм се подготвял от ученическите си години. Установих, че математиката и физиката, която учих тогава, сега са ми изключително от полза, те ми дават помощ и сила, за да се справям с новите технологии.

- Вашата работа изисква специфична връзка с неврохирургията и неврохирурзите.

- Ние участваме в началния диагностичен процес при туморни и съдови заболявания на мозъка. Следоперативно нашата роля е по отношение диференциалнодиагностичната оценка на пациенти, които имат пострадиационна некроза или съмнение за рецидив на заболяването /говорим за тумори в мозъка/. Става дума особено за болни, при които е проведено т.нар. gama-knife лечение. Засега това са пациенти, които са били лекувани в чужбина, но диференциалната диагноза може да бъде осъществена при нас и имаме възможност да помогнем на такива болни. Очакваме, че терапевтичното повлияване с гама-нож скоро ще се прилага и в нашата болница.

- Споменахте цифрата 7000 пациенти. Добър ли е достъпът, информирани ли са лекарите?

- Да. Все повече методиките заемат своето място в клиничната практика. За щастие НЗОК има изключително позитивно отношение към този тип изобразяващи методи. Единственото мое пожелание е да не са налични ограничения по отношение на броя пациенти, които да бъдат изследвани. Има много онкологично болни, деца, хора със социалнозначими заболявания – за тях е повече от нужно да бъдат изследвани, да бъдат изчистени по отношение на заболявания, които имитират други диагнози. Виждам, че има разбиране и се надявам в бъдеще нашата работа да бъде оценена както от клиницистите, така и от финансиращите здравеопазването и от здравните политици.

- Работата зависи ли от консумативите, от външните доставки?

- Те определят ритъма на дейността. Но изключително голямо е значението на организацията. От тази гледна точка ние създаваме организация /вярвам, че пациентите я оценяват/, при която приемаме болни със заболявания, които налагат спешност, в по-ранни етапи. Стремим се да направим така, че децата да бъдат веднага изследвани, да не забавяме диагнозата им. С помощта на МЗ по отношение на доставките правим организацията екзактна и за болните, и за това максимално да бъдат оползотворени скъпите медикаменти, които се внасят по държавна поръчка.

- Имате ли усещането, че сте последна инстанция в диагностиката?

- За жалост понякога се оказва така дори и за пациенти, които не са изпратени при нас за окончателна диагноза /този израз ми звучи твърде грубо/. Понякога, докато търсим болестта или диференциалната диагноза, се оказва, че сме открили нещо, което определя бъдещето на пациента.

- Виждам снимки в кабинета Ви – вероятно внучки. Съдбата на много деца зависи от Вашите изследвания?

- Искам да кажа, че когато изследваме дечица, винаги е като за пръв път. Не може да има пренебрежение към болестта или подценяване, или мисли, че това не е в моята къща, в моя периметър. Екипът, с който работя, е обучен така, че тежко болните дечица, които идват при нас, да се почувстват като при близки. За жалост, откакто търговците влязоха в храма, нещата малко се промениха. Но държа да подчертая, че отделението, което ръководя, не се води от такъв принцип. При нас основното е primum non nocere и стремежът към екзактна диагноза.

- Чувал съм, че каквото каже д-р Палашев, това и се доказва в операционната?

- Радвам се, че съвместната ни работа е доказала това – като поставяме точна диагноза, постигаме най-добри оперативни резултати. Не е без значение фактът, че мениджмънтът на болницата има адекватно отношение към нуклеарната медицина. Успяхме да осъществим позитивен резултат и да работим с апарат, който малко европейци могат да си пожелаят. Мисля, че до 2020 г. до 40 на сто от образната диагностика ще се основава на такава методика. Това е важно в три посоки: за обучението на студенти и специализанти; за диагностичната точност; за бъдещата работа с колегите от онкологичните центрове по отношение на планиране на лъчетерапията. Преподавам на студенти в четвърти курс и те също са впечатлени от технологията, от методиката, от хибридните методи. Знаем какви са спънките пред тях – възможността да специализират и заплащането. Но съм убеден, че младите хора имат бъдеще и в България. Те трябва да бъдат тук, да бъдат български лекари. Ние се стремим да създадем предпоставки за приемственост.

Разговаря Стойчо СТОЕВ

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by Theme Junkie. Modified by Magstudio. Powered by WordPress.