Вие сте в: Начало // Всички публикации // Нехайство за младите лекари

Нехайство за младите лекари

Гражданската инициатива „Млади лекари за ново здравеопазване” огласява становище по Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Във връзка с проекта на наредба, публикуван на сайта на МЗ на 22.10.2014 г., най-голямото обединение на бъдещи медици и млади лекари у нас, в което участват Асоциацията на студентите медици в България; Асоциацията на студентите медици в България – София; Асоциацията за развитие на медицинската общност; Българските лекари за европейски стандарт на специализация, фондацията „Остани“, изразяват около становището, че предложеният проект не само не решава основните проблеми на младите лекари, а ги задълбочава.

Считаме, че с направените „козметични” промени в Наредба № 34 и с прогнозата за провал на проекта „Нови възможности за лекарите в България“ МЗ затвърждава своето нехайство за съдбата на младите лекари и на здравеопазването.

Запазеният модел на разделяне на местата за специализация на: места по „държавна поръчка”, места „срещу заплащане”, места, финансирани „от друг източник”, „места за чужденци” и др., създава предпоставка за влошаване на условията за специализация на младите лекари, тъй като чрез използване на този модел няма ясен критерий за определяне на процента на отпусканите места.

Това създава възможност за обявяване на по-голям брой неатрактивни места за специализация, каквито са на първо място места, финансирани „от друг източник”, и места „срещу заплащане”, при които младите лекари трябва сами да заплащат разходите за обучението си или да намерят някой, който да ги спонсорира.

Отправяме следните искания:

1. Отпадане на посочената по-горе класификация на отпусканите места.

2. Създаване на нова класификация, в която местата за специализация да се разпределят само в две основни групи – места за специализация на български лекари и места за специализация на чуждестранни граждани.

3. Осигуряване на достатъчен брой места за специализация на български лекари.

4. Отпадане на таксите за обучение за специализанти, обучаващи се на места за специализация на български лекари.

5. Договорът за специализация да бъде регламентиран като трудов договор по смисъла на КТ с всички произлизащи от това права и задължения на страните по договора.

6. Увеличаване на минималното възнаграждение на специализантите до средната работна заплата в сектор „Здравеопазване и социална работа”.

7. Добавяне на длъжността „лекар специализант” към персонала на лечебните заведения чрез промени в чл. 80 т.1 от Закона за лечебните заведения.

8. Създаване на ясни критерии за възможните медицински дейности, които специализантът може да извършва, в зависимост от срока на обучението и придобитите знания и умения.

9. Признаване на труда на специализанта като лекарски труд.

10. Създаване на обективни правила за кариерно развитие.

Считаме, че прилагането на изброените по-горе мерки в най-кратки срокове е единственият шанс за прекъсване на тенденцията за загуба на квалифицирани медицински кадри, като по този начин ще бъде гарантирано бъдещото адекватно обслужване на медицинските нужди на българската общественост.

Изказваме готовност за пълно сътрудничество, като си запазваме правото да реагираме остро при възникване на ситуации, застрашаващи интересите на младите лекари и техните пациенти.

Становището е подписано от представители на всяка от организациите, представени в сдружението.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by Theme Junkie. Modified by Magstudio. Powered by WordPress.