Вие сте в: Начало // Всички публикации // Заедно и поотделно в голямата общност

Заедно и поотделно в голямата общност

Неотдавна в София се състоя конгрес по радиология, на който български и чуждестранни „образни“ специалисти обсъждаха научните новости, технологичното развитие и съвременните практически постижения в мащабния многопластов свят на образната диагностика…

Изводи и размисли за научното събитие споделя председателят на организационния комитет доц. Галина Кирова, началник на Клиниката по образна диагностика в „Токуда болница София“:

- Ще започна с факта, че с колегите от организационния комитет по подготовката на конгреса имахме амбицията да подготвим и проведем научен форум, който максимално да се доближава до европейските и световните стандарти. Предизвикателството беше голямо. Българската асоциация по радиология обединява научните дружества на рентгенолозите, нуклеарните медици, лъчетерапевтите, радиобиолозите, както и на медицинските физици, които предстои скоро да се присъединят и официално.

Предизвикателство бе да обединим всички тези хора за участие в един форум, защото и преди сме говорили за общо, за мултидисциплинарно участие, но никога не се е получавало както трябва. Целта беше да осъществим връзка между отделните дисциплини в областите, в които те професионално се пресичат, а в зависимост от ролята им в диагностичния и лечебния процес, да се обособи мястото на всяко дружество. Например, организирахме сесии, посветени на т.нар. хибридни методи, в които заедно да участват нуклеарни медици и рентгенолози. Така колеги от двете специалности, говорейки за функция и за морфология, всъщност правеха обща интерпретация на съответния случай. По такъв модел бе проведена и интердисциплинарна среща, на която обединихме образна диагностика, нуклеарна медицина, лъчетерапия и клинични специалности. Направено бе открито онкологично мултидисциплинарно обсъждане на една локализация, за да се чуят всички гледни точки и възможностите за взаимодействие между специалистите. Идеята бе да се акцентира върху конкретен проблем, върху конкретен пациент и решенията да бъдат на база на доказателствата, с които разполага съвременната медицина.

Конгресът бе забележителен с това, че за първи път се говореше за медицинска физика. Медицински физици участваха в сесиите на лаборантите, на нуклеарните медици, на лъчетерапевтите и в отделните орган-таргетирани сесии по образна диагностика. Това също бе предизвикателна цел, която с проф. Жени Василева си бяхме поставили – да „вкараме“ медицинската физика в практическата дейност, защото специалността е тясно свързана с всекидневната ни рутинна работа.

За първи път сериозно бе акцентирано върху стандартите и контрола на качеството, свързани с важния за пациентите въпрос за редукцията на дозата – начините на редукция, индивидуалният подход при всеки протокол, при всяка машина, дори при отделните възрастови групи, в това число и при децата.

Концепцията за конгреса включваше предварително номиниране на организатори на отделните сесии, които да канят гост-лектори, да структурират провеждането на съответната сесия, да вземат самостоятелни решения. Целта бе сесиите да се подготвят максимално добре, да бъдат интересни, за да привлекат голям брой участници. Казвам това, защото конгресната програма бе разпределена в 4 зали и се постигна своеобразна конкуренция между четирите специалности.

Според мен форумът бе успешен. При 292 души регистрирани участници има 265 попълнени форми с преобладаващо висока оценка за работата на конгреса.

Новост е, че това бе първият конгрес в нашата сфера, за който получихме сертификат от Европейското дружество на медицинските специалисти /UEMS/, което ни дава кредитни точки, валидни и равнопоставени за Европа и с възможност да бъдат трансферирани за Америка и за Канада. Оценката беше висока – за сесиите, провеждани два дни и половина, получихме 14 кредитни точки, което е сериозен успех.

За да отговорим на изискванията на UEMS за това кредитиране, помолихме колегите да попълват регистрационна форма за всяка сесия, на базата на която всеки ще получи кредитните точки за лекциите, които е посещавал. Анализът ще изпратим в UEMS, за да разчитаме, че занапред можем да бъдем акредитирани. Според европейските стандарти трябва да имаме определен минимум кредитни точки в рамките на 5 години, за да се признае активно участие в следдипломна квалификация и поддържаща квалификация. Подобно признаване е важно за младите колеги, които имат амбицията да се явят на изпит за единна европейска диплома или за диплома за подспециалност. С нашия конгрес ние направихме сериозна заявка това да започне да се случва. Когато бяха обработени регистрационните форми на участниците, останахме доволни, защото много от тях имаха от 11 до 14 кредитни точки. Това означава, че по време на конгреса всички са били в залите.

За съжаление през годините стана ясно, че кредитните точки, които се определят от БЛС и от Съюза на българските медицински дружества, реално са непрезентативни или неконвертируеми и нямат стойност.

На конгреса бяха поканени известни личности, които са не само утвърдени специалисти, но имат и позиции в европейските организации. Целта ни бе да анонсираме чрез тях асоциацията, да се представим на високо ниво като организатори и по отношение на научната програма, и като присъствие. С това да покажем, че не сме по-лоши от останалите и сме готови да участваме в различни форуми на Европейската асоциация по радиология. В тази насока ни помогнаха проф. Валентин Синицин, който ще бъде президент на предстоящия европейски конгрес, както и гостите от европейската асоциация, която бе представена и с щанд с богата информация за различни курсове за следдипломна квалификация, за училища по рентгенология и много други. Специално за българските специалисти беше направен жест да се регистрират за участие в европейския конгрес по рентгенология във Виена срещу значително намалена такса. Доста колеги се възползваха, защото цената бе приемлива.

Проф. Синицин сподели, че през последните години все повече източноевропейски специалисти участват в работата на европейските конгреси. Досега ние не сме участвали активно, но се надявам, че това ще се промени. От нас зависи дали ще поемем протегнатата ръка…

От научната програма могат да бъдат откроени темите за бъдещето на хибридните методи в медицината, представени от гости от Церн, за постиженията на рентгенологията в педиатрията, за гледната точка на клинициста в пулмологията, за различните видове инфекции… Председателят на Европейската асоциация по урорентгенология проф. Тургут представи съвременни виждания за мултипараметричния протокол при простатен карцином. Проведени бяха практически семинари за диагностика на гърдата, за диагностика на колоректалния карцином, за поведението на сърдечни и гръдни хирурзи при постоперативен бял дроб.

Конгресът премина успешно и при висок интерес. Разбира се, по важните теми, дискутирани на форума, предстои още много работа. В организационен план например целта ще бъде да прилагаме съвременните модели на професионални общности, какъвто е моделът на Европейската асоциация по радиология – т.е. да продължим да обединяваме под шапката на нашата асоциация по-големи и по-малки дружества на специалисти по образна диагностика с цел по-добра колаборация с колегите клиницисти. Идеята е всички ние да бъдем част от един общ клиничен мултидисциплинарен екип, част от голямата общност.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.