Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Доставчици на медицински изделия срещу методиката на НЗОК

Доставчици на медицински изделия срещу методиката на НЗОК

Водещи доставчици на медицински изделия атакуват пред Комисията за защита на конкуренцията новата методика за договаряне на стойността, по която се заплащат от НЗОК медицинските изделия в болничната и извънболничната помощ.

В съобщение до медиите пет фирми от бранша твърдят, че с новата методика, влязла в сила от началото на годината, касата злоупотребява с монополното си положение на пазара на реимбурсираните медицински изделия.

Според компаниите, подали жалбата, методиката не задава ясни и прозрачни критерии за групиране на медицинските изделия по вид и тип и на практика е антиконкурентна. Не е ясно и как ще бъдат класирани офертите, подадени за тях, предвид отсъствието на посочени в спецификацията към методиката качествени характеристики, твърдят от компаниите.

Досега действащите правила предвиждаха пациентите да доплащат само разликата между пълната стойност на продукта и частта от цената, реимбурсирана от НЗОК. Новата методика на здравната каса обаче предвижда реимбурсиране само на най-евтините изделия от даден вид, и то на 100% от стойността им.

В този си вариант методиката предвижда и задължение на доставчиците да осигуряват допълнителни отстъпки от предложената в процедурата цена. Според юристи това задължително условие заобикаля закона.

Според експерти промените ще се отразят негативно на пазара на по-скъпите медицински изделия, оборотите на доставчиците ще паднат значително и ще се увеличат цените на съответните артикули. Най-потърпевши обаче ще бъдат пациентите, които могат да се окажат лишени от животоспасяващи, но скъпо струващи медицински изделия.

На практика пациентът е лишен от възможността да избере по-скъпо изделие или пък трябва да го купи самостоятелно, ако иска такова.

Според методиката, за да бъдат реимбурсирани със средства от НЗОК, медицинските изделия, които не са произведени в страната, трябва доказано да се заплащат от обществени здравни фондове в поне три от страните – членки на ЕС. Затова опасенията на петте компании от бранша са, че е възможно да спрат да се реимбурсират нови и високотехнологични продукти от най-съвременен тип, тъй като те все още не отговарят на изискванията, поставени от методиката към произведените в чужбина медицински изделия. Това поставя още едно препятствие пред вносителите на тези продукти, а именно – не е ясно как те ще се снабдяват с документи, установяващи изпълнението на това изискване, както и дали здравните фондове в Европа издават и дали изобщо са длъжни да издават подобни документи.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by Theme Junkie. Modified by Magstudio. Powered by WordPress.