Вие сте в: Начало // Всички публикации, За медицински специалисти // VICTRELIS® (boceprevir) получи наградата Prix Galien за 2012 г. за най-добър фармацевтичен продукт

VICTRELIS® (boceprevir) получи наградата Prix Galien за 2012 г. за най-добър фармацевтичен продукт

Уайтхаус Стейшън, Ню Джърси, 17 октомври 2012 г. Компанията Merck (NYSE: MRK), известна като  MSD извън Съединените американски щати и Канада, съобщи, че VICTRELIS® (boceprevir) 200 mg капсули, лекарството на компанията за перорално лечение на хроничен хепатит С – генотип 1, в комбинация с пегинтерферон алфа и рибавирин, е бил удостоен с наградата Prix Galien за САЩ за най-добър фармацевтичен продукт.

Наградата Prix Galien в САЩ е признание за техническите, научните и клинично-изследователските умения и постижения, необходими за разработването на иновационни лекарства и уреди. Тя се счита за най-високото признание в областта на биомедицината.

- За Merck е чест да бъде избрана за носител на тази престижна награда, каза Питър С. Ким, президент на Изследователските лаборатории на Мерк. – това постижение е признание за забележителния принос на всеки служител на Мерк, който е изпълнил своята роля за възможността VICTRELIS® да стигне до пазара.

Наградата Prix Galien е признание за изключителния принос на фармацевтичната индустрия в разработването на нови лекарства. Международната награда Prix Galien е учредена във Франция през 1969 г. от френския фармацевт Ролан Мел и се счита за най-високото отличие за научноизследователска и развойна дейност в областта на фармацевтичната индустрия.

За Merck

Днес Merck е световен лидер в здравеопазването и работи, за да помага за подобряването на живота в целия свят. Извън САЩ и Канада компанията Merck е известна като MSD. Чрез нашите лекарства по лекарско предписание, ваксини, биотерапии и потребителски продукти, както и чрез ветеринарномедицински продукти ние работим с клиенти и развиваме дейност в над 40 държави в света, за да създаваме иновационни решения за здравето. Също така ние доказваме и своя ангажимент за повишаване на достъпа до здравеопазване чрез дългосрочни политики, програми и партньорства. За повече информация, посетете www.merck.com и се свържете с нас в Twitter, Facebook и YouTube.

За повече информация относно Victrelis®Кратката характеристика на продукта, която може да се намери на сайта на Европейската лекарствена агенция:

http://www.emea.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002332/human_med_001464.jsp&mid=WC0b01ac058001d124

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by Theme Junkie. Modified by Magstudio. Powered by WordPress.