Вие сте в: Начало // Всички публикации, За медицински специалисти // Astellas – неизменно място в полето на урологията

Astellas – неизменно място в полето на урологията

Фармацевтичната компания Astellas Pharma Europe по традиция не само е сред водещите спонсори на конгресите на Европейската асоциация по урология, но активно присъства в научната програма със сателитни симпозиуми по значими теми.

От 2005 г. компанията е учредила специална награда – The Astellas European Foundation Urology Award, за подкрепа на медицински научни програми, които допринасят за напредъка в урологията. Спечелилите грант през 2009 г. – д-р Еверат и неговият екип от Льовен, Белгия, споделиха на специална среща докъде са стигнали с проучванията за значението на TRP каналите при свръхактивен пикочен мехур за идентифициране на нови прицелни лечебни подходи за пациенти, които не се влияят от сега съществуващите терапии. Специалистите благодариха за подкрепата на Astellas за развитие на работата по проекта.

Наградени с грант за проучвания в размер на 300 хил. долара за 2010 г. бяха проф. Джени Саутгейт и д-р Симон Бейкър от Университета в Йорк, Великобритания, за работа по проект, наречен „Уротелиум”.

Свръхактивният пикочен мехур – проверка във времето

Сателитният симпозиум на Astellas събра в една от залите на конгреса представители на много страни, гости от различни континенти. Темата за свръхактивния пикочен мехур – СПМ, бе многостранно разгледана в доклади и проучвания на водещи уролози от Белгия, Германия, Италия, Испания. Лекторите се спряха на разбирането на СПМ през годините, на необходимостта да се задълбочат познанията за патофизиологията, на нови данни от метаанализи и клинични проучвания. Интерес предизвика и специална лекция, озаглавена „Време е да отговорим на нуждите на болните”. В представянето на препарата VesicareR /solifenacin / акцент бе поставен върху баланса между ефективността на медикамента и страничните ефекти в процеса на лечение на СПМ и по-специално на urge-инконтиненцията, характеризираща се с неудържим позив за уриниране. В големите рандомизирани проучвания SUNRISE и VERSUS се доказва, че VesicareR /solifenacin/ е препарат на първи избор, защото е селективен към мускариновите рецептори в пикочния мехур и така страничните ефекти – сухота в устата и обстипация, са сведени до минимум. Тези ефекти например са по-силно изразени в по-стари поколения антимускаринови препарати. Изтъкнато бе още, че VesicareR /solifenacin/ има предимството на еднократен дневен прием, което е особено важно за по-възрастните пациенти, които по принцип ползват и други медикаменти.

На симпозиума бе подчертано, че във времето хората със симптоми на СПМ все по-често търсят лекарска помощ. Но независимо от това броят на хората със СПМ, които търсят лекарска помощ, достига едва 8 процента от всички страдащи. Това е малък процент на фона на факта, че близо 17 процента от населението на Европа над 40 години има симптоми на СПМ и urge-инконтиненция.

Потърсихме мнението и на български уролози, участвали в работата на симпозиума. От разговорите стана ясно, че у нас пациентът със симптоми на свръхактивен пикочен мехур и инконтиненция трябва да се обърне към личния си лекар. Той съответно е нужно да даде направление за уролог или за акушер-гинеколог – тогава специалистът взема решение за изписване на VesicareR /solifenacin/. Ефектът от лечението се усеща още през първите 1-2 седмици, препоръчително е курсът да трае поне три месеца, макар че понякога след това симптомите се завръщат. У нас цената на медикамента също е често срещана пречка в процеса на лечение. Когато бе взето решение за 75-процента реимбурсация на VesicareR /solifenacin/, продажбите в България са скочили над 5 пъти – доказателство, че необходимост от такова лечение реално съществува.

От март т.г. обаче реимбурсацията бе намалена до 25 процента, което значително ограничава достъпа на българския болен до модерно лечение. Затова съществуващите у нас проблеми пред пациентите със свръхактивен пикочен мехур и urge-инконтиненция биха могли да се обобщят така: пациентът не се обръща към лекар, защото се срамува или не осъзнава докрай проблема; някои лекари смятат, че инконтиненцията е нещо, характерно за възрастните; доплащането е голямо и често непосилно за българския болен.

Подходи към симптомите на долните пикочни пътища при мъже:

акцент върху задържането

Сателитният симпозиум на Astellas, посветен на симптомите на долните пикочни пътища – СДПП, изключително важни за здравето на мъжа, доказа на многолюдната аудитория, че вечни теми в урологията има. Защото са налице заболявания като доброкачествената простатна хиперплазия – ДПХ, доброкачествената простатна обструкция и други, които не спират да тревожат изследователите в техния стремеж към по-ефективно лечение и осигуряване на по-високо качество на живота.

Под модераторството на проф. Джон Фицпатрик от Дъблин авторитетни лектори от Испания и Великобритания запознаха аудиторията с нови факти, резултати от проучвания и клинични данни по темите: „Диагностика на СДПП при мъжа – да вървиш по водата”; „Контролът върху никтурията – денят се различава от нощта”; „Лечението на СДПП – можем ли да предвидим бъдещето”. В уводните си думи проф. Фицпатрик подчерта: „В последните години стана ясно, че в подхода към СДПП трябва да отидем отвъд простатата. Това се отнася особено за мъже, които се оплакват от неотложни позиви за уриниране, от честота и никтурия – всъщност от тревожните симптоми на задържането. При тези болни вниманието се насочва и към пикочния мехур”.

От докладите стана ясно, че последни рандомизирани мащабни проучвания показват, че СДПП могат да бъдат причинени както от уголемяване на простатата, така и от повишен тонус на гладките мускули на простатата, уретрата и шийката на пикочния мехур поради симпатикова активация на алфа1-адренорецептори. Съществуват все повече доказателства, че освен обструкция на нивото на простатата има и други фактори – детрузорна неустойчивост, разстройства на централната нервна система, възрастови промени в долните пикочни пътища и/или исхемия, които също могат да имат принос за развитието на СДПП/ДПХ. Известно е, че СДПП включват симптоматика както при изпразване, така и при изпълване на пикочния мехур. Тези доказателства поставят пред уролозите нови изисквания за лечебен подход, съобразен с всички налични състояния и симптоми при болния мъж.

На симпозиума бяха припомнени качествата на Omnic Tocas®, които определят мястото на препарата като първа линия за лечение при СДПП и ДПХ: равномерни нива на плазмена концентрация за 24 часа+овладяване на никтурията+ по-добър сън+по-добро качество на живот. Подчертано бе обаче, че дори когато се овладеят симптомите на обструкцията, остават известни проблеми в задържането. Това налага нова концепция за комбинирана медикаментозна терапия при СДПП/ДПХ като към алфа1-адренорецепторен антагонист се добави и антимускаринов препарат – особено при мъже със смущения предимно в резервоарната функция на пикочния мехур. Голямо рандомизирано проучване сред 879 мъже с клинично значими симптоми на долните пикочни пътища и свръхактивен пикочен мехур показва, че комбинацията на алфа1-адренорецепторен антагонист и антимускаринов препарат е добре поносима и усилва ефекта върху симптомите на изпълване и задържане в пикочния мехур. Като обоснова подробно подобни изводи, проф. Марк Спийкман от Великобритания каза в заключение: „ Доскоро антимускариновите препарати не се прилагаха толкова често поради страх от развитие на остра задръжка на урината. Последни проучвания сочат, че прибавянето на антимускаринов агент не увеличава случаите на остра уринна задръжка. Затова се приема, че комбинацията между алфа1-адренорецепторен антагонист и антимускаринов препарат е ефективна, понася се добре от мъже, които страдат от тревожни СДПП и продължаващи симптоми на задържането. Така или иначе уродинамична оценка се препоръчва при вземане на терапевтично решение за всеки конкретен пациент”.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by Theme Junkie. Modified by Magstudio. Powered by WordPress.